Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Slovensko již na cestě za uzdravením vlastního národa?

Slovensko a jeho poslední kauza ohledně LGBT+ komunity možná ukazuje více, než je na první pohled viditelné. Otočení politického směřování Bratislavy ze směru fašistického liberalismu směrem ke konzervatismu a lidštějším hodnotám s sebou přináší už první podstatné průvodní jevy! Mediální humbuk kolem fotografky Doroty Holubové a její “výstavy” nebo “nevýstavy” ve Slovenském národním muzeu (SNM) věnované tématu LGBT+ spíše ukazuje na to, že slovenská společnost si brzy projde velkými změnami. Pozitivními změnami!


Na tomto příkladu si můžeme krásně demonstrovat to skutečné ŘÍZENÍ, které ovládá veškeré národy světa a používá je jako figurky na politické šachovnici, která je pouhým “zrcadlem” nejvyššího globálního SCÉNÁŘE. Na způsobu rozdílného uchopení problematiky LGBT+ skutečným ŘÍZENÍM SLOVENSKÉ STÁTNOSTI v řádu několika málo měsíců si ukážeme, jak se viditelně projevuje vliv NADSTÁTNÍHO ŘÍZENÍ.


Zmíníme některé jednotlivé kroky z nedávné doby. Na nich pochopíme, že nám před očima ubíhá naplánovaný sled událostí, který má jasný cíl, a to novou koncepci fungování lidské civilizace. My se prozatím budeme pohybovat hlavně na našem malém středoevropském pískovišti.


DESTRUKCE nebo TVOŘENÍ


Globální systém


V rychlosti zopakujeme základní princip ŘÍZENÍ národů, států, regionů atd. Každý tento objekt dostane svou přiřazenou funkci v globálním systému ŘÍZENÍ. Z této jemu přidělené funkce vychází celý princip jeho bytí a nebytí v mezinárodním společenství onoho systému, tzn. úroveň školství, životní úroveň obyvatel, status v mezinárodním společenství, stupeň možnosti rozvíjet vlastní kulturu atd. Neustále si to opakujeme.V současnosti procházíme ŘÍZENÍM, které ukončuje poslední světové nastavení uspořádání lidské civilizace a zavádí již poněkolikáté zcela nový systém reagující na nově vzniklé aktuální požadavky jako např. přicházející fyzikální změnu fungování Země, nynější nabytou úroveň psychiky a vědomí LIDSTVA, riziko zhroucení celé civilizace při pokračování ŘÍZENÍ Země pod stávajícím dosluhujícím globálním systémem, neudržitelnou spotřebu zdrojů atd.


Destrukce


Když nastane nutnost takovýchto změn, tak prvním krokem ke změně je demontáž starého systému ŘÍZENÍ od určité úrovně směrem dolů. Čím menší změny, probíhá korekce pouze na tomu adekvátních nižších stupních ŘÍZENÍ, čím větší změny, tak je zasažen větší level na pomyslné světové pyramidě ŘÍZENÍ. Nyní probíhá tak obrovská změna, že se dotýká i vlivových skupin z takové úrovně GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ, která byla po mnoho minimálně dekád absolutně nedotknutelná. Nutno podotknout, že se bavíme o ŘÍZENÍ, které je oku obyčejného člověka neviditelné! To nejsou lidé, které dav vídá ve svých TV …


Pro dobu demontáže se do viditelných “řídících” pozic nasadí buď KÁDŘI s velkou mírou pravomocí nebo LOUTKY s minimální mírou pravomocí poslouchající svého loutkovodiče na slovo z důvodu své absolutní nekompetentnosti. Zaznamenali jsme v knihách o teorii ŘÍZENÍ i třetí možnost, a to takovou, že se delegují LOUTKY s velkou mírou pravomocí, které díky své absolutní neschopnosti způsobí onu požadovanou destrukci, tzn. demontáž v oblasti svého působení. Nevěříme této variantě, protože i provádění destrukce s vlivem na globální úroveň ŘÍZENÍ vyžaduje ohromné řídící schopnosti a znalosti. Samozřejmě, nebavíme se o ŘÍZENÉ destrukci nějakého malého řídícího “systémečku” s nulovým vlivem na globální řízení celého civilizačního systému! Ano, tam stačí dosadit pitomce, který vše dovede k požadovanému cíli.


Když se zaměříme na Česko a Slovensko, tak v SR od vraždy “novináře” Kuciaka do proběhnuvších posledních voleb byla dosazena partička “lidí” s určitou úrovní schopnosti ŘÍDIT a v ČR obdobnou partičku zažíváme ještě teď. Jakou variantu ŘÍZENÍ ta která z oněch part představuje, si domyslete sami. Toto ŘÍZENÍ má pouze jeden cíl …


Tvoření


Tvoření je etapa, která nastupuje po etapě destrukce, která již maximálně zdegradovala onen starý systém ŘÍZENÍ. Je jasné, že v tomto období se ještě ČR ani SR nenachází, potažmo ani žádná jiná evropská státnost, ale jdeme tomu všichni intenzivně naproti, což je samozřejmě v evropském zadání přestavby!


Pokud je konkrétní územní oblast přestavby v novém plánovaném globálním systému v hierarchii mezinárodního společenství na vysoké pozici, což samozřejmě neplatí pro každou novou budoucí nějakou státnost, tak je podle našeho názoru velkou snahou dosadit do všech důležitých pozic ŘÍZENÍ maximální množství KÁDRŮ. Je potřeba novou nebo i stávající státnost plně připravit na zvládnutí své nové přidělené funkce v globálním ŘÍZENÍ. Myslíme si, že navýšení statusu v příštím uspořádání se bude týkat právě ČR i SR. Slovenska v rámci nové říše MEZIMOŘÍ pod správou Budapešti a Česka v rámci NŘŘ pod správou Prahy.


Společná budoucnost Maďarska a Slovenska

Slovensko jede bomby


Tušíme, že Slovensko již zažívá výměny viditelných i neviditelných elit a určitý počátek přeformátovávání společnosti, a to vše za účelem výše zmiňovaného navýšení budoucího statusu jejich území. Slovensko přechází od ŘÍZENÍ spadajícího pod americkou ambasádu k ŘÍZENÍ spadající pod Maďarsko. Opravdu nepředpokládáme, že přejde z role vazala USA do role vazala Maďarska. To v žádném případě, nový vztah by měl být na bázi spolupráce, ale Budapešť je prostě určeným šéfem této říše. Opravňuje ji k tomu úspěšná historická zkušenost s ŘÍZENÍM na globální úrovni a větší kulturní vyspělost národa. Slovensko bude ze svého budoucího postavení jen a jen profitovat. Věříme tomu, že Slovensko prostě čekají hodně dobré časy na velmi dlouhou dobu!


Výměna elit v ŘÍZENÍ


Jsme přesvědčeni, že pouze na následující malé ukázce ze dvou událostí kolem menšiny LGBT+ je možné dojít k závěru, že slovenský národ nastoupil cestu uzdravování! Je vidět, že vše má ucelený kontinuální vývoj. V podstatě za jeden jediný rok došlo ve vnímání oné menšiny v systému ŘÍZENÍ k posunu o 180 stupňů. Níže popíšeme naší teorii, z jakého důvodu k tomu došlo. Celá tato dynamika poukazuje na to, že výměna elit na úrovni řízení slovenské státnosti již probíhá, věříme, že povede k uzdravení VĚDOMÍ většiny národa.


Střelecký útok v Bratislavě 12. října 2022


Již datum události oznamuje podpis jejího direktora. První možnost čtení – 12. října 2022, druhá možnost čtení – 12.10.2022 (12+10 = 22). V textu na wikipedii [1] je ještě z našeho pohledu jedna důležitá informace ohledně globálního řízení! Vše je oznámeno v této větě: Vrah přišel krátce před 18.35 (1+8+3+5 = 17) hodinami místního času a čekal zde desítky minut, téměř celý oblečený v černém, s čepicí na hlavě a rouškou na tváři. Ten, kdo nás pravidelně čte, tak ví, jaký my přičítáme význam číslu 17! Stručně řečeno – konec globálního řízení podle biblické koncepce. Symbolem, číselnou mírou bible a biblické koncepce je v určité míře číslo 17! Význam čísla 17 jsme již v našich analýzách použili třeba zde [2], [3], [4], [5]. Tento násilný útok stojí na počátku plánované změny narativu ohledně LGBT+ agendy ve slovenské společnosti.


Obrovská medializace případu, hlavně její agresivita, odšpuntovala už tak lehce probublávající nenávist k této protěžované části obyvatelstva. Každý, kdo se v té době přestává povinně klanět k této komunitě je onálepkován nějakým dehonestujícím označením. Učebnicový projev fašismu! Zaprvé už jich obyčejní lidé začínají mít opravdu plné zuby a podruhé opět každý byl vlastně donucen ukázat svůj skutečný dres. Pro přicházejí den zúčtování s liberálním fašismem to bylo nutné. Konkrétně se už ví, kdo kam patří a čím je!


Výstava – nevýstava Doroty Holubové


Aféra kolem neproběhnuvší fotografické výstavy Doroty Holubové na téma LGBT+ ve Slovenském národním muzeu (SNM) obsadila hlavní titulky v MSM [6] nebo [7]. My jsme si k ukázání vybrali titulek právě z 11.11. [8], protože působí jako právě ten první nadpis článku, kde je označen jako původce zákazu výstavy nikoliv ministryně kultury Martina Šimkovičová, ale samotná vláda SR prostřednictvím svého Ministerstva kultury.Celá aféra probíhá ve stylu osočování se mezi Holubovou a SNM. Muzeum říká, že výstava dohodnutá ještě nebyla, přičemž Holubová tvrdí opak. Kdo mluví pravdu nás vlastně ani nezajímá, protože podstata celé záležitosti je opravdu jinde.


Nedovolení té LGBT+ propagandistické výstavy je provedením řídícího manévru, který spustil ten, kdo to zakázal. Nade vši pochybnost je to vláda SR, lépe řečeno nadstátní ŘÍZENÍ, které ovládá současnou slovenskou vládu. Nejdůležitějším výsledkem této vládní akce je to, jaké všechny názory následně zaplavily celé slovenské informační pole v důsledku této kauzy.

Přečetli jste si i takové perly:


  • “Vitajte v Maďarsku,” reagovala známa fotografka Dorota Holubová pre Noviny PLUS TV JOJ. [9] – kdyby jenom tušila, že?
  • “Kurátorka mi povedala, že im na porade s vedením ministerka kultúry dáva ,,hrubú červenú čiaru za LGBTI propagandou” a všetky plánované výstavy s LGBTI tématikou sa rušia. [10] – a je to! Oznámení nového směřování slovenské společnosti.

Celý řídící manévr má hlavně za cíl postupné sjednocování slovenské společnosti do podobného módu nastavení jaké již má maďarská společnost. V budoucí říši musí být ideologie (koncepce života) totožná, jinak by to nemohlo fungovat. Jsme přesvědčeni o tom, že když se Slováci podívají přes plot k jižním sousedům, tak uvidí, kam směřují. Slovensko má výborné vyhlídky – nulová tolerance k africké migraci, konec LGBT a gender agend, orientace na národní zájmy, konec vyzbrojování Ukrajiny, orientace na Mír, levné energie z Ruska atd.


Za nás se jedná o finišující řídící manévr započatý v říjnu 2022 z globální úrovně!


Funkce LGBT+ agendy


Kdo již trochu chápe určité zákonitosti globálního řízení, tak dávno pochopil důvody neustálého protlačování agendy LGBT+. Tato agenda je globálním nástrojem “Správců” určená právě k destrukci starého systému, tzn. zejména západní civilizace. Prosazováním lidí hlásících se k jinakosti do vysokých řídících funkcí zabezpečíte to, čemu se říká řízená destrukce systému. Národ (státnost) postavený na nadržování těmto lidem, včetně jejich umělém kariérním protlačování, je odsouzen k degeneraci a posléze k vlastnímu zániku!


Toto není v žádném případě projev nějaké nenávisti k této komunitě lidí z naší strany. Je to projev nenávisti k této agendě LGBT+, jakožto ke globálnímu destrukčnímu nástroji namířenému proti obyčejným zdravým lidem a hlavně jejich společnostem. Principem této agendy je povýšit nezdravé a závadné chování těchto lidí na normalitu. Ve chvíli, kdy společnost přijme ono chování za normalitu, je na cestě ke svému pádu. Celý problém nebezpečí této agendy spočívá v jedné jediné věci, kterou zkorumpované neziskovky ve školách dětem ani jejich rodičům neříkají – jako příslušník minority LGBT+ (ať už z jakéhokoliv důvodu) přicházíte o svůj zdravý tvůrčí potenciál, protože ten můžete vlastnit pouze v případě prožívání skutečné lásky k ženě!


Toto konstatování není výsledkem nějakého našeho subjektivního vnímání světa, ale takto to “ošéfoval” náš TVŮRCE. To je prostě danost, kterou zasvěcené ELITY znají, ale v současné době ji úmyslně zamlčují. Když dosazením příslušníků LGBT+ do nejvyšších řídících funkcí úmyslně utlumujete zdravý tvůrčí potenciál jakémukoliv národu, tak vedete onen postižený národ na cestu sebezničení. Z toho vyplývá, že ten, kdo režíruje ukončování globálního řízení podle biblické koncepce a zároveň ukončuje epochu Ryb, také zavedl LGBT+ agendu jako systém postupně se rozrůstajícího hnisu v západní civilizaci. Výsledky jsou viditelné na první pohled: nefunkční armády, nefunkční rodiny, nezdravé a nefunkční západní národy postrádající své funkční národní ŘÍZENÍ!


Prague Pride 2017 – protlačování menšin a zároveň prezentace úpadku

Úmyslně jsme zmínili pouze LÁSKU muže k ženě a vynechali lásku ženy k muži. Je to z toho důvodu, že osvětlujeme důležitost tohoto nejdůležitějšího citu ČLOVĚKA ve vztahu ke schopnosti ŘÍDIT v systému dlouhého časového horizontu, tzn. zavádět nějakou dlouhodobou koncepci. Kdo zná rozdíl v principech fungování ženského a mužského mozku, tak to ihned pochopil. Malá nápověda – proč jsou v poslední minimálně dekádě šéfy ministerstev obran v západních státech téměř výhradně ženy? Paní (alespoň myslíme, že je to paní) Černochová je vynikající demonstrantkou této znalosti a zároveň danosti. Průběh kariéry současné předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen napovídá vše …


Konec destrukčního řízení z globální úrovně


Myslíme, že vše kontinuálně pokračuje podle globálního scénáře připraveného pro evropský kontinent. Jsme téměř na konci roku 2023, přičemž zhruba v jeho polovině byl ohlášen odchod Open Society Foundations. Odchod z Evropy je deklarovaný na počátek roku 2024. Informovali jsme o tom zde [11]. Zajisté je to výborně načasováno vzhledem k vývoji přestavby Evropy. Byl to nutný a očekávaný globální manévr, protože tímto fondem prosazovaná fašistická liberální agenda je neslučitelná s plánovanou islámskou ideologií v západní evropské části, tzn. v chalífátu, a je zároveň i neslučitelná se zachováním určitého typu křesťanského způsobu života v regionu středovýchodoevropském.


Závěrem


Dokázali jsme si, že na pozadí hlavní mediální pozornosti věnované konfliktům na Ukrajině a Palestině stále “beží” přípravné práce na nasunování nové globální koncepce řízení. Vše je sesynchronizováno jako funkční orchestr, který nepřetržitě vyhrává na cestě plných obrovských změn v rytmu onoho globálního cíle.


Slovensko neskutečně trpělo protilidským terorem od chvíle zavádění testování na neexistující nemoc Covid-19 až do ohlášení výsledků posledních parlamentních voleb 2023. Ekonomický evropský propad bude samozřejmě ještě všude v Evropě pokračovat, ale Slovensko je v očekávání pěkné budoucnosti, a to se potom vše zvládá lehčeji.


Nečekali jsme, že to bude tak dlouhé, ale přišlo nám důležité z našeho pohledu nic nevynechat, což se stejně určitě nepovedlo, ale snaha to byla veliká.


Zdroje: cs.wikipedia.org, kultura.sme.sk, hlavnespravy.sk, plus.noviny.sk,


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Rusko – globální duchovní velmoc poslední instance?

Rusko učinilo další razantní krok proti pedofilům! Zákonodárci přijali zákon, který trestá vězením všechny ty, kteří spáchají zločin proti “sexuální integritě nezletilých”. Zatímco míra mravní zkaženosti v liberálním světě se neustále zhoršuje, tak ve většinově pravoslavném Rusku přijímají opatření na ochranu zdravého vývoje společnosti. Pojďme se podívat na rozdílné přístupy Ruska a Západu, tzn. liberální společnosti k této problematice. Zákon č. 1248305-7, který upravuje maximální trest na doživotí pro pedofily   Podle této aktualizované legislativy,

Číst dál »

Slovensko – dříve nemyslitelné, brzy realitou!

Vývoj na Slovensku za posledních 5 let je solidním konceptuálním školením. Slovenský národ prochází velkou zkouškou a podle nás je viditelně nasměrováván k jasnému cíli! Oním cílem je jediná věc, zajistit bezproblémovou akceptaci převodu ŘÍZENÍ slovenské “státnosti” pod správu Budapešti. Novým premiérem dle posledních informací bude Ľudovít Ódor. Slovenskému státu bude poprvé vládnout Maďar!   Tomuto tématu ohledně přechodu řízení slovenské státnosti pod maďarskou správu jsme se zde věnovali již několikrát [1]. Poslední slovenské vlády

Číst dál »

Fotbal je řídící fenomén

Jakou má fotbal ve společnosti funkci? Je to jenom zábava nebo má i jiné úkoly? Vyhrává vždy jenom sportovní hledisko? Nebo je fotbal utajený ukazatel dalšího směřování? Proč je to takový fenomén? V tomto článku navážeme z hlediska řízení na předchozí příspěvek [1], kde jsme poodhalili určité způsoby vyššího řízení, které jsou používány buď k jasné korekci nebo demonstrují následující směřování v důležitých světových otázkách a oblastech. Fotbal je určitá metafora pro řízení světa, kde

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru