Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Sorosův fond vhodil BÍLOU vlajku na bitevní pole …

Jsme svědky významné události při odstavovaní anglosasů, tzn. atlantického křídla od globálního řízení. Z konceptuálního hlediska se jedná o vítězství východního křídla řízení na první prioritě zobecněných prostředků. Velká jiskra naděje pro budoucnost minimálně východoevropských dětí byla zažehnuta, protože Open Society Foundations ohlásil ukončení svých evropských aktivit! Níže se zamyslíme nad tím, co tato událost znamená pro další vývoj na starém kontinentu.

 

Open Society Foundations

 

Open Society Foundations (OSF) byl nástroj řízení, který nasměrovával vybrané národy a státy do těch dlouhodobě naplánovaných pozic z hlediska globálního řízení. Působil také nemalou měrou na první prioritě zobecněných prostředků řízení, protože jedním z jeho hlavních poslání bylo ovlivňovat výchovu dětí za účelem budoucí destrukce společnosti. Účelem bylo zajistit úpadek schopnosti správného vývoje společnosti, a to hlavně ovlivňováním výchovy mladé generace na školách.

 

Fond zajišťoval financování neziskových organizací, které indoktrinovaly protilidské liberální hodnoty do společnosti. U nás můžeme namátkou zmínit např. ROMEA, Člověk v tísni nebo Evropské hodnoty. George Soros díky svému OSF ovlivňoval politické dění v mnoha zemích světa. Jaký byl ve skutečnosti účel jeho práce? Pracoval pro zachování PAX AMERICANA nebo v žoldu “Správců”? Pro nás je odpověď jednoznačná – jeho loutkářem byli “Správci”! Na úplně první pohled to není ihned jasné, ale na základě jenom jednoho příkladu sami uvidíte, že ani jiná možnost nepřipadá v úvahu!

Oznámení proběhlo klasickým způsobem, kdy tuto informaci na svých stránkách uveřejnily agentury Bloomberg [1] nebo FINANCIAL TIMES [2] :


“Síť dárců založená miliardářským filantropem Georgem Sorosem zavede od roku 2024 drastické omezování financování projektů v EU a své aktivity zaměří na jiné části světa, kde jsou narušovány občanské svobody. Plánovaná změna Open Society Foundations byla podrobně popsána v interním e-mailu, který obdržel Financial Times. To znervóznilo politické pozorovatele a skupiny občanské společnosti, které využívají finanční prostředky k boji proti neliberálním politikám ve střední a východní Evropě, včetně Maďarska.”

 

Zajímavé je, že OSF založil Soros v roce 1993 [3] a v jeho 93 letech v podstatě ukončuje svůj liberální vliv v Evropě. Nevidíme v tomto nějakou podstatnou souvislost, ale je nutné tento fakt zmínit, protože všichni víme, že náhody neexistují. Třeba to někdo více rozklíčuje.


Maďarsko

 

Všimněte si, že ve většině článků hlavních světových agentur informujících o této události je zmiňován vztah Orbánova režimu k Sorosovi a jeho OSF. Viktor Orbán už před lety započal brutální útok na politický vliv OSF v jeho zemi, když neustále poukazoval na to, že hodnoty prosazované Sorosovým fondem mají velmi negativní vliv na jeho národ.


Plakát maďarské vlády proti Sorosovi s graffiti, který vzbuzuje obavy z antisemitismu (2017)

Nemůžeme si myslet, že figura “Správců” Orbán takto jednal na vlastní pěst. Samozřejmě, že nikoliv! To je agenda, kterou dostal za úkol prosazovat a “troubit” do světa jako předzvěst věcí příštích. Tato oznámená nová situace kolem OSF opět posilní status Maďarska na politickém globálním hřišti.

 

Určitě nebude náhoda, že toto ohlášení proběhlo právě 15. srpna, tzn. v den, kdy v roce 1949 vznikla Maďarská lidová republika [4]. Také je vhodné se zamyslet nad možnou částečnou paralelou mezi událostmi po WWII a odhadovaným výsledkem ukrajinského konfliktu. Každý ať popřemýšlí sám …


Nesmíme zapomenout na zajímavou informaci zdůrazněnou právě v článku na FINANCIAL TIMES:


“Politický ředitel premiéra Balázs Orbán, bez vztahu, ve svém příspěvku na Facebooku tvrdil, že „okupační síly skutečně odejdou, až když poslední Sorosův voják opustí Evropu a Maďarsko.”

 

Vlajkonoši fašizování společnosti


Deliberalizace Evropy pokročila na další úroveň a všichni ti, kteří za peníze Sorose hlásali fašistické liberální hodnoty, by se měli zamyslet nad svou blízkou budoucností. S velkou pravděpodobností hezká nebude, protože této komunitě lidí je samostatné kritické myšlení cizí. O morálce se snad ani nebudeme zmiňovat. Bude to pro ni neskutečný náraz do nefalšované tvrdé zdi a následné hledání svého nového místa ve společnosti. Můžeme se domýšlet, že ne všichni tito prodejci duší včetně svých tuto situaci ustojí.


Migrace

 

Jméno George Sorose se též skloňuje v souvislosti s jeho vlivem na dovážení afrických migrantů do Evropy. Tuto činnost údajně spoluřídil a podporoval skrze své neziskovy. Nevíme o žádném přímém důkazu, který by tuto jeho aktivitu potvrzoval, ale kdo již trochu nahlédl pod pokličku globálního ŘÍZENÍ, tak ví, že tomu tak bylo.


Myslíme si, že právě tato jeho aktivita odhaluje, kdo byl jeho skutečným loutkářem. Soros podporoval “legální” migraci do Evropy. Kdo je trochu více obeznámen se skutečnou historií oné ŘÍZENÉ migrace všech těch “inženýrů”, tak si velmi dobře pamatuje, jak se právními kličkami vyráběla LEGÁLNÍ migrace z NELEGÁLNÍ migrace. Jednoduše řečeno: Soros se aktivně podílel na migraci afrických černochů na evropský kontinent, protože tato migrace byla, a je, potřebná pro již dávno naplánovanou kompletní přestavbu Evropy.


Důležitý moment v tomto jeho konání je dobře zmíněn třeba v tomto článku [5], kde George vystupuje proti uprchlickým kvótám. Vyloženě říká:


„Členské státy by neměly být nuceny přijímat uprchlíky, pokud to nechtějí, a uprchlíci by neměli být nuceni usazovat se tam, kam nechtějí jít.“

 


Podle nás je tímto řečeno vše. Stále zde píšeme, že věříme v plán minimálně tří říší na evropském území, a to Chalífát – NŘŘ – Mezimoří. Pokud tomu tak je, tak i Soros si byl moc dobře vědom, že je potřeba černé migranty natlačit na to správné evropské území, tzn. co nejvíce na západ. To byla ta jeho hlavní motivace, proč nemohl podporovat kvóty, protože mu bylo jasné, že pokud nebudou kvóty, tak migrant půjde vždy tam, kde k němu budou štědřejší, a kde je podle MSM lepší a bohatší život. Kdo hrál také v té době tuto politickou kartu? Samozřejmě Orbán a vedle něho nějaký Babiš. Už není těžké si vše domyslet.


Soros byl kádrem “Správců”, protože kdyby byl v žoldu systému PAX AMERICANA, tak podporuje kvóty, jejímž výsledkem by bylo zaplavení také střední a východní Evropy. Státnost USA nepotřebuje prosperující středo-východoevropský region, ale ekonomické zničení kompletní Evropy.


Deamerikanizace celé Evropy

 

Vliv Spojených států na řízení Evropy se kontinuálně umenšuje. Všechny procesy řízení týkající se Evropy vedou k jedinému cíli: odpoutání se od řízení odcházejícího a bankrotujícího ještě oficiálně deklarovaného světového hegemona č.1, což už ale vlastně dávno ani není pravda.


Odhadujeme, že se blížíme k bodu, kdy započne likvidace nastrčených proamerických loutkových vlád hlavně ve střední a východní evropské části. Skoro si začínáme myslet, že připravované a řízené nepokoje odstartují již na podzim. Dav začíná být připravován na vyjití do ulic a na změnu režimu včetně nového společenského uspořádání. Evidentně vše jde podle již dávno připraveného scénáře, a to: proces destrukce USA včetně dedolarizace světa [6], budování SSSR 2.0 [7] nebo [8 – část o Gruzii], procesy vedoucí k novému uspořádání Evropy, destrukce EU, ukončování NATO včetně jejího odzbrojování atd.


Závěrem

 

Stále musíme mít na paměti, že hlavní podstatou činnosti (vědomou nebo nevědomou) nám viditelných politiků je, dostat své přidělené úseky ke správě do těch adekvátních pozic, které vyhovují naplánovaným globálním procesům, ať už krátkodobým, střednědobým nebo dlouhodobým. Tuto řídící práci vykonávají vědomě POLITIČTÍ KÁDŘI nebo nevědomě POLITICKÉ LOUTKY (herci)!

 

Jsme přesvědčeni, že George Soros byl vědomým kádrem, který byl důležitou součástí ŘÍZENÍ v přestavbě nynější civilizace za účelem jejího zachování.


Zdroje: bloomberg.com, ft.com, cs.wikipedia.org, ct24.ceskatelevize.cz, michalapetr.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Trump chce, aby NATO bylo stejnou raketou, jakou vždy bylo
Přežití zápachu nového světa

Náhodný výběr

AKTUALIZACE Twitter – účinný nástroj

Článek ze dne 27. dubna 2022 – AKTUALIZACE 28. října 2022   Celosvětově významná událost probíhá v těchto dnech ve Spojených státech. Další důležitý kamínek zapadl do mozaiky přestavby světa, a to kamínek “NADMÍRU” důležitý. Vše nasvědčuje tomu, že novým majitelem Twitteru se stává Elon Musk. To je obrovský zásah do budoucího ovlivňování světového informačního pole. Co se ve skutečnosti skrývá za touto transakcí? To se pokusíme osvětlit v následujících řádcích. Twitter je účinný nástroj

Číst dál »

Twitter – účinný nástroj

Celosvětově významná událost probíhá v těchto dnech ve Spojených státech. Další důležitý kamínek zapadl do mozaiky přestavby světa, a to kamínek “NADMÍRU” důležitý. Vše nasvědčuje tomu, že novým majitelem Twitteru se stává Elon Musk. To je obrovský zásah do budoucího ovlivňování světového informačního pole. Co se ve skutečnosti skrývá za touto transakcí? To se pokusíme osvětlit v následujících řádcích. Twitter je účinný nástroj k ovládání mas! To načasování je opravdu neskutečné a těšíme se na

Číst dál »

Evropa na PRAHU velkých turbulencí

Přechod z jedné ideologie na jinou novou ideologii není nikdy jednoduchý. I v pozdním socialismu bylo potřeba lidové masy na plánovaný dočasný přechod či návrat ze socialistického kolektivismu ke kapitalistickému individualismu náležitě připravit a posléze také náležitě vyprovokovat. Dnes přihlížíme k ukončování euroatlantického fašistického korporátního liberalismu a tento proces s sebou nese samozřejmě určité průvodní jevy. Některým z nich se právě v tomto příspěvku budeme věnovat. Musíme konstatovat, že Herr Signal a jeho vláda si

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

VIDEO - Tetování je doslova integrováno do imunitního systému

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Léčebné metody

Ústava ČR

Nejnovější článek

Bílo-červení vše na Zemi ŘÍDÍ ze čtvrtého patra

V tomto příspěvku se trochu vrátíme v čase. Ukážeme Vám dva starší hudební výstupy. Informovaly nás o globálním procesu, který v současné době plně prožíváme. Objevili jsme je cca před 2 lety a už tehdy jsme z nich mnoho pochopili. Na veřejnou presentaci tenkrát ještě nebyla ta správná doba, ale nyní již tomu nic nebrání. Mnoha sebevzdělávajícím se lidem je už celá “hra” jasná, takže věříme, že “ring” je již volný …   První videoklip

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Byl USA odejmut status “četník světa”?

Na konci dubna se v americkém Kentucky udála letecká tragédie. Srazily se tam dva vrtulníky americké armády a díky tomu zemřelo 9 vojáků. Služba v jakékoliv armádě s sebou nese nemalé riziko a takovéto nehody jsou součástí života vojáků po celém světě, bohužel. Jenže tato událost podle nás informuje hlavně úplně o něčem jiném! Status “četník světa” bude mít nového majitele?   Soustrast všem pozůstalým, ale dále se již této zprávě budeme věnovat jenom z pohledu globálního řízení. Nepochybujeme, že to je hlavním poselstvím této tragické události. Ve své mnohoznačnosti není svého druhu první, jak brzy sami uvidíte, ale o tom až později.   Způsob informování   My jsme prvně tuto zprávu o neštěstí zaznamenali 30. března zde [1]. Z článku vyplývá, že ke střetu došlo kolem 22:00 místního času, takže incident je datován na

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru