Sorosův fond vhodil BÍLOU vlajku na bitevní pole …

Jsme svědky významné události při odstavovaní anglosasů, tzn. atlantického křídla od globálního řízení. Z konceptuálního hlediska se jedná o vítězství východního křídla řízení na první prioritě zobecněných prostředků. Velká jiskra naděje pro budoucnost minimálně východoevropských dětí byla zažehnuta, protože Open Society Foundations ohlásil ukončení svých evropských aktivit! Níže se zamyslíme nad tím, co tato událost znamená pro další vývoj na starém kontinentu.

 

Open Society Foundations

 

Open Society Foundations (OSF) byl nástroj řízení, který nasměrovával vybrané národy a státy do těch dlouhodobě naplánovaných pozic z hlediska globálního řízení. Působil také nemalou měrou na první prioritě zobecněných prostředků řízení, protože jedním z jeho hlavních poslání bylo ovlivňovat výchovu dětí za účelem budoucí destrukce společnosti. Účelem bylo zajistit úpadek schopnosti správného vývoje společnosti, a to hlavně ovlivňováním výchovy mladé generace na školách.

 

Fond zajišťoval financování neziskových organizací, které indoktrinovaly protilidské liberální hodnoty do společnosti. U nás můžeme namátkou zmínit např. ROMEA, Člověk v tísni nebo Evropské hodnoty. George Soros díky svému OSF ovlivňoval politické dění v mnoha zemích světa. Jaký byl ve skutečnosti účel jeho práce? Pracoval pro zachování PAX AMERICANA nebo v žoldu „Správců“? Pro nás je odpověď jednoznačná – jeho loutkářem byli „Správci“! Na úplně první pohled to není ihned jasné, ale na základě jenom jednoho příkladu sami uvidíte, že ani jiná možnost nepřipadá v úvahu!

Oznámení proběhlo klasickým způsobem, kdy tuto informaci na svých stránkách uveřejnily agentury Bloomberg [1] nebo FINANCIAL TIMES [2] :


„Síť dárců založená miliardářským filantropem Georgem Sorosem zavede od roku 2024 drastické omezování financování projektů v EU a své aktivity zaměří na jiné části světa, kde jsou narušovány občanské svobody. Plánovaná změna Open Society Foundations byla podrobně popsána v interním e-mailu, který obdržel Financial Times. To znervóznilo politické pozorovatele a skupiny občanské společnosti, které využívají finanční prostředky k boji proti neliberálním politikám ve střední a východní Evropě, včetně Maďarska.“

 

Zajímavé je, že OSF založil Soros v roce 1993 [3] a v jeho 93 letech v podstatě ukončuje svůj liberální vliv v Evropě. Nevidíme v tomto nějakou podstatnou souvislost, ale je nutné tento fakt zmínit, protože všichni víme, že náhody neexistují. Třeba to někdo více rozklíčuje.


Maďarsko

 

Všimněte si, že ve většině článků hlavních světových agentur informujících o této události je zmiňován vztah Orbánova režimu k Sorosovi a jeho OSF. Viktor Orbán už před lety započal brutální útok na politický vliv OSF v jeho zemi, když neustále poukazoval na to, že hodnoty prosazované Sorosovým fondem mají velmi negativní vliv na jeho národ.


Plakát maďarské vlády proti Sorosovi s graffiti, který vzbuzuje obavy z antisemitismu (2017)

Nemůžeme si myslet, že figura „Správců“ Orbán takto jednal na vlastní pěst. Samozřejmě, že nikoliv! To je agenda, kterou dostal za úkol prosazovat a „troubit“ do světa jako předzvěst věcí příštích. Tato oznámená nová situace kolem OSF opět posilní status Maďarska na politickém globálním hřišti.

 

Určitě nebude náhoda, že toto ohlášení proběhlo právě 15. srpna, tzn. v den, kdy v roce 1949 vznikla Maďarská lidová republika [4]. Také je vhodné se zamyslet nad možnou částečnou paralelou mezi událostmi po WWII a odhadovaným výsledkem ukrajinského konfliktu. Každý ať popřemýšlí sám …


Nesmíme zapomenout na zajímavou informaci zdůrazněnou právě v článku na FINANCIAL TIMES:


„Politický ředitel premiéra Balázs Orbán, bez vztahu, ve svém příspěvku na Facebooku tvrdil, že „okupační síly skutečně odejdou, až když poslední Sorosův voják opustí Evropu a Maďarsko.“

 

Vlajkonoši fašizování společnosti


Deliberalizace Evropy pokročila na další úroveň a všichni ti, kteří za peníze Sorose hlásali fašistické liberální hodnoty, by se měli zamyslet nad svou blízkou budoucností. S velkou pravděpodobností hezká nebude, protože této komunitě lidí je samostatné kritické myšlení cizí. O morálce se snad ani nebudeme zmiňovat. Bude to pro ni neskutečný náraz do nefalšované tvrdé zdi a následné hledání svého nového místa ve společnosti. Můžeme se domýšlet, že ne všichni tito prodejci duší včetně svých tuto situaci ustojí.


Migrace

 

Jméno George Sorose se též skloňuje v souvislosti s jeho vlivem na dovážení afrických migrantů do Evropy. Tuto činnost údajně spoluřídil a podporoval skrze své neziskovy. Nevíme o žádném přímém důkazu, který by tuto jeho aktivitu potvrzoval, ale kdo již trochu nahlédl pod pokličku globálního ŘÍZENÍ, tak ví, že tomu tak bylo.


Myslíme si, že právě tato jeho aktivita odhaluje, kdo byl jeho skutečným loutkářem. Soros podporoval „legální“ migraci do Evropy. Kdo je trochu více obeznámen se skutečnou historií oné ŘÍZENÉ migrace všech těch „inženýrů“, tak si velmi dobře pamatuje, jak se právními kličkami vyráběla LEGÁLNÍ migrace z NELEGÁLNÍ migrace. Jednoduše řečeno: Soros se aktivně podílel na migraci afrických černochů na evropský kontinent, protože tato migrace byla, a je, potřebná pro již dávno naplánovanou kompletní přestavbu Evropy.


Důležitý moment v tomto jeho konání je dobře zmíněn třeba v tomto článku [5], kde George vystupuje proti uprchlickým kvótám. Vyloženě říká:


„Členské státy by neměly být nuceny přijímat uprchlíky, pokud to nechtějí, a uprchlíci by neměli být nuceni usazovat se tam, kam nechtějí jít.“

 


Podle nás je tímto řečeno vše. Stále zde píšeme, že věříme v plán minimálně tří říší na evropském území, a to Chalífát – NŘŘ – Mezimoří. Pokud tomu tak je, tak i Soros si byl moc dobře vědom, že je potřeba černé migranty natlačit na to správné evropské území, tzn. co nejvíce na západ. To byla ta jeho hlavní motivace, proč nemohl podporovat kvóty, protože mu bylo jasné, že pokud nebudou kvóty, tak migrant půjde vždy tam, kde k němu budou štědřejší, a kde je podle MSM lepší a bohatší život. Kdo hrál také v té době tuto politickou kartu? Samozřejmě Orbán a vedle něho nějaký Babiš. Už není těžké si vše domyslet.


Soros byl kádrem „Správců“, protože kdyby byl v žoldu systému PAX AMERICANA, tak podporuje kvóty, jejímž výsledkem by bylo zaplavení také střední a východní Evropy. Státnost USA nepotřebuje prosperující středo-východoevropský region, ale ekonomické zničení kompletní Evropy.


Deamerikanizace celé Evropy

 

Vliv Spojených států na řízení Evropy se kontinuálně umenšuje. Všechny procesy řízení týkající se Evropy vedou k jedinému cíli: odpoutání se od řízení odcházejícího a bankrotujícího ještě oficiálně deklarovaného světového hegemona č.1, což už ale vlastně dávno ani není pravda.


Odhadujeme, že se blížíme k bodu, kdy započne likvidace nastrčených proamerických loutkových vlád hlavně ve střední a východní evropské části. Skoro si začínáme myslet, že připravované a řízené nepokoje odstartují již na podzim. Dav začíná být připravován na vyjití do ulic a na změnu režimu včetně nového společenského uspořádání. Evidentně vše jde podle již dávno připraveného scénáře, a to: proces destrukce USA včetně dedolarizace světa [6], budování SSSR 2.0 [7] nebo [8 – část o Gruzii], procesy vedoucí k novému uspořádání Evropy, destrukce EU, ukončování NATO včetně jejího odzbrojování atd.


Závěrem

 

Stále musíme mít na paměti, že hlavní podstatou činnosti (vědomou nebo nevědomou) nám viditelných politiků je, dostat své přidělené úseky ke správě do těch adekvátních pozic, které vyhovují naplánovaným globálním procesům, ať už krátkodobým, střednědobým nebo dlouhodobým. Tuto řídící práci vykonávají vědomě POLITIČTÍ KÁDŘI nebo nevědomě POLITICKÉ LOUTKY (herci)!

 

Jsme přesvědčeni, že George Soros byl vědomým kádrem, který byl důležitou součástí ŘÍZENÍ v přestavbě nynější civilizace za účelem jejího zachování.


Zdroje: bloomberg.com, ft.com, cs.wikipedia.org, ct24.ceskatelevize.cz, michalapetr.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Přejít nahoru