Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Sorosův fond vhodil BÍLOU vlajku na bitevní pole …

Jsme svědky významné události při odstavovaní anglosasů, tzn. atlantického křídla od globálního řízení. Z konceptuálního hlediska se jedná o vítězství východního křídla řízení na první prioritě zobecněných prostředků. Velká jiskra naděje pro budoucnost minimálně východoevropských dětí byla zažehnuta, protože Open Society Foundations ohlásil ukončení svých evropských aktivit! Níže se zamyslíme nad tím, co tato událost znamená pro další vývoj na starém kontinentu.

 

Open Society Foundations

 

Open Society Foundations (OSF) byl nástroj řízení, který nasměrovával vybrané národy a státy do těch dlouhodobě naplánovaných pozic z hlediska globálního řízení. Působil také nemalou měrou na první prioritě zobecněných prostředků řízení, protože jedním z jeho hlavních poslání bylo ovlivňovat výchovu dětí za účelem budoucí destrukce společnosti. Účelem bylo zajistit úpadek schopnosti správného vývoje společnosti, a to hlavně ovlivňováním výchovy mladé generace na školách.

 

Fond zajišťoval financování neziskových organizací, které indoktrinovaly protilidské liberální hodnoty do společnosti. U nás můžeme namátkou zmínit např. ROMEA, Člověk v tísni nebo Evropské hodnoty. George Soros díky svému OSF ovlivňoval politické dění v mnoha zemích světa. Jaký byl ve skutečnosti účel jeho práce? Pracoval pro zachování PAX AMERICANA nebo v žoldu “Správců”? Pro nás je odpověď jednoznačná – jeho loutkářem byli “Správci”! Na úplně první pohled to není ihned jasné, ale na základě jenom jednoho příkladu sami uvidíte, že ani jiná možnost nepřipadá v úvahu!

Oznámení proběhlo klasickým způsobem, kdy tuto informaci na svých stránkách uveřejnily agentury Bloomberg [1] nebo FINANCIAL TIMES [2] :


“Síť dárců založená miliardářským filantropem Georgem Sorosem zavede od roku 2024 drastické omezování financování projektů v EU a své aktivity zaměří na jiné části světa, kde jsou narušovány občanské svobody. Plánovaná změna Open Society Foundations byla podrobně popsána v interním e-mailu, který obdržel Financial Times. To znervóznilo politické pozorovatele a skupiny občanské společnosti, které využívají finanční prostředky k boji proti neliberálním politikám ve střední a východní Evropě, včetně Maďarska.”

 

Zajímavé je, že OSF založil Soros v roce 1993 [3] a v jeho 93 letech v podstatě ukončuje svůj liberální vliv v Evropě. Nevidíme v tomto nějakou podstatnou souvislost, ale je nutné tento fakt zmínit, protože všichni víme, že náhody neexistují. Třeba to někdo více rozklíčuje.


Maďarsko

 

Všimněte si, že ve většině článků hlavních světových agentur informujících o této události je zmiňován vztah Orbánova režimu k Sorosovi a jeho OSF. Viktor Orbán už před lety započal brutální útok na politický vliv OSF v jeho zemi, když neustále poukazoval na to, že hodnoty prosazované Sorosovým fondem mají velmi negativní vliv na jeho národ.


Plakát maďarské vlády proti Sorosovi s graffiti, který vzbuzuje obavy z antisemitismu (2017)

Nemůžeme si myslet, že figura “Správců” Orbán takto jednal na vlastní pěst. Samozřejmě, že nikoliv! To je agenda, kterou dostal za úkol prosazovat a “troubit” do světa jako předzvěst věcí příštích. Tato oznámená nová situace kolem OSF opět posilní status Maďarska na politickém globálním hřišti.

 

Určitě nebude náhoda, že toto ohlášení proběhlo právě 15. srpna, tzn. v den, kdy v roce 1949 vznikla Maďarská lidová republika [4]. Také je vhodné se zamyslet nad možnou částečnou paralelou mezi událostmi po WWII a odhadovaným výsledkem ukrajinského konfliktu. Každý ať popřemýšlí sám …


Nesmíme zapomenout na zajímavou informaci zdůrazněnou právě v článku na FINANCIAL TIMES:


“Politický ředitel premiéra Balázs Orbán, bez vztahu, ve svém příspěvku na Facebooku tvrdil, že „okupační síly skutečně odejdou, až když poslední Sorosův voják opustí Evropu a Maďarsko.”

 

Vlajkonoši fašizování společnosti


Deliberalizace Evropy pokročila na další úroveň a všichni ti, kteří za peníze Sorose hlásali fašistické liberální hodnoty, by se měli zamyslet nad svou blízkou budoucností. S velkou pravděpodobností hezká nebude, protože této komunitě lidí je samostatné kritické myšlení cizí. O morálce se snad ani nebudeme zmiňovat. Bude to pro ni neskutečný náraz do nefalšované tvrdé zdi a následné hledání svého nového místa ve společnosti. Můžeme se domýšlet, že ne všichni tito prodejci duší včetně svých tuto situaci ustojí.


Migrace

 

Jméno George Sorose se též skloňuje v souvislosti s jeho vlivem na dovážení afrických migrantů do Evropy. Tuto činnost údajně spoluřídil a podporoval skrze své neziskovy. Nevíme o žádném přímém důkazu, který by tuto jeho aktivitu potvrzoval, ale kdo již trochu nahlédl pod pokličku globálního ŘÍZENÍ, tak ví, že tomu tak bylo.


Myslíme si, že právě tato jeho aktivita odhaluje, kdo byl jeho skutečným loutkářem. Soros podporoval “legální” migraci do Evropy. Kdo je trochu více obeznámen se skutečnou historií oné ŘÍZENÉ migrace všech těch “inženýrů”, tak si velmi dobře pamatuje, jak se právními kličkami vyráběla LEGÁLNÍ migrace z NELEGÁLNÍ migrace. Jednoduše řečeno: Soros se aktivně podílel na migraci afrických černochů na evropský kontinent, protože tato migrace byla, a je, potřebná pro již dávno naplánovanou kompletní přestavbu Evropy.


Důležitý moment v tomto jeho konání je dobře zmíněn třeba v tomto článku [5], kde George vystupuje proti uprchlickým kvótám. Vyloženě říká:


„Členské státy by neměly být nuceny přijímat uprchlíky, pokud to nechtějí, a uprchlíci by neměli být nuceni usazovat se tam, kam nechtějí jít.“

 


Podle nás je tímto řečeno vše. Stále zde píšeme, že věříme v plán minimálně tří říší na evropském území, a to Chalífát – NŘŘ – Mezimoří. Pokud tomu tak je, tak i Soros si byl moc dobře vědom, že je potřeba černé migranty natlačit na to správné evropské území, tzn. co nejvíce na západ. To byla ta jeho hlavní motivace, proč nemohl podporovat kvóty, protože mu bylo jasné, že pokud nebudou kvóty, tak migrant půjde vždy tam, kde k němu budou štědřejší, a kde je podle MSM lepší a bohatší život. Kdo hrál také v té době tuto politickou kartu? Samozřejmě Orbán a vedle něho nějaký Babiš. Už není těžké si vše domyslet.


Soros byl kádrem “Správců”, protože kdyby byl v žoldu systému PAX AMERICANA, tak podporuje kvóty, jejímž výsledkem by bylo zaplavení také střední a východní Evropy. Státnost USA nepotřebuje prosperující středo-východoevropský region, ale ekonomické zničení kompletní Evropy.


Deamerikanizace celé Evropy

 

Vliv Spojených států na řízení Evropy se kontinuálně umenšuje. Všechny procesy řízení týkající se Evropy vedou k jedinému cíli: odpoutání se od řízení odcházejícího a bankrotujícího ještě oficiálně deklarovaného světového hegemona č.1, což už ale vlastně dávno ani není pravda.


Odhadujeme, že se blížíme k bodu, kdy započne likvidace nastrčených proamerických loutkových vlád hlavně ve střední a východní evropské části. Skoro si začínáme myslet, že připravované a řízené nepokoje odstartují již na podzim. Dav začíná být připravován na vyjití do ulic a na změnu režimu včetně nového společenského uspořádání. Evidentně vše jde podle již dávno připraveného scénáře, a to: proces destrukce USA včetně dedolarizace světa [6], budování SSSR 2.0 [7] nebo [8 – část o Gruzii], procesy vedoucí k novému uspořádání Evropy, destrukce EU, ukončování NATO včetně jejího odzbrojování atd.


Závěrem

 

Stále musíme mít na paměti, že hlavní podstatou činnosti (vědomou nebo nevědomou) nám viditelných politiků je, dostat své přidělené úseky ke správě do těch adekvátních pozic, které vyhovují naplánovaným globálním procesům, ať už krátkodobým, střednědobým nebo dlouhodobým. Tuto řídící práci vykonávají vědomě POLITIČTÍ KÁDŘI nebo nevědomě POLITICKÉ LOUTKY (herci)!

 

Jsme přesvědčeni, že George Soros byl vědomým kádrem, který byl důležitou součástí ŘÍZENÍ v přestavbě nynější civilizace za účelem jejího zachování.


Zdroje: bloomberg.com, ft.com, cs.wikipedia.org, ct24.ceskatelevize.cz, michalapetr.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Glasgow Rangers – západní hodnoty v plné nahotě

Zviditelňování České republiky ve světě pokračuje i za pomoci nevědomých účastníků. Dokonce již diplomatická roztržka díky průběhu fotbalového zápasu Sparty Praha na domácím hřišti proti skotskému Glasgow Rangers je přehlídkou pozic, které budou zastávat tyto regiony v příštích mnoha desítkách letech. Je to deklarování hodnot, v kterých budou žít postupně odcházející mocnost Velká Británie a nově vznikající středovýchodoevropský region, který je v této umělé kauze zastupován Prahou, resp. Českou republikou. Vyprovokovaný konflikt není náhodný! Náhledový

Číst dál »

Vakcinace – nové náboženství ve jménu Satana

Dočkáme se spravedlivého konce tohoto smyšleného pandemického příběhu, který znázorňuje vytvořená koláž á la Norimberský proces? Bude potrestáno úmyslné propagandistické šíření vakcinační genocidy? Dozvíme se pravdu o vykrádání státního rozpočtu touto Covidovou mafií? Nebo naopak dopustíme odebrání většiny našich individuálních svobod a budeme jako národ pomalu vymírat?   Budeme dále nečinně přihlížet k plíživě vznikajícímu apartheidu? Necháme dále terorizovat děti ve školkách a školách? Co si ještě necháme líbit než řekneme DOST? Řekneme to vůbec?

Číst dál »

AKTUALIZACE Vliv výchovy na míru proočkovanosti

Článek ze dne 8. září 2021 – AKTUALIZACE 27. listopadu 2022   Rozdíl mezi proočkovaností “vakcínou” na “nemoc” Covid-19 v EU mezi státy tzv. východního a západního bloku je více než viditelný. Podívali jsme se na data na webu ECDC ( European Centre for Disease Prevention and Control – Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí). Z nich jasně vyplývá rozdílný přístup k vnucovanému očkování experimentální vakcínou v těchto zemích s odlišným kulturním a politickým

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru