Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Podstata konfliktu na Blízkém východě

Konflikt na Blízkém východě má jasný cíl, a to ukončit vliv židovské diaspory na globálním řízení a s ním související jednopolární systém PAX AMERICANA, tzn. přenést hlavní řídící moc z atlantického křídla na křídlo euroasijské. Pro řízení a ovládání všech mezistátních konfliktů se používají tajné služby! Nic se neděje náhodně a každý tah figurou na pomyslné globální šachovnici ohledně tohoto konfliktu je předem důkladně promyšlen. 


Dávno jsme pochopili, že za vznikem jakékoliv teroristické organizace stojí konkrétní tajné služby pracující ve jménu někoho.


Úvodní fakta k článku 


Drtivá většina důležitých tajných služeb nepracuje v zájmech konkrétních států, ale výhradně pod vlivem konkrétních vlivových skupin za globální oponou. Na základě tohoto konstatování můžeme dále také pochopit, že i za vznikem veškerých “státních” útvarů na světě stojí určité vlivové síly, které jsou ovládány nejvyšší globální mocí.


Tento fakt je viděn na neustálém opakujícím se koloběhu zániku státností a vzniku státností nových. A v této již probíhající další změně se opět podstatná část světa nachází! Každý státní útvar je hlavně vykonavatelem své přiřazené funkce v mezinárodním společenství, ve které je vepsán jeho smysl vzniku. Toto je celý základní princip globálního řízení Země systémem fungování nesamostatných států. V každé takové zemi je provozováno školství, celý systém vzdělávání, na takovém základě, aby generovalo kádry, které zajistí bezproblémové plnění oné funkce!


Mezinárodní terorismus

 

Pro provádění usměrňování politiky jednotlivých zemí dále fungují různá nadstátní politická hnutí. Některá mají samozřejmě také své odnože určené pro vojenské účely, tzn. ŘÍZENÍ na 6. priortě zobecněných prostředků. Těmi odnožemi jsou právě ony viditelné teroristické organizace. Jelikož jsou viditelné davu, tak nám všem byla předložena pohádka o mezinárodním terorismu. Onen mezinárodní terorismus není nic jiného, než systém nadstátního nebo nadnárodního řízení pro účely provádění změn na úrovni globální politiky, ale nejenom!


Identifikace nadstátních nástrojů 


Abychom mohli lépe pochopit podstatu chování zainteresovaných zemí v konfliktu na Blízkém východě, je nutné znát skutečnou podstatu jednotlivých nadstátních politických hnutí včetně jejich teroristických organizací projevujících se v této globální konfrontaci. My se o jejich pravdivou identifikaci pokusíme s tím, že víme, že to nebude zcela přesné. Zcela pravdivé to být ani nemůže, protože jsme opravdu neprošli ani částečným vnitřním zasvěcením do globálního řízení na žádné úrovni. Je to naše čirá subjektivní spekulace a odhad. Naší informační platformou pro tento pokus jsou výklady různých alternativních webů a portálů.


Válka na 6. prioritě řízení

 

Izraelsko-palestinský konflikt není ničím jiným, než střetem globálních sil za účelem nového uspořádání vlivových sil na Blízkém východě. Budoucí nové rozložení oněch sil na tomto území bude podstatným stavebním kamenem probíhající přestavby světa. Je to další velmi významná etapa v dynamice probíhajícího globálního procesu.


Vývoj a důvod konfliktu v pásmu Gazy samozřejmě není v žádném případě takový, jak nám ho líčí hlavní MSM. Divadlo pro lidi, které nám vnucuje vnímání, že světový vývoj je výsledkem nějakého neustálého soupeření mezi státy, je úmyslnou lží! Tato lež lidem znemožňuje chápat skutečné dění v politice na globální úrovni.


Nejdůležitější je uvědomit si, že každý takový globální konflikt je potřeba výborně naplánovat včetně vyzbrojení pro obě strany, aby se dostavil onen požadovaný a dávno naplánovaný výsledek. Dobře je tato dlouhodobá příprava jasně vidět na ukrajinském konfliktu! Způsob vyzbrojování obou válčících stran byl plně podřízen výsledku. Rusko disponující nejlepšími vojenskými technologiemi na jedné straně a na straně druhé Ukrajina bojující s dosluhujícím západním šrotem! Ostatní si není těžké domyslet. Kdyby byla Ukrajina opravdovým samostatným suverénním státem, tak by nikdy za tohoto stavu do vojenské konfrontace s vojenskou velmocí nešla! Nikdy! Kdo by chtěl argumentovat ve stylu, že byla Ukrajina napadena, tak prosíme, jděte číst jiné alternativní zdroje nebo se, prosíme, dostudujte. Kdopak je hlavním “direktorem” ŘÍZENÍ kompletního světového zbrojního průmyslu? Není složité si odpovědět …


Kdo je kdo a kým je řízen


USA 


Světový policajt na prosazování politické vůle atlantického křídla globální moci ovládaný hlavně z Londýna. Hlavním způsobem jeho ŘÍZENÍ je demonstrace své vojenské síly a provádění barevných revolucí v jim nepohodlných režimech za účelem dosazení svých politických loutek. Jeden z hlavních globálních hráčů v systému ŘÍZENÍ zvaném PAX AMERICANA. V současnosti se to nástroj globálního řízení nachází těsně před naplánovaným krachem a tím pádem rozpadem. Největší spojenec Izraele.


Izrael

 

Odstavovaná uměle vytvořená státnost za účelem koncentrace hlavní ideologie globální moci. Globální nástroj na zpracovávání vědomí lidstva, a to hlavně kolektivního Západu. Nachází se ve fázi ukončování svého globálního významu a vlivu.


Organizace pro osvobození Palestiny 


Podstatu této organizace prozrazuje již samotný název. Politický nástroj, který byl vytvořen hlavně právě pro svou funkci v této aktuální době. Myslíme si, že se brzy stane jedním z hlavních aktérů při sjednocování celého arabského světa. Nejdříve ale musí sehrát svou prvotní roli při blížícím se vzniku palestinského státu.


Írán 


Státnost, která funguje na bázi šiítského islámu. Brzy velmi významný “hráč” na úrovni globální ŘÍZENÍ, který bude mít pravděpodobně pod svou správou i určitou západní část starého kontinentu, kde bude zřízen islámský chalífát z rozvrácených konkrétních území dnešních evropských zemí. Írán je podporovatelem OOP.


Hizballáh 


Hizballáh by se dal charakterizovat jako vojenská bojová jednotka politického hnutí OOP. Dá se vytušit, že je výborně vyzbrojena a připravena stát se vojenskou prodlouženou rukou OOP, potažmo Íránu, při zakládání palestinského státu. Jeho zapojení do konfliktu podle nás je hlavně o správném načasování, ale o tom později.


Hamás 


Čistě teroristická organizace, která navenek působí jako propalestinská, ale opak je pravdou. Za jejím založením stojí izraelské a americké tajné služby! Její hlavní funkcí bylo a je ovlivňovat vnitřní politiku Izraele a udržovat vždy to požadované napětí v izraelsko-palestinském konfliktu. Hamás vnitřně pohání ideologie sunnitského islámu a je uměle vytvořenou platformou proti OOP. Pracuje pro tu část americké elity, kterou ovládají “Správci”. Past sklapla! Tohle je ta nejdůležitější informace pro pochopení onoho konfliktu. Ne vše je vždy tak, jak na první pohled vypadá nebo jak nás informují hlavní západní MSM.


Odhad dynamiky konfliktu 


Myslíme, že politický analytik Pjakin tentokráte svou analýzou udeřil hřebíček na hlavičku. S tímto ruským analytikem se už dnes s jeho viděním světa ve většině názorů rozcházíme, ale v tomto bude mít naprostou pravdu. Nebudeme ho přesně citovat, ale i pod určitým vlivem jeho hodnocení se pokusíme zformulovat náš odhad vývoje na Blízkém východě.


Boj Izraele a Hamásu 


Vše nasvědčuje tomu, že cílem “Správců” je maximálně vyčerpat ekonomický, vojenský a zároveň ideologický potenciál obou stran. Na straně Izraele bude tímto procesem postupného vyčerpávání současně procházet i veškerý potenciál USA a části kolektivního Západu. Cílem je otupit systém PAX AMERICANA až k bodu blížícímu se k jeho zhroucení a dále v co největší míře poničit potenciál sunnitského islámu, jakožto konkurenční větvi islámu šiítského (Írán), s kterým se počítá jako s hlavní ideologií náboženského vyznání pro evropskou chalífatskou říši pod plánovaným správcovstvím Teheránu. Myslíme si, že to je důvod, proč je oddalován daleko aktivnější přístup Hizballáhu.


Zdrženlivost Hizballáhu 


Je jisté, že Hizballáh je přímým nástrojem “Správců”. K tomuto názoru nás vedou třeba tyto dva ukazovatele, které si teď přiblížíme.


  • Informování o projevu Hasana Nasralláha

Tento libanonský politik a vůdce Hizballáhu pronesl před pár dny projev, ve kterém vyjádřil svůj postoj k situaci na Blízkém východu a probíhajícímu vojenskému konfliktu. Podívejme se, jak o něm informovala česká MSM [1]:nebo [2]Podpisy obou křídel ŘÍZENÍ včetně podpisu nejvyššího ŘÍZENÍ jsou přítomny. Nasralláh se brzy stane politickou figurou globální úrovně, protože bude svou politickou vahou obrovským způsobem ovlivňovat nadcházejí dynamiku určitých etap v nejvyšších globálních procesech.


  • Symbolika a Hizballáh

Sídlo Hizballáhu je v libanonském Bejrútu. Myslíme si, že bývalé území Sýrie, dnešní Libanon, je území plně kontrolované “Správci”. Nebylo náhodné, že jedna velká vlna přicházejících migrantů do Evropy v roce 2015 byla právě z Libanonu, a tak se dá vydedukovat, že libanonská státnost řízená z nadnárodní úrovně má důležitou funkci v onom přeformátovávání Evropského kontinentu. To bude také pravděpodobně důvod, proč sídlo Hizballáhu bylo zvoleno právě tam. Libanon, jako absolutně nesuverénní stát vznikl, a světe div se, zrovinka 22.11.1943 (22 – 11 – 17). Vlajka Libanonu napovídá vše – bílá a červená ve vodorovných pruzích, jako poznávací znamení obou křídel. Má obdobnou strukturu jako má vlajka Rakouska, tzn. státu pod přímým ŘÍZENÍM “Správců” a s podstatným vlivem na globální politiku. Na obrázku ona vlajka včetně vlajky Hizballáhu:


 

Projev Hasana Nasralláha

 

Z dlouho očekávaného projevu Hasana Nasralláha je nutné zmínit několik věcí a zasadit je do toho správné kontextu. Vybrali jsme tyto:


  • Hizballáh je proti regionální válce

Tímto dal jasně najevo, že Hizballáh se zříká jakéhokoliv spolupodílnictví z rozpoutání vojenské konfrontace. Je potřeba pozvednout ten správný islám, tzn. šíitský, který se v blízké budoucnosti bude významnou měrou spolupodílet na globálním ŘÍZENÍ světa.


  • Za útoky je výhradně odpovědný Hamás

Válku rozpoutal ten špatný islám, tzn. sunnitský, s kterým se v globálním ŘÍZENÍ nepočítá. Bylo nutné pošpinit sunnity a demonstrovat ten rozdíl v podílení se ve válce na Blízkém východě. To je jeden úhel pohledu, protože druhý úhel pohledu nám ukazuje také to, že Nasralláh samozřejmě ví, kdo ve skutečnosti ovládá teroristickou organizaci Hamás. Tímto prohlášením se proti Hamásu plně vymezil.


  • Zatažení USA do války

Z projevu “čouhala” hlavně jedna viditelná touha, a to zatáhnout přímo USA do této války. Už jenom tímto počinem se usvědčil z toho, že už je, nebo minimálně velmi brzy bude, globálním hráčem. Touto svou neustálou proklamací v podstatě usvědčil sám sebe, že se snaží naplňovat již dávno připravený scénář z pera “Správců”. Svým postojem přiznal znalost procesní linie, která je o tom, že USA – Izrael – Hamás se mají v maximální míře porvat mezi s sebou z důvodu snížení jejich potenciálu v globální politice.

 

Závěrem 


Je jasné, že pokud se jednotlivé “části obrazu” zasadí na to správné místo, tak celý obraz nám ukáže skutečnou podstatu této “hry”, při které opět umírají, a ještě budou umírat, zase naivní obyčejní lidé z důvodu své víry, která jim od dětství byla vmanipulována do jejich vědomí, ale hlavně i do podvědomí, bohužel.


Tato etapa dynamiky v globálním procesu lidstva je určitě strašně nebezpečná! Stačí jediný chybný manévr ze strany důležitého globálního “hráče” a celosvětový konflikt už těžko někdo zastaví. Tato globální konfrontace už v této chvíli velmi silně dopadá na Evropu, protože už teď se začíná vehementně projevovat obyvatelstvo nenáhodně dovezené z islámských zemí. Už nyní to vypadá, jako kdyby někdo škrtl sirkou pod tím multikulturním kotlem! A o to přece šlo, ne?


Horká fáze přeformátovávání Evropy už je skoro za dveřmi. My věříme, že PRAHA to zvládne!


 P.S. Tím opravdu nemyslíme naše viditelné politické špičky-nešpičky, kdyby si náhodou někdo ještě trochu seděl na vedení …


Zdroje: novinky.cz, seznamzpravy.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Evropo, kam kráčíš?

Je úmyslně organizovaná migrace prostředkem pro plánovanou spotřební dietu v západní civilizaci? Byla současná EU vytvořena pouze proto, aby vlivem této masové migrace byla nakonec definitivně zničena? Jsou funkční jaderné elektrárny ukazatelem budoucího vývoje v Evropě? Pokusíme se tyto, na první pohled, nesmyslné otázky rozebrat a přijít na to, jestli i zde platí “na každém šprochu pravdy trochu”. Migrace jako prostředek ke zchudnutí Pro pochopení tohoto odstavce je již dobré znát, alespoň trochu, skutečný způsob

Číst dál »

Modrá a žlutá je dobrá? Už je to tak!

Několik dní jsme přemýšleli o tom, jestli na toto téma je už ten správný čas, když ještě tolik “Mimoňů” stále běhá kolem nás a ještě k tomu s modro-žlutou barvou na čemkoliv. Nebudeme v tomto příspěvku nastolovat jasná dogmata, ale spíše čtenáře nabádat k zamyšlení, a to tím určitým dle nás správným směrem. My také neznáme kompletní celou pravdu – to ani omylem! Ale celkový obraz se zaostřuje ….     Střípky pravdy jsou všude kolem

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (4. díl)

Jak funguje globální oligarchie? Počátky amerického bankovního systému, bostonské banky, chobotnice Morgan a Rockefellerové! To jsou ústřední body dalšího pokračování našeho seriálu. Propojení na královskou rodinu, financování a následné zisky z první světové války.  Americký kriminální bankovní systém Čtyři jezdci bankovnictví – Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup a Wells Fargo – patří mezi deset největších akcionářů prakticky každé společnosti Fortune 500. Jedním z důležitých zdrojů bohatství globální oligarchie, která vlastní tyto banky, je

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru