Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace.


Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět. Správný úhel pohledu v sobě skrývá teoreticky dva možné výsledky, ale my jsme přesvědčeni, že prakticky pouze jeden jediný výsledek. I náš subjektivní pohled s ubíhajícím časem zaznamenává určitý vývoj! Pojďme se nad tím společně zamyslet …


Hlavní důvod zavedení škodlivého očkování


Myslíme si, že nejdříve je nutné přijít na to, v jaké situaci se dnes nachází naše civilizace. “Správci” si velmi dobře uvědomují, že civilizace je na pokraji svého totálního zhroucení a reálného zániku. Jediným východiskem z této hrozící situace je absolutní změna v soužití LIDÍ na Zemi. V podstatě se dá říci, že v úvahu přicházejí v tuto chvíli vlastně pouze dvě varianty.


Nejenom ze studia KOB jsme nabyli přesvědčení, že světové ŘÍZENÍ opravdu funguje na základě tandemu. V tomto případě dvě jedenáctky předkládají svá samostatná řešení a takto tomu je samozřejmě i tentokrát. Nyní se hledá řešení na blížící se situaci, ve které už nebude potřeba velké množství lidí na práci. Už v dnešní době není potřeba cca 70% pracujících lidí! Co s nimi? Tento globální problém právě řeší ony dva řídící týmy, a to BÍLÍ a ČERVENÍ.


Návrhy na řešení – co s takovým velkým počtem nepotřebných lidí?


Tento nadpis vychází hlavně z ekonomického pohledu na věc. Skoro můžeme konstatovat, že tento úhel pohledu je vlastní hlavně satanistům včetně jejich stoupenců. Už jenom tato klasifikace: nepotřebné velké množství lidí – tento způsob uvažování v sobě skrývá vše! Vychází z toho přesvědčení, že život je neustálé soupeření mezi lidskými egoisty, a tak by to mělo i nadále zůstat. Je tu ale také na stole druhá varianta, která na svět nahlíží trochu komplexněji a v širších souvislostech.


1. varianta – BÍLÍ a jejich způsob řešení


Jejich hlavním kritériem řešení je zachování současného systému i pro budoucnost. Oni si samozřejmě uvědomují, že docílit se toho dá pouze jedinou cestou, a to obrovskou GENOCIDOU lidí! Pro dodržení výše uvedeného hlavního kritéria (požadavku) prostě neexistuje jiná možnost. Jejich cílem je zredukovat obyčejné obyvatelstvo (dav) na takový počet, který je potřebný na práci a k obsluze globálních elit při stávající úrovni technologií a umělé inteligenci. Takže jsme právě u těch potřebných 30%.


Pak opravdu není těžké si domyslet pravdivou funkčnost a skutečné zaměření mRNA injekcí. Dnes už je lidem vlastnícím ještě alespoň částečně samostatné kritické myšlení jasné to, že technologie mRNA (vakcína proti Covid-19) není výsledkem vědecké práce reagující na údajnou novou virovou nemoc za tak neuvěřitelně krátký čas, ale dávno dopředu připravený nástroje pro provádění genocidy v delším časovém horizontu. Mottem této skupiny je: Změň vstupní podmínky současného systému takovým způsobem, aby byla zabezpečena jeho plná funkčnost a tím pádem automaticky i prodloužena životnost.


Myslíme, že většina z BÍLÝCH nepochopila, že na ně byla nalíčena perfektní past, která zapříčiní jejich brzký odchod z hlavního proudu strukturního globálního ŘÍZENÍ tady na Zemi.


2. varianta – ČERVENÍ a jejich způsob řešení


Jejich způsob řešení vychází hlavně z tohoto: Poprvé – pokusit se zachovat spravedlivou metodou maximální počet lidí, podruhé – snažit se LIDSTVO “dotlačit” na nový další vývojový stupeň. I tato skupina přikročila k určitému stupni genocidy, ale ze zcela jiných důvodů.


Motivací k probíhající genocidě je zvýšit průměrnou úroveň vědomí LIDSTVA na takovou hranici, která bude postačovat k zajištění hladkého přechodu LIDSTVA na jeho plánovaný následující vývojový stupeň. Z toho vyplývá, že jejich touhou je zcela opustit současný již zastaralý systém ŘÍZENÍ lidstva ve prospěch nového systému podporujícího a zaručujícího vývoj každému jednotlivému ČLOVĚKU na základě tvůrcem mu přiděleného talentu nebo dokonce přidělených talentů.


U většiny lidí byly motivací k očkování např. tyto postoje nebo důvody: strach ze smrti (malá znalostní úroveň o tom, co je ve skutečnosti smrt), sobectví (získat pro sebe nějakou výhodu), nesamostatnost (řídím se názorem většiny), neschopnost kritického myšlení, lokajství (řídím se podle názoru “AUTORIT”), lhostejnost ke svému zdraví, povrchnost atd. A toto je zároveň ukázka vlastností nebo postojů k životu, které nemají v plánovaném systému absolutně žádné místo. Takže drtivá většina obyvatel Země se účastnila tvrdé SELEKCE, ale na základě pouze vlastního rozhodnutí, opakujeme – vlastního rozhodnutí! Právě ona SELEKCE zabezpečuje budoucí vyšší úroveň VĚDOMÍ a tím pádem LIDSTVÍ …


Detailnější rozbor 2. varianty


Aby LIDSTVO mohlo postoupit na svůj další stupeň své existence, tak k tomu je také zapotřebí docílit toho správného “levelu” mravnosti, který zabezpečí přístup z dnešního pohledu k neuvěřitelným technologiím. Jakým “levelem” mravnosti daná civilizace disponuje, tak tomu odpovídající stupeň vyspělosti technologií má možnost používat. Všechny typy technologií máme k dispozici, ale díky našemu současnému nastavení vědomí si je nejsme schopni vzít a používat je! Myslíme, že tuto teorii právě potvrzuje celý příběh kolem Nikoly Tesly. Jeho úroveň vědomí předběhla o tolik průměrnou úroveň vědomí tehdejší společnosti, že “Správci” byli nuceni tyto výdobytky lidem odebrat skrze své atlantické BÍLÉ křídlo. Lidé by nemohli v tehdejší době tyto technologie bezpečně ovládat, a tak byly na dobu určitou odloženy do šuplíku. Odhadujeme, že doba neskutečných vynálezů se přibližuje a tím i možnost uvolnění Teslových poznatků.


Život v této variantě totálně změní status PRÁCE a její potřebu ve společnosti! Již nebude hlavním smyslem života LIDÍ (ani již být nemůže), ale pouze dobrovolnou činností, která bude ony dobrovolníky uspokojovat a posouvat je ve směru za jejich zvyšováním si svého VĚDOMÍ. Drtivá většina lidí už nebude pracovat tak, jak jsme nyní zvyklí. Prostě to nebude potřeba – vše zabezpečí stroj, roboti atd. Hlavním smyslem ČLOVĚKA bude rozšiřovat své poznání a vědění, tzn. své VĚDOMÍ a prožívat harmonický život včetně maximálního zdokonalování svých talentů. To bude hlavní způsob prožívaní si darovaného života tady na Zemi. Jiná potenciální varianta pro pokračování existence této civilizace již ani není možná!


Co je cílem zveřejnění škodlivosti “vakcín” proti Covid-19?


Podle nás hlavním cílem je otevřít maximálnímu počtu lidí oči o tom, jak nelidský a zrůdný stávající systém je! Toto poznání u mnoha lidí aktivuje schopnost sám v sobě pozvednout vlastní morální úroveň (tím se pozvedne ona průměrná morálka lidstva) a dále toto nové poznání zapříčiní určitý konec na dlouhou dobu BÍLÉHO týmu podílení se na globálním strukturním ŘÍZENÍ lidstva. My v to pevně věříme.


Na druhou stranu je ale také důležité podotknout, že touto zkouškou pod řízením BÍLÉ jedenáctky bylo nutné projít. “Správci” museli toto nelidské období pro LIDSTVO zabezpečit z důvodu naplánovaného správného vývoje lidstva a použili k tomu BÍLÝ tým.


Viditelný posun v narativu o vakcinaci v MSM po celém světě


V poslední době se čím dál více setkáváme v MSM i s názory na očkování, které si přečíst ještě před pár měsíci opravdu nebylo možné. Jsme přesvědčeni, že to je řízený globální proces, který se bude nadále v MSM stupňovat! Vnímáme to jako postupné “otevírání dveří” k pravdě, no k pravdě, spíše k novému narativu o prospěšnosti mRNA vakcinaci a možná později i k celé virologii.


Tento určitý posun vidíme v poslední době třeba na těchto příkladech:


1. 100 tisíc mrtvých, řekl Hořejší. Jste podvodník, křičeli na něj


Toto je informace ze semináře SPD nazvaného “Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled”, který se uskutečnil na půdě Parlamentu, ano čtete správně – na půdě Parlamentu!, což bychom si ještě v nedávné době ani nedokázali představit. Tak velkých obratů jsme nyní svědky. Informace o akci dokonce na idnes.cz [1].Záznam z akce třeba zde [2]. Další informace k akci i zde [3].


2. Armáda prosí neočkované vojáky, aby se vrátili


Ze zahraničí nás zaujala tato informace [4]. Ano, uznáváme, že portál zerohedge.com není klasický MSM, ale informace tam uveřejněná opět posouvá narativ o celém Covid podvodu na další úroveň. Podívejte se na oficiální text armádní prosby:Určitě je také dobré si uvědomit, že zerohedge.com my řadíme k řízené opozici, něco jako u nás parlamentnilisty.cz [5], kde také probíhá regulérní cenzura názorů včetně komentářů pod články.


3. “Jedna studie za druhou potvrzují skandální důsledky masivního očkovaní.” Fico si posvítí na covid


Co více brát jako potvrzení naší teorie, než tento oficiální postoj jednoho premiéra členského státu EU? Tento oficiální postoj Roberta Fica není samozřejmě náhodný. On samozřejmě ŘÍDÍ dle jemu doručeného scénáře, takže zvyšující se vliv červené jedenáctky v globální politice je evidentní, což bude mít námi predikované důsledky pro celý svět! Ficův postoj např. tady [6].


4. BÍLÝ tým stále ještě bojuje, ale jeho boj bude mít přesně opačný efekt, tzn. absolutně v jeho neprospěch


Na stránkách České televize je uveřejněn tento lživý text [7]. Takovým způsobem se pracovalo s lidským vědomím v době p(L)andemie a zároveň to perfektně ukazuje, co je zač jak Česká televize, tak i vědecká komunita a hlavně komu ještě v dnešní době patří a kdo je plně ovládá!Z obrázku je jasné, koho proces pozorujeme a k jakému finále se postupně přibližuje! Není potřeba více komentovat.


Závěrem


Nacházíme se ve fázi přechodu moci z BÍLÉ jedenáctky k jedenáctce ČERVENÉ! Současné procesy jsou přehlídkou způsobu ŘÍZENÍ, které se označuje názvem tandemové. My tento způsob ŘÍZENÍ chápeme takto: Tandemový způsob ŘÍZENÍ udržuje princip DUALITY, tolik potřebný pro udržení života na Zemi.


Zdroje: idnes.cz, ac24.cz, parlamentnilisty.cz, zerohedge.com, echo24.cz, ct24.ceskatelevize.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Zeman ostře proti menšinám

Je Zemanovo ostré vystoupení proti transgender osobám a vyjádření určitého souhlasu pro názory maďarského prezidenta Orbána ohledně fungování sexuálních menšin ve společnosti ohlášením změny kurzu v těchto oblastech také pro Českou republiku? Je veřejná a finančně štědře podporovaná aktivita organizací zabývajících se podporou sexuálních minorit v zájmu jakéhokoliv národa? Nejsou to nakonec pouze využívané nástroje pro destrukci zdravého rozvoje populace? Maďarská politika razí jasnou tezi ohledně sexuálních menšin a jejich fungování ve zdravé populaci, a

Číst dál »

Systém fungování států a jejich přeformátovávání

Pojďme se zamyslet, jak asi probíhá systém fungování světa a jak ovlivňuje i náš národ. První moment, který bychom měli vzít v potaz je, že možná existuje nějaká centrální světová moc, která má schopnost ovlivňovat veškeré národy (státy) včetně vztahů mezi nimi. Ten systém ovládání (řízení) si můžeme přirovnat třeba k ovlivňování chodu ohromného rodinného domu, který je někým veden a obsluhován.   Každá místnost, pokoj, komůrka, sklep, půda, garáž (státy) mají svou důležitou funkci,

Číst dál »

Spekulace o pravých důvodech zavedení mRNA očkování

Tento příspěvek je odlišný od předchozích tím, že porušuje naše interní pravidlo! To spočívá v tom, že veškeré články na tomto webu jsou tvořeny autorskými texty. Samozřejmě používáme citace z jiných zdrojů a pracujeme s odkazy. Hlavní podstatou ale zůstává, tvořit příspěvky na základě vlastního uvažování a přesvědčení, které je výsledkem studia, no – spíše samostudia.   Dostali jsme od našeho čtenáře mailem odkaz na text, který je z našeho pohledu tak zajímavý a mimořádný,

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru