USA a NATO – poslední zesměšnění?

Je čas prázdnin a obecně doba volnějšího pracovního režimu, což je období, kdy je třeba nabrat trochu sil a připravit se na turbulentnější časy, které můžeme očekávat s příchodem podzimu. Bohužel, doba je plná otřesů a stále nových událostí, a tak jsme se rozhodli je okomentovat, i když donutit se k tomu v těchto horkých dnech není fakt jednoduché. Pokusíme se Vám osvětlit nejpodstatnější novinky v politice na globální úrovni.

 

Dle nás je důležité zaujmout stanovisko k těmto spuštěným procesům: zvětšující se rozkol mezi EU a Maďarskem, region Kosovo versus státnost Srbsko, otázka Tchaj-wanu.

 

Předmluva

 

Znovu a stále dokola musíme opakovat důležité pravidlo, které nám umožní vidět a pochopit hlavní mezníky vývoje (trendy) globálních procesů! Průběh procesů není nikdy výsledkem nějakých improvizovaných řešení nebo reakcí na výskyt neočekávaných událostí nebo vyskytnuvších se náhodných dějů! 

 

Průběh procesů je výsledkem naplánovaných a posléze uskutečněných jednotlivých drobných dějů (událostí), které postupně ve světě uvedou požadované subjekty do předem naplánovaných pozic! Subjekty ocitnuvší se v již takto dávno dopředu naplánovaných pozicích nemají jiné volby pro řešení vzniklých aktuálních problémů, než ty, které jim o mnoho dříve byly předpřipraveny (určeny). 

 

Opravdu se v podstatě jedná o šachy a lídrem hry je ten, kdo zná lepší a osvědčené způsoby pro to, jak efektivně dosahovat pro něj potřebných a naplánovaných pozic u veškerých subjektů ve hře – u opravdových globálních hráčů na planetě Zemi. Někdo věří, že tento způsob tkví v ovlivňování jednotlivých MATRIC a dále jim nadřazených MATRIC [1], někdo věří tomu, že je to o schopnosti domlouvat se zákulisní temnou sílou atd. Nic to nemění na tom, že se jedná o vědomou manipulaci okolnostmi ve velmi blízké budoucnosti, z čehož automaticky vyplývá, že zároveň tímto způsobem je predikována i ta vzdálená budoucnost!

 

Omlouváme se, ale neumíme to lépe naformulovat – i tak věříme, že je to pochopitelné. Toto popsané řízení vnímáme právě jako to GLOBÁLNÍ ŘÍZENÍ! 

 

Srbsko-kosovský konflikt

 

Již nějakou dobu tady píšeme o vznikajícím novém regionu Mezimoří a je jasné, že jeho součástí bude Srbsko. Odvozujeme, že členem impéria nemůže být současné neúplné a zároveň nestabilní Srbsko, ale Srbsko kompletní se svou prastarou historickou částí, což znamená se současným územím Kosova! “Ne-stát” Kosovo je projektem USA, tzn. systému PAX AMERICANA, kde se nachází obrovská vojenská základna USA – NATO včetně hlavního zabezpečovacího uzlu pro řízení drogového businessu v Evropě.

 

Je v zájmu nového impéria mít na svém území vojenskou základnu USA, dlouhotrvající etnický konflikt a zvýšenou kriminalitu vlivem drogového obchodu? Samozřejmě, že nikoliv! Je nutné podpořit srbský národ v jeho nové významné a důležité roli v novém evropském regionu? Ano! Může být pozvednut celosvětový kredit srbského národa na základě konečného vyřešení Srbsko-kosovského konfliktu a navrácení mu historického území pod plnohodnotnou správu Bělehradu? Jasně, že ano! Otázka existence naprosto uměle vytvořeného státu Kosovo, který je absolutně bez jakýchkoliv kompetencí, musí být brzy definitivně vyřešena a uzavřena.

 

Sledujeme proces na jehož konci se území Kosova opět navrátí Srbsku, bude ukončena nynější role NATO vojenské základny na kosovském území a bude významně narušen evropský drogový obchod. Teď právě sledujeme pokračování vytváření oněch OKOLNOSTÍ, které umožní úspěšné završení naplánovaného vysokofrekvenčního procesu. 

Během finálového dění budeme svědky zajímavých událostí, obrazových a zvukových vjemů. HLAVNĚ NEZAPOMÍNAT na podstatné události z nedávné historie! Malá připomínka:

 

Prezident Miloš Zeman se na Pražském hradě omluvil Srbům za bombardování Jugoslávie

Udrží si izraelský, pardon, český prezident Miloš Zeman i nadále svou ohlášenou osobní pozici vůči srbskému národu? Nezapomeňme to bedlivě sledovat ….

 

EU a černá ovce Maďarsko

 

Dále pokračujeme komentováním zvětšování celosvětového kreditu budoucímu šéfovi Mezimoří, tedy Maďarsku. Rozklad EU byl zahájen, i když to někdo možná na první pohled nevidí. Energetická krize, již nehomogenní postoj členů EU vůči SVO Ruska na Ukrajině, ostrý postoj maďarského národa vůči nesmyslům z Bruselu, polská kritika vedení EU, klín mezi státy V4 atd. Ve výčtu důvodů budoucího rozkladu EU bychom mohli pokračovat, ale je dobré se teď více zaměřit na zahraniční i domácí politiku Orbána.

 

Orbán je KÁDR, který dostal již několikáté nové “NOTY” během svého politického života z vyššího patra řízení, ale vždy a stále je dokáže plnit! Je velmi důležité si uvědomit hlavně to, že on je SCHOPEN vždy ten nový jízdní řád pro maďarskou politiku uvést do života! To je jeho hlavní HODNOTA pro “Správce” … On umí řídit! 

 

Maďaři, jakožto velmi silný evropský národ s ojedinělou historií, se ujali řízení destrukčních procesů uvnitř EU. Tímto strategickým nabouráváním veškerých základních “autorit” (osob i úřadů) Bruselu si Budapešť postupně buduje vlastní plánovanou hlavní autoritu v impériu Mezimoří. Chápete už, že Maďarům naplánovaná budoucí POZICE v budoucích mezinárodních vztazích ani neumožňuje v současnosti jiný postup? To je ta PŘEDURČENOST, kterou jsme již vícekrát v našich příspěvcích zmiňovali – zde, na příkladu Maďarska, je velmi viditelná a dá se říci, že až hmatatelná!

 

Včerejší schůzka Orbána s Trumpem pouze potvrdila, že projekt Mezimoří je projektem “Správců” a nikoliv amerických politiků v zájmu PAX AMERICANA! Některá alternativní média neustále vysvětlují tento projekt jako systém, který má za úkol udržet moc USA nad Evropou! To je zjevný totální nesmysl a ukázka neznalosti či nepochopení současných hlavních globálních procesů u nás tady v Evropě.

 

Donald Trump s Viktorem Orbánem včera v Bedminsteru ve státě New Jersey

Mezimoří bude impérium, které bude plnit roli zprostředkovatele a mediátora vztahu mezi Ruskem a NŘŘ (novou říší římskou)! Budapešť už svou schopnost v řízení v minulosti několikrát dokázala, takže pouze naváže na svou historii a stane se jedním z evropských hlavních center moci.

 

Hrátky kolem Tchaj-wanu pro světový plebs

 

Veškeré divadlo, které nyní sledujeme kolem Tchaj-wanu, má jedinou konečnou stanici, a to začlenění onoho produktu PAX AMERICANA do Číny. Cílem je totiž jednotná silná Čína, která z části převezme určité prvky světového řízení od USA. Tady není moc co vysvětlovat, protože kdo se dlouhodobě zajímá o globální politiku, tak musí mít v této otázce jasno!

 

USA jako hegemon končí, tak jeho zřízený prvek využívaný pro určité zadržování Číny v unipolárním systému řízení světa musí skončit s ním. Čína přebírá určité světové kompetence od USA! Z toho důvodu musí být “vyzmizíkovány” veškeré zdroje nestability budoucího důležitého světového centra moci, tzn. Číny. Pro dav je tak důležité sehrát určité divadelní představení, které umožní tento proces úspěšně dokončit.

Přidanou hodnotou v průběhu finální části onoho procesu je další ponížení a zesměšnění USA, které “jako” brání svého politického spojence. Jednou ranou dvě mouchy ….  Jo, jo – takhle to dělají skutečně velcí kluci.

 

Závěrem

 

Velmi stručný popis tří procesů na globální úrovni, které cílí na nové uspořádání světa. Všimněte si, že způsob ovládání procesu na Kosovu a na Tchaj-wanu je velmi obdobný, takže stejný podpis nelze přehlédnout, i když místa od sebe dělí tisíce kilometrů – viz. mapka.

 

 

Načasování je shodné a teď už můžeme s přibývajícím časem vzájemně porovnávat dynamiku u obou procesů.

 

Předpokládáme, že důležitým průvodním jevem u těchto dvou procesů bude další demonstrace neschopnosti USA a NATO bránit své fašistické zájmy, takže přidruženým výsledkem bude další trapas před celým světem jako v případě potupného odchodu z Afghánistánu. 

 

Všimněte si, že jednotlivé procesy, pokud jsou přímo řízeny “Správci”, řeší vícero úkolů najednou – celistvost určité státnosti, dehonestaci protivníka před celým mezinárodním společenstvím, posun v přípravě nových zamýšlených regionů, změnu (zde konkrétně snížení) kriminality, změnu kreditu určitým národům na mezinárodní scéně, přesun globální moci mezi regiony (světadíly) a mnoho dalšího. To je skutečná ukázka GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ v praxi, kterého v současné době není schopen ŽÁDNÝ samostatný stát na světě, což je také mimochodem jedním z kontinuálních cílů “Správců”. 

 

Jsme svědky odstraňování starého a velmi dlouho používaného nástroje pro globální řízení, a to USA a Velké Británie. Můžeme tomu fandit, může nám být z toho smutno, můžeme mít také škodolibou radost nebo mít strach z nového a neznámého, ale tím naše zainteresovanost v těchto procesech končí. Procesy se teď světem valí jako velká lavina, ale není na Zemi síla, která by se tomu mohla postavit na odpor. A tímto posledním myšlenkovým konstruktem můžeme dnešní popis globálních procesů zakončit.

 

Teď bude opravdu platit, že SLUNCE vychází na VÝCHODĚ a zapadá na ZÁPADĚ …. 

 

Zdroje: parlamentnilisty.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Kulturní fronta jako nástroj k ovládání mas (1. díl)

Od 20. století účelově vydržovaná společenská kasta jako propagandistický nástroj každého dosud proběhnuvšího režimu. Herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, baviči, šašci………! Přeplacení vědomí i nevědomí manipulátoři jako donašeči nových trendů, nové morálky, nového způsobu života. Najímaní “soudci” všeho a všech. Proč je široká část veřejnosti napodobuje, kopíruje?   Naše kulturní fronta svou skutečnou morálku a pravou tvář vždy veřejně deklaruje přísahou vládnoucí vrchnosti a to i často v Národním divadle např. Říši a Adolfu Hitlerovi (1942),

Číst dál »

Prezident Zeman a CNN Prima NEWS

V našem včerejším analytickém článku [1] došlo, bohužel, k nevyřčení ještě jednoho zásadního poznatku, který jsme si původně neuvědomili, a to je naše velká chyba! Vše souvisí s chováním prezidenta Zemana k moderátorce pořadu.   Během dopoledne, když jsme si pročítali nějaké první reakce na Zemanovo vystoupení, tak nám to bylo ihned jasné! Ta skutečnost nás praštila do očí okamžitě po přečtení tohoto článku zde [2]. Jsme rádi, že jsme nakonec byli osvíceni, protože by

Číst dál »

Analýza – Zemanův projev k Vrběticím

Kauza “Vrbětice” má samozřejmě svoje pokračování, a to v podobě vyjádření se prezidenta Zemana v nedělním dopoledním pořadu TV Prima. Myslíme, že je důležité si celý projev včetně diskuze s moderátorkou analyzovat.   V projevu podle nás proběhlo několik zásadních momentů (vzkazů) směrem k naší páté koloně. Přepis celého projevu je např. k dispozici zde [1].Pojďme si je některé zopakovat, připomenout a některé i více detailněji rozebrat, protože pan prezident téměř každou větou někam důvodně

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru