Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Modrou nebo červenou? Zrádné pohodlí nebo prozření?

Kdysi jsme v jednom článku zaregistrovali názor, že červenou pilulku zvolí lidé neúspěšní. Je to pravda, ale i není to pravda! Říkáte si, co je to za nesmysl? Vše je o úhlu pohledu, který v tomto případě určují zvolené parametry pro klasifikaci ÚSPĚCHU! Pokud je nastavíte dle systémem vnucovaného hodnotového žebříčku, tzn. dle indoktrinovaných systémových zákonů, tak výše uvedený názor bude pravdivý. Ale pokud budete nastavovat definici ÚSPĚCHU dle skutečných a úmyslně zamlčovaných pravdivých přírodních zákonů, tak pravdou nebude.


Problémem je, že schopnost rozeznat rozdíl mezi systémovými zákony a přírodními zákony, není dána každému. Díky tomuto faktu se společnost neustále nachází v bludném kruhu, který opakovaně vytváří další a další světové krize. Má na tom někdo zájem? Kde se vzala ta diference v možnosti nebo nemožnosti uvědomovat si přírodní zákony u současných obyvatel Země, které nazýváme lidmi? Jsme opravdu všichni stejní?


Vnímání přírodních zákonů


Definice přírodních zákonů

V tuto chvíli se ani nebudeme pokoušet přesně definovat, nebo dokonce vypsat, všechny přírodní zákony, protože víme, že to nezvládneme. Přečetli jsme několik snah zformulovat tuto definici, např. [1], ale bylo evidentní, že všichni autoři byli velmi mnoho pod vlivem systémových zákonů. Nebyli schopni se oprostit od těchto vnucených narativů a vystoupat výše pro alespoň minimální nadhled.


Jako ukázku dobrého pokusu o definice přírodních zákonů použijeme třeba tuto [2]. My bychom i v tomto případě měli mnoho připomínek, nesouhlasíme se vším, ale upřímná snaha vystihnout podstatu, tam je. Ukázka nabízí několik rozdílných směrů v uvažování, a tak je z našeho pohledu hodnotná.


Z odkazovaného článku bychom ke zveřejnění na našich stránkách vybrali tuto větu:


” Láska je nejvyšší vibrace, která propojuje vše ve Vesmíru a zajišťuje dynamickou rovnováhu v souladu s principy Stvořitele. Prostřednictvím svobodné vůle může jedinec změnit své myšlení a obnovit přerušené spojení se Stvořitelem po velkém odklonu od vědomí.


Otázkou zůstává, zda všichni LIDÉ Země (dle systémových zákonů a z nich vzniklé definice LIDÉ) mají v sobě k dispozici onu svobodnou vůli, která by jim zajistila tu potřebnou sílu k navázání spojení s původním Stvořitelem. O tomto ale až níže …


Vnímání je více, než znalost nějaké definice

My si budeme muset vystačit pouze se sklouznutím k primitivní obecnosti. V tuto chvíli není smyslem zabývat se teorií o fungování Země na základě pravých přírodních zákonů! Zkusme popřemýšlet nad tím, jak ČLOVĚK funguje na základě přírodních zákonů za každých okolností, i když si to neuvědomuje.


Když má ČLOVĚK alespoň částečně zachované napojení se Stvořitelem – Tvůrcem, tak by se mu měly v důležitých životních situacích navozovat ty správné pocity odrážející ony přírodní zákony, jako např. NEŠKODIT – JSEM SOUČÁSTÍ VĚTŠÍHO CELKU – VÁŽÍM SI SVÉHO ŽIVOTA – VÍM, ŽE MĚ NĚCO PŘESAHUJE – SAMOSTATNÉ KRITICKÉ MYŠLENÍ atd. Toto je ta naše zvolená obecnost ve vyjádření projevů přírodních zákonů u opravdového ČLOVĚKA! Předpokládáme, že takto se u lidí přírodní zákony projevují …


A přesně tyto pocity dovedly část společnosti k tomu, aby se vyhnula problematickým a lživě propagovaným vakcínám údajně proti něčemu, čemu nás donutili říkat Covid-19. Tím byla rozhodně provedena určitá selekce za nějakým účelem, nad kterým se budeme také v příštích řádcích zamýšlet.


Řízení proti přírodním zákonům Stvořitele – Tvůrce


Myslíme si, že neexistuje zástupná moc na Zemi, která by se se svými uměle vytvořenými pravidly (systémovými zákony) mohla dostat až na úroveň konkurenceschopnosti přírodním zákonům. Z principu je to nemožné a Stvořitel jistě na tuto možnou rebelii pamatoval. Nepochybujeme o tom!


Tato doba (několik staletí?) na nás působí tak, že část strukturní moci na Zemi, kterou jí v podstatě stejně nakonec vzdáleně propůjčil Stvořitel, neúnavně a systematicky pracuje na částečném nahrazení přírodních zákonů svými NELIDSKÝMI pravidly. Nemají už moc času, takže se se svými úmysly ani už moc netají.


Jak lze dosáhnout určitého snížení vlivu přírodních zákonů na ČLOVĚKA? Všechny vybrané metody musí být zaměřeny na maximální snížení právě onoho spojení se Stvořitelem, což znamená minimalizovat funkci “TŘETÍHO OKA”. Tímto nastane v životech lidí NESOULAD s přírodními zákony! Můžeme si trochu více detailněji demonstrovat některé použité prostředky z poslední doby, které napomáhají k dosažení onoho cíle.


Potraviny

Není žádným tajemstvím, že jídlo v supermarketech (průmyslová produkce) je čím dál více toxičtější. Agendou nutného snížení CO2 v atmosféře z důvodu absolutně smyšleného příběhu o globálním oteplování chtějí docílit mimo jiné také totální kontroly nad výrobou potravin. Postupně se snaží o to, aby ČLOVĚK neměl svobodný přístup k pěstování a výrobě zdravých netoxických potravin! S vhodnou a vědecky naplánovanou konkrétní toxicitou u konkrétních potravin dokáží nade vši pochybnost snížit tok informací LIDEM “Shora”!


PCR test na neexistující nemoc Covid-19

PCR výtěr se zaváděl (možná, že někde se ještě provádí) přímo do nosohltanu za nosem v čele, kde jsou oči. Nosohltan se nachází v hematoencefalické bariéře a vedle epifýzy. Myslíme, že těmito biologickými zbraněmi ničí smysly lidí a zabíjejí lidskou intuici a lidskou schopnost


kognitivně vidět. Šišinka mozková: Třetí oko, frekvenční přijímač a brána do jiných dimenzí – řídí všechny ostatní hormony, procesy v nás. Je zodpovědné za regulaci mnoha fyziologických procesů, které probíhají v našem těle. Když se probudíme, když jsme unavení a usneme. Když jsme na vrcholu, ano, i když se staneme sexuálně aktivní. Také kontroluje, kdy se dostaneme do puberty. Jak je to důležité, je zřejmé z toho, že se tvoří již 36. den vývoje embrya, tedy v době, kdy se zároveň rozhoduje o pohlaví nenarozeného dítěte. Tedy mnohem dříve než oči, které se spolu s víčky objeví až po sedmi týdnech.


Také bylo potvrzeno, že testovací špejle minimálně u čínských testů pro děti jsou opravdu sterilizovány EO, tedy ethylenoxidem. Americká organizace OSHA uvádí, že ethylenoxid je známý jako původce rakovinových nádorů, kde na prvním místě jsou vzniky prudce zhoubných lymfomů, leukémií a rakoviny prsu. Rakovina vzniká po kontaktu lidské buňky s molekulou ethylenoxidu poté, co molekula EO rozbije DNA buňky nedokonale, poškodí chromozomy, ale nezničí jejich jadernou DNA funkci. Poškozená buňka se začne chovat jako buňka onkologická a dojde k zahájení množení takto poškozených buněk [3].


Chemtrails

Myslíme si, že chemtrails, vypouštěné “sračky” z letadel na hlavy lidí, má vícero funkcí. Dnes zmíníme pouze dvě základní, a to podle nás přerušení nebo omezení signálu “Shora” pro naše “Třetí oko” a jedovaté látky ve formě spadu, které se


následně dostávají do půdy a vody. Výsledkem je na málo procent funkční vědomí a pomalá cílená otrava lidských schránek tady na Zemi v našem časoprostoru. Zde dáváme odkaz na zprávu, která dokumentuje to, co nabrala z vany paní na zahrádce v Českém ráji [telegram 4] nebo [facebook 5]. Šokem byla přítomost Barya, Kobaltu, Stroncia a Thalia. Nepochopitelné překročení limitů vykazovaly Železo, Draslík, Olovo, Antimon. Ano, tohle nám padá na hlavu z chemtrails a politici ještě mají tu drzost lidem lhát do očí a tvrdit, že chemtrails jsou hoaxy a dezinformace. Trochu ironie: Občas, zcela výjimečně, dojde nad našimi hlavami ke skokové změně kondenzačních podmínek, video [6].


Všimněte si, že výsledkem dokončeného postřiku z letadel je šedobílá obloha a dusno! My prostě usuzujeme, že vzniklý šedobílý povlak nad námi právě nespecifikovanou měrou zabraňuje přenosu signálu “Shora” do našeho vědomí skrze “Třetí oko”. Myslíme, že takto jednoduché to je.


Očkování

Samotné očkování má samozřejmě několikanásobné zacílení. Pokud se ale budeme držet dnešního tématu, tak funkci očkování v tomto případě můžeme shrnout do jediné věty: Věříme, že očkování mRNA znemožňuje duši dlouhodobější pobyt v takto postižením těle a zároveň má velmi negativní vliv na další procesní fungování této duše. Více v předminulém článku [7].


Závěr

Podle nás jsou tyto zvolené příklady evidentní ohledně jejich snah na uchování si privilegia na jednopolární strukturní ŘÍZENÍ světa.


Motivace k omezení vlivu přírodních zákonů


Názorů na jejich opravdovou motivaci ke stále agresivnějšímu chování vůči LIDSTVU lze na internetu dohledat nespočitatelné množství. Každý, kdo chce, si tyto i často opravdu zajímavé úsudky může přečíst a prozkoumat. Myslíme si, že všechny takovéto snahy je nutné ocenit, protože povzbuzují u každého čtenáře touhu po znalostech a otevírají dveře fantazii. Bez patřičné fantazie není možné nabývat nové a nové znalosti. My se budeme věnovat pouze jedné teorii …


Přichází změna fyzikálních podmínek pro fungování LIDSTVA na Zemi

Tato teorie přináší ten pohled, že fyzikální podmínky na Zemi se brzy změní. Jak více konkretizovat klasifikaci “brzy” nevíme, protože někteří nositelé těchto myšlenek hovoří o max 5-ti letech, kdežto jiní tento časový úsek definují jako postupnou změnu v řádech desítek let max do 200 let.


Teorie vychází z myšlenky, že dojde ke změně frekvencí na Zemi, přičemž dnes stále ještě existujeme v 3D sféře. Očekává se brzký přechod do 5D sféry, která se údajně nachází v rozmezí od 40 do 100 Hertzů. Zde dochází u LIDÍ k tvůrčí činnosti a náhlé inspiraci. Levá a pravá hemisféra mozku jsou v harmonii. „Boží částice“ (šišinka mozková = Třetí oko) se nachází mezi levou a pravou hemisférou mozku.


Toto je stav, kdy se věří, že dochází k soucitu s druhými, kde je historie pochopena atd. Předpokládá se, že v tomto stavu mozkových vln nastává PÁTÁ DIMENZE. Když dostatečné množství kolektivního lidstva začne řešit své potíže, místo aby vřelo hněvem, obviňováním a rozdělováním, může se tento stav stát „novým normálem“.


Stará jednopolární strukturní moc Západu

Tato několik staletí dominující moc na Zemi nemá absolutně žádný zájem na tom, aby uvedená ZMĚNA na základě PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ proběhla. Vše nasvědčuje tomu, že toto je hlavní motivací této staré moci k tomu, aby se zvyšující agresivitou činila větší a větší podlosti LIDSTVU. Její veškeré konání směřuje k tomu, aby zamezila KOLEKTIVNÍMU VĚDOMÍ LIDSTVA se dostat na vyšší úroveň. S touto vyšší úrovní vědomí se automaticky LIDEM dostává neuvěřitelných nových znalostí, které znamenají pouze jedno: staré moci skončí monopol na znalosti, a tím pádem i monopol na ŘÍZENÍ!


Otázky

Pokud nad touto teorií začnete přemýšlet, tak se okamžitě na mysl dere množství otázek. Je to z hlediska DOTU konec GP? Je to z hlediska VOLIMCESKO konec “Správců”? Pro koho pracuje Putin? Pro koho pracuje Trump? Pro koho pracuje Si Ťin-pching? Kdo tedy zavedl ve skutečnosti agendu Covid-19? K jaké selekci vlastně došlo při výběru mezi svolením s vakcínou nebo s jejím odmítnutím? Proč na Zemi funguje reinkarnace?


Mohli bychom pokračovat s vypisováním otázek ještě dlouho, protože prostě jsou! Příspěvek začíná být příliš dlouhý, a tak ho v tomto bodě ukončíme ….


Závěrem


V tomto článku jsme se pustili do tématu, které je příliš obsažné. Je jasné, že jeden článek nemůže postačovat. V dalším článku v rubrice “High Level” v něm budeme pokračovat a pokusíme se z našeho pohledu odpovědět na některé námi vyřčené otázky.


Ale jednu věc můžeme sdělit hned. Systém ŘÍZENÍ 2 x (10 + 1) zůstává v platnosti a nejvyšší ŘÍZENÍ 44 také! My jsme o tom nadále naprosto přesvědčeni! Zopakujme si: nikdo na strukturní úrovni ŘÍZENÍ na Zemi nemůže pozměnit navždy platné PŘÍRODNÍ (vesmírné) ZÁKONY! Nikdo!


Koho nebo co nakonec opravdu prezentuje číslo 44? Pro nás existuje jediná odpověď …


Zdroje: cs.wikipedia.org, voda235.webnode.cz, aeronet.news, t.me/jarek53, facebook.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Glasgow Rangers – západní hodnoty v plné nahotě

Zviditelňování České republiky ve světě pokračuje i za pomoci nevědomých účastníků. Dokonce již diplomatická roztržka díky průběhu fotbalového zápasu Sparty Praha na domácím hřišti proti skotskému Glasgow Rangers je přehlídkou pozic, které budou zastávat tyto regiony v příštích mnoha desítkách letech. Je to deklarování hodnot, v kterých budou žít postupně odcházející mocnost Velká Británie a nově vznikající středovýchodoevropský region, který je v této umělé kauze zastupován Prahou, resp. Českou republikou. Vyprovokovaný konflikt není náhodný! Náhledový

Číst dál »

7. říjen jako předzvěst věcí příštích?

Globální řízení využívá události proběhnuvší v konkrétních “datumech” jako prostředek ke komunikaci se svými řídícími nástroji. To je jedna z věcí, kterou lidé zajímající se o skutečné ŘÍZENÍ světa velmi brzy prohlédnou a pochopí. Světová událost, která proběhla dne 7. října 2023 na území Izraele k nim samozřejmě též patří! 7. říjen je bezesporu obrovsky významné datum v lidských dějinách. Možná se mýlíme, ale nezaregistrovali jsme na alternativě článek, který by datum počátku konfliktu mezi

Číst dál »

Evropo, kam kráčíš?

Je úmyslně organizovaná migrace prostředkem pro plánovanou spotřební dietu v západní civilizaci? Byla současná EU vytvořena pouze proto, aby vlivem této masové migrace byla nakonec definitivně zničena? Jsou funkční jaderné elektrárny ukazatelem budoucího vývoje v Evropě? Pokusíme se tyto, na první pohled, nesmyslné otázky rozebrat a přijít na to, jestli i zde platí “na každém šprochu pravdy trochu”. Migrace jako prostředek ke zchudnutí Pro pochopení tohoto odstavce je již dobré znát, alespoň trochu, skutečný způsob

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru