Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Ozdravný kurz Slovenska pokračuje …

Slovensko evidentně pokračuje ve svém nově nastoleném viditelném vývojovém kurzu! Jenom změny ve výši a struktuře daní včetně změn ve státních svátcích ukazují, že slovenský národ je na cestě za svou určitou obrodou. Proč si to myslíme? Protože již drtivá většina změn, které zavádí nová slovenská vláda je za účelem zlepšení života průměrného slovenského občana. Podíváme se na to detailněji …

 

Slovensko se pomalinku a postupně začíná vzdalovat liberálnímu fašismu, jakožto variantě společenského uspořádání a bude na sebe “oblékat” novou formu způsobu spolužití. Už to nebude úmyslně zavedená oslava individualismu, sobectví a nenávisti, ale nějaká nová varianta s větším množstvím prvků “ČLOVĚČISMU”. Myslíme si, že je to jasná úlitba “Správců” LIDEM, protože by jinak hrozil konec civilizace včetně jejich správcovství. “Správci” rozhodně nejsou představiteli toho nejvyšší ŘÍZENÍ tady na Zemi …

 

Pokud má slovenský národ v blízké budoucnosti plnit správně svou novou přidělenou funkci, tak se nutně musí zlepšit jeho ZDRAVÍ.

 

Zdraví slovenského národa

 

1. Alkohol a cigarety

 

Ficova vláda plánuje vyšší zdanění cigaret a alkoholu. Je jasné, že mnoho “obyčejných” Slováku to bude brát jako ránu pod pás, ale to je samozřejmě jednodušší hodnocení od těch, kteří nemají absolutně žádné znalosti o ŘÍZENÍ na konceptuální úrovni. Čím větší podpora alkoholu a cigaret ve společnosti, tím větší podpora výchovy lidí bez TVOŘIVOSTI.

 

 

Když je národu odebrána ona TVOŘIVOST, tak se stává národem poháněným pouhou SPOTŘEBOU a také ZVÍŘECÍMI PUDY. Bohužel, k tomuto modelu ŘÍZENÍ, vlastně spíše přežívání, byl dotlačen jak národ slovenský, tak též národ český. Z hlediska GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ bylo pro oba národy si těchto posledních 30 let v tomto módu nutné prožít. Naprosto nutné!

 

2. Zdravotní pojištění

 

Zaměstnavatelům a živnostníkům pravděpodobně stoupne sazba odvodu na povinné zdravotní pojištění. Například zaměstnavatelé budou podle návrhu platit na zdravotní pojištění 11 procent místo nynějších deseti procent ze mzdy zaměstnance.

 

Pouze tyto dva body jsme vybrali jako ukázku zamýšlené podpory lidem za účelem jejich ozdravění ducha i těla. To je zatraceně dobře!

 

Dále ještě připomeneme určité jednotlivosti, ve kterých již začíná nebo bude začínat ke změnám. Jsou to takové “detaily”, které ale Slovensko nasměrovávají do nové říše Mezimoří. Hezky krůček za krůčkem …

 

Zvláštní daň pro banky

 

Opatření slovenské vlády také počítá s 30% mimořádnou daní ze zisku bank. Akcí podobného typu bude čím dál více, protože život západní Evropy na základě okrádání té východní bude končit. Vše bude ale probíhat postupně, protože utáhnout kohouty Západu ze dne na den, by samozřejmě vedlo k obrovským nepokojům, protože propad životní úrovně v západní části Evropy by byl okamžitě kolosální. Tamější obyvatelstvo by to nezvládlo.

 

Další ukázka postupné transformace slovenského území.

 

Veřejnoprávní média

 

Zavedením státního příspěvku pro RTVS Slovensko byly letos nahrazeny koncesionářské poplatky. Myslíme, že tímto krokem se opět na nějakou dobu vrací kontrola nad RTVS Slovensko zpět státní moci, což je správné a pro tuto přechodnou dobu zároveň nevyhnutelné. Veřejnoprávní média se musí očistit od té veškeré nádnárodní sorošovské špíny, která měla jediný cíl, a to: upevňovat v těchto zemích fašismus a nepřirozený vývoj ČLOVĚKA. Odtud pochází onen “genderismus”, propagace homosexuality, green deal nesmysly a indoktrinování nenávisti k vlastní bílé rase atd. Samozřejmě, že se dá zmínit více “chuťovek”, ale tím se teď tady zabývat nebudeme.

 

Snížení příspěvku pro veřejnoprávní Rozhlas a televizi Slovenska z původně schválených 0,17 % výkonu ekonomiky země na 0,12% je podle nás také snahou vlády odříznout profašistické umělecké parazity od erárního penězovodu! Nová vláda musí veřejnoprávní média dostat mimo vliv fašistických neziskovek pracujících proti vlastnímu lidu ve prospěch cizí moci.

 

Státní svátky a výročí

 

Státní svátky každé státnosti v podstatě definují nebo demonstrují to, co je vlastně onen stát zač. To znamená, čeho si váží nebo na čem mu záleží nebo na co je pyšný nebo co je pro něj důležité nebo co ho nejlépe definuje atd. Můžeme říct, že jakékoliv změny ve státních svátcích během existence každého státu něco naznačují nebo napovídají změnu v jeho existenční rovině. Když někdo nějak zasáhne do stávající podoby státních svátků, tak tím něco sleduje. Slovenské státní svátky [1]:

 

 

28. říjen

 

Od rozdělení Československa byl 28. říjen na Slovensku jen památným dnem. Slovenský parlament až v roce 2020 schválil, aby se 28. říjen, Den vzniku Československé republiky, stal státním svátkem i na Slovensku. Avšak nadále není dnem pracovního klidu a o to právě jde! Lidé získávají důležitý vztah právě k těm svátkům, kdy nemusí do práce a zůstávají doma. Pokud jsou při státním svátku normálně v práci, tak často ani nezaznamenají, že nějaký svátek probíhá, natož čeho se týká!

 

Sice byl na Slovensku 28. říjen povýšen z památného dne na státní svátek, ale i nadále se nestal dnem pracovního klidu, takže z našeho pohledu jakoby se nic nestalo. Z logiky odhadování věcí příštích nemůže být u skutečných slovenských elit zájem prohlubovat vztah k českému národu, potažmo společnému bývalému Československu. Je to pochopitelné! Doba již pádí jiným směrem.

 

Den Ústavy Slovenské republiky

 

Na Slovensku by se měl stát další státní svátek normálním pracovním dnem, a to 1. září, kdy si Slovensko připomíná schválení ústavy. Ústava [2] je obvykle označována za základní zákon státu, avšak teprve v podmínkách moderního státu tento pojem získal dnešní význam. Zatímco nějaký „základní zákon“ má každý stát, pod pojmem ústavy se rozumí základní zákon, který má určité specifické vlastnosti obsahu a formy! Toto jsme museli zmínit, abychom poukázali na onu důležitou roli ústavy v dnešním státu, tedy ve státu takovém, jak ho dnes chápeme.

 

Jako argument pro tuto navrženou změnu se používá fráze, že si ministerstvo financí slibuje od tohoto opatření vyšší příjmy státu. Logiku to má, ale to fakt není hlavní účel. Podstatou této “hry” je to, že slovenský národ již vstupuje do fáze, ve které je nutné začít upozaďovat roli slovenského státu v životě obyčejného Slováka. Novou státností “nového” Slováka má být přeci Mezimoří! Takže role jednoho z hlavních pilířů slovenské státnosti, a to ústavy, začíná být relativizována …

 

 

Už delší dobu zde na VOLIMCESKO o tomto předpokládaném vývoji na Slovensku píšeme. A opravdu si nemyslíme, že je to nějaká tragédie pro slovenský národ, spíše naopak! Pouze chceme ukázat, jak se to dělá a poukázat na fakt, že vše se nám děje přímo před našima očima. Je to jen o tom, naučit se správně dívat!

 

Závěrem

 

Kádr Fico dostal politický scénář k naplnění a vůbec se nezdržuje! Rychlostí blesku spěchá za svým prvotním cílem, a to dostat se v nastavení slovenského národa na již aktuální úroveň nastavení národa maďarského. A nikdo ho nedokáže zastavit, protože jeho pověření pochází z těch nejvyšších míst. Tak jest!

 

Gulášový typ článku, ve kterém jsme přeskakovali z jednoho na druhé, je nejlepší metodou, jak si ukázat na první dojem nesouvisející jednotlivosti, které ale nakonec při správném druhém dojmu zapadnou na svá místa! Neustále nové a nové drobné kontinuální změny či úpravy sledují jeden stejný důvod a o tom to je. Slovensko je na cestě za svou velkou pozitivní proměnou.

 

Zdroje: cs.wikipedia.org

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Vývěska satanismu v předsmrtné křeči

Po delší nucené pauze jsme zpět a můžeme se opět věnovat procesům, které velkou měrou ovlivňují současnost a hlavně budoucnost lidské civilizace. V tomto příspěvku se budeme věnovat fenoménu Hollywood, který spoluutvářel vnímání “četníka” světa USA. Byl to velmi podstatný nástroj pro utváření onoho “správného” vnímání jednopolárního řízení Země, tzn. PAX AMERICANA.   Hollywood je nyní pod silným řídícím manévrem, který zajistí ukončení jeho vlivu na procesy globální úrovně. Globální fabrika na sny, která vychovávala

Číst dál »

Dogmata alternativních médií

Dogmata alternativních médií mají často negativní vliv na svobodné myšlení lidí hledajících pravdu o fungování světa. Tato skutečnost dělá medvědí službu všem lidem, kteří milují svobodu rozhodování a touží se samostatně vzdělávat za účelem dalšího poznání a získání nových dalších pohledů na probíhající nebo již proběhnuvší světové události. V současné době se nacházíme ve zlomovém období, které s sebou přináší mnoho změn a mnoho jevů, kterým prostě nerozumíme. To není úplně jenom naše chyba! Je

Číst dál »

Volby 2021 a následný vývoj

Nechali jsme nerušeně proběhnout volby 2021, a také jsme si nechali nějaký čas na jejich analýzu. Hned úvodem musíme přiznat, že nedopadly dle našich tužeb a odhadů, ale tak už to někdy v životě bývá. Bylo nutné nechat opadnout emoce a postupně se začít zabývat tím, co se vlastně stalo a hlavně, proč se to událo právě takto. Opět zopakujeme, že náhody neexistují a už vůbec ne v takto vysoké politice. Vše má své příčiny

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru