Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

USA a NATO – poslední zesměšnění?

Je čas prázdnin a obecně doba volnějšího pracovního režimu, což je období, kdy je třeba nabrat trochu sil a připravit se na turbulentnější časy, které můžeme očekávat s příchodem podzimu. Bohužel, doba je plná otřesů a stále nových událostí, a tak jsme se rozhodli je okomentovat, i když donutit se k tomu v těchto horkých dnech není fakt jednoduché. Pokusíme se Vám osvětlit nejpodstatnější novinky v politice na globální úrovni.

 

Dle nás je důležité zaujmout stanovisko k těmto spuštěným procesům: zvětšující se rozkol mezi EU a Maďarskem, region Kosovo versus státnost Srbsko, otázka Tchaj-wanu.

 

Předmluva

 

Znovu a stále dokola musíme opakovat důležité pravidlo, které nám umožní vidět a pochopit hlavní mezníky vývoje (trendy) globálních procesů! Průběh procesů není nikdy výsledkem nějakých improvizovaných řešení nebo reakcí na výskyt neočekávaných událostí nebo vyskytnuvších se náhodných dějů! 

 

Průběh procesů je výsledkem naplánovaných a posléze uskutečněných jednotlivých drobných dějů (událostí), které postupně ve světě uvedou požadované subjekty do předem naplánovaných pozic! Subjekty ocitnuvší se v již takto dávno dopředu naplánovaných pozicích nemají jiné volby pro řešení vzniklých aktuálních problémů, než ty, které jim o mnoho dříve byly předpřipraveny (určeny). 

 

Opravdu se v podstatě jedná o šachy a lídrem hry je ten, kdo zná lepší a osvědčené způsoby pro to, jak efektivně dosahovat pro něj potřebných a naplánovaných pozic u veškerých subjektů ve hře – u opravdových globálních hráčů na planetě Zemi. Někdo věří, že tento způsob tkví v ovlivňování jednotlivých MATRIC a dále jim nadřazených MATRIC [1], někdo věří tomu, že je to o schopnosti domlouvat se zákulisní temnou sílou atd. Nic to nemění na tom, že se jedná o vědomou manipulaci okolnostmi ve velmi blízké budoucnosti, z čehož automaticky vyplývá, že zároveň tímto způsobem je predikována i ta vzdálená budoucnost!

 

Omlouváme se, ale neumíme to lépe naformulovat – i tak věříme, že je to pochopitelné. Toto popsané řízení vnímáme právě jako to GLOBÁLNÍ ŘÍZENÍ! 

 

Srbsko-kosovský konflikt

 

Již nějakou dobu tady píšeme o vznikajícím novém regionu Mezimoří a je jasné, že jeho součástí bude Srbsko. Odvozujeme, že členem impéria nemůže být současné neúplné a zároveň nestabilní Srbsko, ale Srbsko kompletní se svou prastarou historickou částí, což znamená se současným územím Kosova! “Ne-stát” Kosovo je projektem USA, tzn. systému PAX AMERICANA, kde se nachází obrovská vojenská základna USA – NATO včetně hlavního zabezpečovacího uzlu pro řízení drogového businessu v Evropě.

 

Je v zájmu nového impéria mít na svém území vojenskou základnu USA, dlouhotrvající etnický konflikt a zvýšenou kriminalitu vlivem drogového obchodu? Samozřejmě, že nikoliv! Je nutné podpořit srbský národ v jeho nové významné a důležité roli v novém evropském regionu? Ano! Může být pozvednut celosvětový kredit srbského národa na základě konečného vyřešení Srbsko-kosovského konfliktu a navrácení mu historického území pod plnohodnotnou správu Bělehradu? Jasně, že ano! Otázka existence naprosto uměle vytvořeného státu Kosovo, který je absolutně bez jakýchkoliv kompetencí, musí být brzy definitivně vyřešena a uzavřena.

 

Sledujeme proces na jehož konci se území Kosova opět navrátí Srbsku, bude ukončena nynější role NATO vojenské základny na kosovském území a bude významně narušen evropský drogový obchod. Teď právě sledujeme pokračování vytváření oněch OKOLNOSTÍ, které umožní úspěšné završení naplánovaného vysokofrekvenčního procesu. 

Během finálového dění budeme svědky zajímavých událostí, obrazových a zvukových vjemů. HLAVNĚ NEZAPOMÍNAT na podstatné události z nedávné historie! Malá připomínka:

 

Prezident Miloš Zeman se na Pražském hradě omluvil Srbům za bombardování Jugoslávie

Udrží si izraelský, pardon, český prezident Miloš Zeman i nadále svou ohlášenou osobní pozici vůči srbskému národu? Nezapomeňme to bedlivě sledovat ….

 

EU a černá ovce Maďarsko

 

Dále pokračujeme komentováním zvětšování celosvětového kreditu budoucímu šéfovi Mezimoří, tedy Maďarsku. Rozklad EU byl zahájen, i když to někdo možná na první pohled nevidí. Energetická krize, již nehomogenní postoj členů EU vůči SVO Ruska na Ukrajině, ostrý postoj maďarského národa vůči nesmyslům z Bruselu, polská kritika vedení EU, klín mezi státy V4 atd. Ve výčtu důvodů budoucího rozkladu EU bychom mohli pokračovat, ale je dobré se teď více zaměřit na zahraniční i domácí politiku Orbána.

 

Orbán je KÁDR, který dostal již několikáté nové “NOTY” během svého politického života z vyššího patra řízení, ale vždy a stále je dokáže plnit! Je velmi důležité si uvědomit hlavně to, že on je SCHOPEN vždy ten nový jízdní řád pro maďarskou politiku uvést do života! To je jeho hlavní HODNOTA pro “Správce” … On umí řídit! 

 

Maďaři, jakožto velmi silný evropský národ s ojedinělou historií, se ujali řízení destrukčních procesů uvnitř EU. Tímto strategickým nabouráváním veškerých základních “autorit” (osob i úřadů) Bruselu si Budapešť postupně buduje vlastní plánovanou hlavní autoritu v impériu Mezimoří. Chápete už, že Maďarům naplánovaná budoucí POZICE v budoucích mezinárodních vztazích ani neumožňuje v současnosti jiný postup? To je ta PŘEDURČENOST, kterou jsme již vícekrát v našich příspěvcích zmiňovali – zde, na příkladu Maďarska, je velmi viditelná a dá se říci, že až hmatatelná!

 

Včerejší schůzka Orbána s Trumpem pouze potvrdila, že projekt Mezimoří je projektem “Správců” a nikoliv amerických politiků v zájmu PAX AMERICANA! Některá alternativní média neustále vysvětlují tento projekt jako systém, který má za úkol udržet moc USA nad Evropou! To je zjevný totální nesmysl a ukázka neznalosti či nepochopení současných hlavních globálních procesů u nás tady v Evropě.

 

Donald Trump s Viktorem Orbánem včera v Bedminsteru ve státě New Jersey

Mezimoří bude impérium, které bude plnit roli zprostředkovatele a mediátora vztahu mezi Ruskem a NŘŘ (novou říší římskou)! Budapešť už svou schopnost v řízení v minulosti několikrát dokázala, takže pouze naváže na svou historii a stane se jedním z evropských hlavních center moci.

 

Hrátky kolem Tchaj-wanu pro světový plebs

 

Veškeré divadlo, které nyní sledujeme kolem Tchaj-wanu, má jedinou konečnou stanici, a to začlenění onoho produktu PAX AMERICANA do Číny. Cílem je totiž jednotná silná Čína, která z části převezme určité prvky světového řízení od USA. Tady není moc co vysvětlovat, protože kdo se dlouhodobě zajímá o globální politiku, tak musí mít v této otázce jasno!

 

USA jako hegemon končí, tak jeho zřízený prvek využívaný pro určité zadržování Číny v unipolárním systému řízení světa musí skončit s ním. Čína přebírá určité světové kompetence od USA! Z toho důvodu musí být “vyzmizíkovány” veškeré zdroje nestability budoucího důležitého světového centra moci, tzn. Číny. Pro dav je tak důležité sehrát určité divadelní představení, které umožní tento proces úspěšně dokončit.

Přidanou hodnotou v průběhu finální části onoho procesu je další ponížení a zesměšnění USA, které “jako” brání svého politického spojence. Jednou ranou dvě mouchy ….  Jo, jo – takhle to dělají skutečně velcí kluci.

 

Závěrem

 

Velmi stručný popis tří procesů na globální úrovni, které cílí na nové uspořádání světa. Všimněte si, že způsob ovládání procesu na Kosovu a na Tchaj-wanu je velmi obdobný, takže stejný podpis nelze přehlédnout, i když místa od sebe dělí tisíce kilometrů – viz. mapka.

 

 

Načasování je shodné a teď už můžeme s přibývajícím časem vzájemně porovnávat dynamiku u obou procesů.

 

Předpokládáme, že důležitým průvodním jevem u těchto dvou procesů bude další demonstrace neschopnosti USA a NATO bránit své fašistické zájmy, takže přidruženým výsledkem bude další trapas před celým světem jako v případě potupného odchodu z Afghánistánu. 

 

Všimněte si, že jednotlivé procesy, pokud jsou přímo řízeny “Správci”, řeší vícero úkolů najednou – celistvost určité státnosti, dehonestaci protivníka před celým mezinárodním společenstvím, posun v přípravě nových zamýšlených regionů, změnu (zde konkrétně snížení) kriminality, změnu kreditu určitým národům na mezinárodní scéně, přesun globální moci mezi regiony (světadíly) a mnoho dalšího. To je skutečná ukázka GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ v praxi, kterého v současné době není schopen ŽÁDNÝ samostatný stát na světě, což je také mimochodem jedním z kontinuálních cílů “Správců”. 

 

Jsme svědky odstraňování starého a velmi dlouho používaného nástroje pro globální řízení, a to USA a Velké Británie. Můžeme tomu fandit, může nám být z toho smutno, můžeme mít také škodolibou radost nebo mít strach z nového a neznámého, ale tím naše zainteresovanost v těchto procesech končí. Procesy se teď světem valí jako velká lavina, ale není na Zemi síla, která by se tomu mohla postavit na odpor. A tímto posledním myšlenkovým konstruktem můžeme dnešní popis globálních procesů zakončit.

 

Teď bude opravdu platit, že SLUNCE vychází na VÝCHODĚ a zapadá na ZÁPADĚ …. 

 

Zdroje: parlamentnilisty.cz

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Kompromitace starých řídících struktur (1. díl)

Rozložení světových mocenských sil doznává dramatických změn! Vše se otřásá v základech, každý den jsme svědky nějaké přelomové zprávy. Stále se ale nějak nemůžeme navrátit do toho slibovaného “normálu”, tzn. do stavu před p(L)andemií. Pokud člověk není po čerstvé lobotomii mozku, tak už mu musí být nad slunce jasné, že návrat k avizovanému “normálu” se již nikdy neuskuteční! Stará epocha odchází, nová epocha přichází a s ní také samozřejmě nové uspořádání světa. Přicházející globální změny

Číst dál »

Soudruzi, my ten fašismus vybudujeme!

Jsou současní poslanci a senátoři ČR až na výjimky radostní a vědomí budovatelé fašistického zřízení v naší zemi? Jsou výsledky jejich práce zapříčiněny tupostí a nevzdělaností nebo úmyslnou kolaborací s nepřítelem českého lidu, popřípadě kombinací obou variant? Koloniální správa naší státnosti (psali jsme [1]) si s našimi zákony už naprosto veřejně a bez skrupulí vytírá zadní část těla a bez viditelnějších problémů jí to prochází. A víte proč? Protože příliš velká část společnosti je tak

Číst dál »

Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?    Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru