Vývěska satanismu v předsmrtné křeči

Po delší nucené pauze jsme zpět a můžeme se opět věnovat procesům, které velkou měrou ovlivňují současnost a hlavně budoucnost lidské civilizace. V tomto příspěvku se budeme věnovat fenoménu Hollywood, který spoluutvářel vnímání „četníka“ světa USA. Byl to velmi podstatný nástroj pro utváření onoho „správného“ vnímání jednopolárního řízení Země, tzn. PAX AMERICANA.

 

Hollywood je nyní pod silným řídícím manévrem, který zajistí ukončení jeho vlivu na procesy globální úrovně. Globální fabrika na sny, která vychovávala z lidí dobytek, pomalu končí! I u nás v ČR proběhlo nezpochybnitelné oznámení „Správců“ o tomto manévru.


Hollywood jako obraz zla atlantického řízení

 

Kultura americké veřejnosti, ale dalo by se říci i celé západní společnosti, byla formována prostřednictvím Hollywoodu. Jeho produkce byla oslavou individualismu, sobectví, dominance Spojených států, pedofilie a nikdy nekončící materiální spotřeby. Toto paradigma je ukončováno, a tak je ukončován i Hollywood, jakožto jeden z jeho hlavních reklamních protlačovatelů.


Smyslem celé americké filmové a televizní produkce bylo indoktrinování narativu, že USA dominuje ve světě. Je jasné, že tento požadavek již ze strany globálního řízení není aktuální a žádoucí.


Oznámení v ČR o manévru

 

Oznámení českým řídícím strukturám též proběhlo. Zaznamenali jsme ho například v těchto článcích na irozhlas.cz. Nejdříve tady [1]:


  

a později zde [2]:


  


I deklarace ukončování biblického projektu proběhla ve formě čísla 17. Z našeho pohledu není v tomto případě vůbec o čem pochybovat, protože v ohlášce je vše na svém místě, tzn. podpisy obou křídel. Nedovedeme si představit, že by se systém produkce Hollywoodu vrátil zpět do dřívějších nám známých parametrů. To prostě není možné!

Myslíme si, že současná stávka scénáristů a herců (herecké odbory) dává razítko na proces zakončení vlivu americké televize a amerických filmů na světové procesy. V podstatě o tom není pochyb!


Smysl stávky

 

Lze vypozorovat, že hlavním smyslem stávky z řídícího pohledu je narušení vnitřních vazeb v Hollywoodu mezi herci a producenty, mezi režiséry a scénáristy atd. Jedná se o způsob, jak rozložit kdysi funkční systém produkování americké televizní a filmové zábavy zevnitř.


Je jasné, že o zábavu šlo vždy až v poslední řadě. V první řadě šlo vždy hlavně o indoktrinování degenerativního chování do myslí lidí a informování strukturních řídících složek po celém světě o dalším postupu globálního řízení v době, kdy USA byly nástrojem prosazování globální politiky. Dnešní Hollywood je už pouze nástrojem pro prosazování politiky odcházejícího řízení ve prospěch systému PAX AMERICANA. Z toho důvodu není zachování hollywoodské produkce potřebné. Pro vznikající nové uspořádání světa je opravdu na obtíž, takže osud „oslavy pedofilie“ je definitivně zpečetěn. Není cesty zpět.


Datum pro naprostý konec této filmové a televizní produkce neumíme přesně odhadovat, protože každý ukončovaný nástroj řízení zároveň podléhá vlivu setrvačnosti. Ona setrvačnost je vlastně i nutná, protože aktuální pozice nastavení světa ještě není v bodě, kde by se svět bez americké produkce obešel. Spíše můžeme konstatovat, že uzavírání Hollywoodu se nachází v důležité fázi.


Postavení herců ve společnosti

 

Blíží se doba, ve které bude navrácen původní a skutečný status herecké obci ve společnosti, a to na jejím okraji. Současný status herců neodpovídá poprvé jejich vzdělání a znalostem, podruhé neodpovídá jejich skutečnému přínosu společnosti. O této problematice jsme psali již kdysi [3].


Role herců byla na začátku dvacátého století povýšena s příchodem filmu z důvodu jejich zneužití v globálním řízení. To byl ten skutečný důvod, proč této nevzdělané vrstvě lidí bylo dovoleno ovlivňovat mysl lidí. To už je dnes minulost, protože starý způsob globálního řízení odchází a s ním i staré uspořádání společnosti.


Jsme na začátku vzniku nového paradigmatu fungování lidské civilizace, kde takovýto způsob parazitování již nebude umožněn, protože způsob řízení masy získává nové nástroje. Vše souvisí s omezováním spotřeby, protože dále pokračovat tímto směrem naši civilizaci zahubí. Snížení spotřeby je jednou z hlavních motivací „Správců“.


Práce pro herce v blízké budoucnosti již nebude tolik, a tak ona parazitující vrstva lidí v tomto oboru se mnohonásobně sníží. Z logiky výše napsaného vyplývá, že obdobný proces regulace můžeme očekávat ve filmovém pornoprůmyslu na celosvětové úrovni a také v oblasti sportu. Smyslem pornoprůmyslu bylo zničit pravý přírodou daný vztah mezi mužem a ženou.

 

Pro tyto uměle vytvořené „elity“ už nebude v nové společnosti místo na nynější úrovni a je tomu dobře. Hlavní rysy respektovaných osobností v následujícím uspořádání společnosti by měly být znalosti a lidské charakterové vlastnosti. To je jediná cesta, jak zachovat nynější civilizaci a náš „Správce“ si je toho vědom.


Kvíz

 

V dnešním článku jsme si pro Vás připravili malý kvíz. Při porovnávání dvou obrázků se pokuste najít co nejvíce rozdílů. Bohužel, my jsme našli pouze jeden, a to rozdílné pozadí. Pozadím není myšlena zadní část u znázorněných tvorů …


  

 

Závěrem

 

Během přechodu z jedné epochy do druhé je samozřejmě nutné změnit nástroje pro ovládání lidí, protože staré nástroje by nebyly funkční v nových fyzikálních podmínkách fungování systému Země. Byla by kompletně ohrožena ŘIDITELNOST lidské civilizace, a to by vedlo k jejímu zániku.

Soudíme, že největším ohrožením hladkého přechodu do nové doby jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé vzešlí ze starého systému vzdělávání, tzn. ze starého vzdělávacího nástroje, který byl zřízen stále ještě částečně probíhajícím starým ŘÍZENÍM. Těmto lidem byl nejvíce indoktrinován satanistický způsob myšlení o LIDSTVU jako celku, protože se největší měrou podíleli na strukturním ŘÍZENÍ Země ve staré odcházející epoše. Tato vrstva společnosti pravděpodobně bude na počátku ZMĚNY asi největší brzdou! Jak mohou „Správci“ maximálně eliminovat toto riziko? Očkování? Rakovina [4]? Pouze přemýšlíme „nahlas“ …


Dobrá zpráva na závěr: Každý má možnost zavčas změnit způsob myšlení o sobě, o svém zdraví, o fungování Země atd. Duškova kauza o rakovině nebyla náhodná, ale byla cíleně vypuštěna směrem do společnosti. Pouze další šance části společnosti pro procitnutí do reality. Někdo pochopí, někdo nepochopí nikdy …


Zdroje: irozhlas.cz, KOB, thepeoplesvoice.tv


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Přejít nahoru