Podstata konfliktu na Blízkém východě

Konflikt na Blízkém východě má jasný cíl, a to ukončit vliv židovské diaspory na globálním řízení a s ním související jednopolární systém PAX AMERICANA, tzn. přenést hlavní řídící moc z atlantického křídla na křídlo euroasijské. Pro řízení a ovládání všech mezistátních konfliktů se používají tajné služby! Nic se neděje náhodně a každý tah figurou na pomyslné globální šachovnici ohledně tohoto konfliktu je předem důkladně promyšlen.

 

Dávno jsme pochopili, že za vznikem jakékoliv teroristické organizace stojí konkrétní tajné služby pracující ve jménu někoho.

 

Úvodní fakta k článku

 

Drtivá většina důležitých tajných služeb nepracuje v zájmech konkrétních států, ale výhradně pod vlivem konkrétních vlivových skupin za globální oponou. Na základě tohoto konstatování můžeme dále také pochopit, že i za vznikem veškerých “státních” útvarů na světě stojí určité vlivové síly, které jsou ovládány nejvyšší globální mocí.

 

Tento fakt je viděn na neustálém opakujícím se koloběhu zániku státností a vzniku státností nových. A v této již probíhající další změně se opět podstatná část světa nachází! Každý státní útvar je hlavně vykonavatelem své přiřazené funkce v mezinárodním společenství, ve které je vepsán jeho smysl vzniku. Toto je celý základní princip globálního řízení Země systémem fungování nesamostatných států. V každé takové zemi je provozováno školství, celý systém vzdělávání, na takovém základě, aby generovalo kádry, které zajistí bezproblémové plnění oné funkce!

 

Mezinárodní terorismus

 

Pro provádění usměrňování politiky jednotlivých zemí dále fungují různá nadstátní politická hnutí. Některá mají samozřejmě také své odnože určené pro vojenské účely, tzn. ŘÍZENÍ na 6. priortě zobecněných prostředků. Těmi odnožemi jsou právě ony viditelné teroristické organizace. Jelikož jsou viditelné davu, tak nám všem byla předložena pohádka o mezinárodním terorismu. Onen mezinárodní terorismus není nic jiného, než systém nadstátního nebo nadnárodního řízení pro účely provádění změn na úrovni globální politiky, ale nejenom!

 

Identifikace nadstátních nástrojů

 

Abychom mohli lépe pochopit podstatu chování zainteresovaných zemí v konfliktu na Blízkém východě, je nutné znát skutečnou podstatu jednotlivých nadstátních politických hnutí včetně jejich teroristických organizací projevujících se v této globální konfrontaci. My se o jejich pravdivou identifikaci pokusíme s tím, že víme, že to nebude zcela přesné. Zcela pravdivé to být ani nemůže, protože jsme opravdu neprošli ani částečným vnitřním zasvěcením do globálního řízení na žádné úrovni. Je to naše čirá subjektivní spekulace a odhad. Naší informační platformou pro tento pokus jsou výklady různých alternativních webů a portálů.

 

Válka na 6. prioritě řízení

 

Izraelsko-palestinský konflikt není ničím jiným, než střetem globálních sil za účelem nového uspořádání vlivových sil na Blízkém východě. Budoucí nové rozložení oněch sil na tomto území bude podstatným stavebním kamenem probíhající přestavby světa. Je to další velmi významná etapa v dynamice probíhajícího globálního procesu.

 

Vývoj a důvod konfliktu v pásmu Gazy samozřejmě není v žádném případě takový, jak nám ho líčí hlavní MSM. Divadlo pro lidi, které nám vnucuje vnímání, že světový vývoj je výsledkem nějakého neustálého soupeření mezi státy, je úmyslnou lží! Tato lež lidem znemožňuje chápat skutečné dění v politice na globální úrovni.

 

Nejdůležitější je uvědomit si, že každý takový globální konflikt je potřeba výborně naplánovat včetně vyzbrojení pro obě strany, aby se dostavil onen požadovaný a dávno naplánovaný výsledek. Dobře je tato dlouhodobá příprava jasně vidět na ukrajinském konfliktu! Způsob vyzbrojování obou válčících stran byl plně podřízen výsledku. Rusko disponující nejlepšími vojenskými technologiemi na jedné straně a na straně druhé Ukrajina bojující s dosluhujícím západním šrotem! Ostatní si není těžké domyslet. Kdyby byla Ukrajina opravdovým samostatným suverénním státem, tak by nikdy za tohoto stavu do vojenské konfrontace s vojenskou velmocí nešla! Nikdy! Kdo by chtěl argumentovat ve stylu, že byla Ukrajina napadena, tak prosíme, jděte číst jiné alternativní zdroje nebo se, prosíme, dostudujte. Kdopak je hlavním “direktorem” ŘÍZENÍ kompletního světového zbrojního průmyslu? Není složité si odpovědět …

 

Kdo je kdo a kým je řízen

 

USA

 

Světový policajt na prosazování politické vůle atlantického křídla globální moci ovládaný hlavně z Londýna. Hlavním způsobem jeho ŘÍZENÍ je demonstrace své vojenské síly a provádění barevných revolucí v jim nepohodlných režimech za účelem dosazení svých politických loutek. Jeden z hlavních globálních hráčů v systému ŘÍZENÍ zvaném PAX AMERICANA. V současnosti se to nástroj globálního řízení nachází těsně před naplánovaným krachem a tím pádem rozpadem. Největší spojenec Izraele.

 

Izrael

 

Odstavovaná uměle vytvořená státnost za účelem koncentrace hlavní ideologie globální moci. Globální nástroj na zpracovávání vědomí lidstva, a to hlavně kolektivního Západu. Nachází se ve fázi ukončování svého globálního významu a vlivu.

 

Organizace pro osvobození Palestiny

 

Podstatu této organizace prozrazuje již samotný název. Politický nástroj, který byl vytvořen hlavně právě pro svou funkci v této aktuální době. Myslíme si, že se brzy stane jedním z hlavních aktérů při sjednocování celého arabského světa. Nejdříve ale musí sehrát svou prvotní roli při blížícím se vzniku palestinského státu.

 

Írán

 

Státnost, která funguje na bázi šiítského islámu. Brzy velmi významný “hráč” na úrovni globální ŘÍZENÍ, který bude mít pravděpodobně pod svou správou i určitou západní část starého kontinentu, kde bude zřízen islámský chalífát z rozvrácených konkrétních území dnešních evropských zemí. Írán je podporovatelem OOP.

 

Hizballáh

 

Hizballáh by se dal charakterizovat jako vojenská bojová jednotka politického hnutí OOP. Dá se vytušit, že je výborně vyzbrojena a připravena stát se vojenskou prodlouženou rukou OOP, potažmo Íránu, při zakládání palestinského státu. Jeho zapojení do konfliktu podle nás je hlavně o správném načasování, ale o tom později.

 

Hamás

 

Čistě teroristická organizace, která navenek působí jako propalestinská, ale opak je pravdou. Za jejím založením stojí izraelské a americké tajné služby! Její hlavní funkcí bylo a je ovlivňovat vnitřní politiku Izraele a udržovat vždy to požadované napětí v izraelsko-palestinském konfliktu. Hamás vnitřně pohání ideologie sunnitského islámu a je uměle vytvořenou platformou proti OOP. Pracuje pro tu část americké elity, kterou ovládají “Správci”. Past sklapla! Tohle je ta nejdůležitější informace pro pochopení onoho konfliktu. Ne vše je vždy tak, jak na první pohled vypadá nebo jak nás informují hlavní západní MSM.

 

Odhad dynamiky konfliktu

 

Myslíme, že politický analytik Pjakin tentokráte svou analýzou udeřil hřebíček na hlavičku. S tímto ruským analytikem se už dnes s jeho viděním světa ve většině názorů rozcházíme, ale v tomto bude mít naprostou pravdu. Nebudeme ho přesně citovat, ale i pod určitým vlivem jeho hodnocení se pokusíme zformulovat náš odhad vývoje na Blízkém východě.

 

Boj Izraele a Hamásu

 

Vše nasvědčuje tomu, že cílem “Správců” je maximálně vyčerpat ekonomický, vojenský a zároveň ideologický potenciál obou stran. Na straně Izraele bude tímto procesem postupného vyčerpávání současně procházet i veškerý potenciál USA a části kolektivního Západu. Cílem je otupit systém PAX AMERICANA až k bodu blížícímu se k jeho zhroucení a dále v co největší míře poničit potenciál sunnitského islámu, jakožto konkurenční větvi islámu šiítského (Írán), s kterým se počítá jako s hlavní ideologií náboženského vyznání pro evropskou chalífatskou říši pod plánovaným správcovstvím Teheránu. Myslíme si, že to je důvod, proč je oddalován daleko aktivnější přístup Hizballáhu.

 

Zdrženlivost Hizballáhu

 

Je jisté, že Hizballáh je přímým nástrojem “Správců”. K tomuto názoru nás vedou třeba tyto dva ukazovatele, které si teď přiblížíme.

 

  • Informování o projevu Hasana Nasralláha

Tento libanonský politik a vůdce Hizballáhu pronesl před pár dny projev, ve kterém vyjádřil svůj postoj k situaci na Blízkém východu a probíhajícímu vojenskému konfliktu. Podívejme se, jak o něm informovala česká MSM [1]:

 

 

nebo [2]

 

 

Podpisy obou křídel ŘÍZENÍ včetně podpisu nejvyššího ŘÍZENÍ jsou přítomny. Nasralláh se brzy stane politickou figurou globální úrovně, protože bude svou politickou vahou obrovským způsobem ovlivňovat nadcházejí dynamiku určitých etap v nejvyšších globálních procesech.

 

  • Symbolika a Hizballáh

Sídlo Hizballáhu je v libanonském Bejrútu. Myslíme si, že bývalé území Sýrie, dnešní Libanon, je území plně kontrolované “Správci”. Nebylo náhodné, že jedna velká vlna přicházejících migrantů do Evropy v roce 2015 byla právě z Libanonu, a tak se dá vydedukovat, že libanonská státnost řízená z nadnárodní úrovně má důležitou funkci v onom přeformátovávání Evropského kontinentu. To bude také pravděpodobně důvod, proč sídlo Hizballáhu bylo zvoleno právě tam. Libanon, jako absolutně nesuverénní stát vznikl, a světe div se, zrovinka 22.11.1943 (22 – 11 – 17). Vlajka Libanonu napovídá vše – bílá a červená ve vodorovných pruzích, jako poznávací znamení obou křídel. Má obdobnou strukturu jako má vlajka Rakouska, tzn. státu pod přímým ŘÍZENÍM “Správců” a s podstatným vlivem na globální politiku. Na obrázku ona vlajka včetně vlajky Hizballáhu:

 

 

Projev Hasana Nasralláha

 

Z dlouho očekávaného projevu Hasana Nasralláha je nutné zmínit několik věcí a zasadit je do toho správné kontextu. Vybrali jsme tyto:

 

  • Hizballáh je proti regionální válce

Tímto dal jasně najevo, že Hizballáh se zříká jakéhokoliv spolupodílnictví z rozpoutání vojenské konfrontace. Je potřeba pozvednout ten správný islám, tzn. šíitský, který se v blízké budoucnosti bude významnou měrou spolupodílet na globálním ŘÍZENÍ světa.

 

  • Za útoky je výhradně odpovědný Hamás

Válku rozpoutal ten špatný islám, tzn. sunnitský, s kterým se v globálním ŘÍZENÍ nepočítá. Bylo nutné pošpinit sunnity a demonstrovat ten rozdíl v podílení se ve válce na Blízkém východě. To je jeden úhel pohledu, protože druhý úhel pohledu nám ukazuje také to, že Nasralláh samozřejmě ví, kdo ve skutečnosti ovládá teroristickou organizaci Hamás. Tímto prohlášením se proti Hamásu plně vymezil.

 

  • Zatažení USA do války

Z projevu “čouhala” hlavně jedna viditelná touha, a to zatáhnout přímo USA do této války. Už jenom tímto počinem se usvědčil z toho, že už je, nebo minimálně velmi brzy bude, globálním hráčem. Touto svou neustálou proklamací v podstatě usvědčil sám sebe, že se snaží naplňovat již dávno připravený scénář z pera “Správců”. Svým postojem přiznal znalost procesní linie, která je o tom, že USA – Izrael – Hamás se mají v maximální míře porvat mezi s sebou z důvodu snížení jejich potenciálu v globální politice.

 

Závěrem

 

Je jasné, že pokud se jednotlivé “části obrazu” zasadí na to správné místo, tak celý obraz nám ukáže skutečnou podstatu této “hry”, při které opět umírají, a ještě budou umírat, zase naivní obyčejní lidé z důvodu své víry, která jim od dětství byla vmanipulována do jejich vědomí, ale hlavně i do podvědomí, bohužel.

 

Tato etapa dynamiky v globálním procesu lidstva je určitě strašně nebezpečná! Stačí jediný chybný manévr ze strany důležitého globálního “hráče” a celosvětový konflikt už těžko někdo zastaví. Tato globální konfrontace už v této chvíli velmi silně dopadá na Evropu, protože už teď se začíná vehementně projevovat obyvatelstvo nenáhodně dovezené z islámských zemí. Už nyní to vypadá, jako kdyby někdo škrtl sirkou pod tím multikulturním kotlem! A o to přece šlo, ne?

 

Horká fáze přeformátovávání Evropy už je skoro za dveřmi. My věříme, že PRAHA to zvládne!

 

P.S. Tím opravdu nemyslíme naše viditelné politické špičky-nešpičky, kdyby si náhodou někdo ještě trochu seděl na vedení …

 

Zdroje: novinky.cz, seznamzpravy.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Eurovize 2022 – Festival politické písně

Tato fraška, oficiálně označovaná jako pěvecká soutěž, nemá s regulérní soutěží nic společného a s kulturou už vůbec! Vždy se jedná výhradně o politiku a čas pro oznamování dalšího vývoje ve vztazích mezinárodního společenství. Trapné letošní vítězství Ukrajiny dalo pomyslné razítko na již částečně probíhající změnu ve vnímání průběhu konfliktu na ukrajinském území, a také ve vnímání samotných Ukrajinců obyvateli Evropy. Každý soudný evropan při smyslech viděl, že celé vystoupení ukrajinské skupiny bylo jedna velká

Číst dál »

Modrá a žlutá je dobrá? Už je to tak!

Několik dní jsme přemýšleli o tom, jestli na toto téma je už ten správný čas, když ještě tolik “Mimoňů” stále běhá kolem nás a ještě k tomu s modro-žlutou barvou na čemkoliv. Nebudeme v tomto příspěvku nastolovat jasná dogmata, ale spíše čtenáře nabádat k zamyšlení, a to tím určitým dle nás správným směrem. My také neznáme kompletní celou pravdu – to ani omylem! Ale celkový obraz se zaostřuje ….     Střípky pravdy jsou všude kolem

Číst dál »

Dogmata alternativních médií

Dogmata alternativních médií mají často negativní vliv na svobodné myšlení lidí hledajících pravdu o fungování světa. Tato skutečnost dělá medvědí službu všem lidem, kteří milují svobodu rozhodování a touží se samostatně vzdělávat za účelem dalšího poznání a získání nových dalších pohledů na probíhající nebo již proběhnuvší světové události. V současné době se nacházíme ve zlomovém období, které s sebou přináší mnoho změn a mnoho jevů, kterým prostě nerozumíme. To není úplně jenom naše chyba! Je

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru