09/11/2001 – Teroristický útok, podvod, konec nebo začátek?

11. září 2001 je důležité datum důležité události důležitého procesu. Na tom se shodne většina pozorovatelů, kteří mají zájem nějak pochopit tehdejší událost, která ovlivnila a dále ovlivňuje vývoj směřování celé planety. Uplynulo již 20 let a dá se říci, že máme na stole několik možných výkladů, které ji vysvětlují. Každá varianta má v sobě skrytou motivaci jejích nejhlasitějších šiřitelů. Kromě jedné varianty není u zbylých nabízených možností hlavním důvodem hledat pravdu.


Vyjmenujeme si hlavní alternativy nejčastěji se vyskytující ve veřejném prostoru:


  1. Teroristický útok
  2. Fingovaný teroristický útok
  3. Počátek konce řízení světa podle biblické koncepce

Teroristický útok na USA


Toto je způsob vysvětlení, který je donekonečna omílán MSM. Je to z důvodu toho, že na tomto uměle vybudovaném rádoby faktu se dále odvíjela, a prozatím ještě částečně odvíjí, světová politika transatlantické části světa. Touto částí prezentovaná politika udávala a určovala celosvětový trend, kdy jejím posledním lídrem a hlavním prosazovatelem byly USA.


Tato vnucovaná lež o teroristickém útoku spáchaném proti “svobodné” Americe se stala základním pilířem k možnosti prodloužení její umírající dominance nad ostatními národy a státy! Že opak je pravdou si vysvětlíme později. Na základě tohoto vyfabrikovaného narativu bylo možné rozpoutat několik válek ve snaze udržet si světovou nadvládu a pokračovat v neomezeném okrádání zbytku světa.


Že to byla past a nepochopení amerických elit podstaty onoho jevu, vidíme dnes např. v událostech kolem odchodu z Afghánistánu. Demolice “DVOJČAT” měla v sobě úplně jiné poslání a nese jiné poselství! Předkládat tady důkazy o tom, že to nebyl akt islámských teroristů, to my dělat nebudeme. Na internetu je množství jasných technických zpráv o nemožnosti spáchat tento údajný čin tímto způsobem, který do nás 20 let “cpou” MSM. Toto už je na ctižádosti každého jedince, aby si příslušné informace sám vyhledal a dospěl k tomuto závěru. Náš názor je, že se v žádném případě nejednalo o nějaký útok z náboženských důvodů, a že podsouvaný dlouhodobý oficiální narativ je LEŽ.


Údajný strůjce teroristického útoku – Usáma bin Ládinn

Fingovaný teroristický útok


Druhá nejrozšířenější možnost, jak vysvětlovat tuto událost je ta, že celá akce byla fingovaná. To je teze, která je propagována nejvíce alternativními médii. Pokud se na tento celý řídící manévr budeme dívat pouze optikou znalostí o řízení světa nabytých v nějakém systémem zřízeném vzdělávacím institutu, tak by to celé smysl dávalo! To by znamenalo, že americké elity si doma před svojí i světovou veřejností zinscenovaly důvod svojí následné vojenské expanze. To má smysl a při absenci dalších znalostí o řízení, bychom to mohli bez výtek akceptovat.


Ukázka falešného obrázku

Ale veškeré školství vychází úmyslně z faktu, že každé řízení na Zemi vychází z nějaké struktury. To není celá pravda, protože se zamlčuje další způsob ovlivňování chodu událostí na planetě Gaia, a to vlivem cíleného působení na kolektivní vědomí lidstva. My víme, že mnoho z Vás si teď klepe na čelo, ale požádáme Vás, abyste trochu popustili uzdu své fantazii.


Ve skutečnosti je svět řízen tímto způsobem, kdy je s kolektivním vědomím celého lidstva dlouhodobě manipulováno ve prospěch těch, kteří toto řízení lidstva ovládají tisíce let. Takto se nastavují dlouhodobé (nízkofrekvenční) procesy na Zemi. Pokud si tuto variantu alespoň na chvíli připustíte, tak Vám další nabídka možného pochopení událostí spojených s pádem budov v New Yorku nebude připadat tak jako ze sci-fi filmu.


Tuto pasáž můžeme ukončit konstatováním, že se jednalo opravdu o podvod, ale strůjce podfuku se sám stal obětí daleko vyšší hry z mnohem vyšších sfér řízení Země. Stal se nevědomým iniciátorem ukončování nadvlády transatlantického křídla řízení světa.


Počátek konce řízení světa podle biblické koncepce


Teď se již můžeme detailněji zmínit o poslední málo známé variantě toho, proč proběhla takováto mediálně sledovaná událost. Není důvod zde vše vypisovat svými slovy, když si můžeme vypomoct citací z knihy Poslední gambit, která ve stylu sci-fi románu nastiňuje onen vyšší způsob řízení obyvatelstva naší planety. Doslovné znění popisu důvodů demolice “dvojčat” v New Yorku z této knihy zní takto:

Takže, pánové, jsem přesvědčen, že teroristická akce v New Yorku a Washingtonu ne náhodou vyšla na den useknutí hlavy Jana
Křtitele. Účty je třeba platit: kruh se uzavřel, algoritmus mýtu o Akrísiovi a jeho vnuku Perseovi, jehož první etapou byla navenek
neškodná fotografie v novinách „Práce“, se o šestnáct let později završil krvavým rozuzlením, které mohl v přímém přenosu sledovat celý svět. Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je ve své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele. 11. září 2001 vypršel čas této civilizace. Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace a tento symbol – „mrtvou rybu“ – vidíte mezi obrázky „Post historického pikniku“. Co může ten symbol označovat? — Jedině konec biblické civilizace. Tomu je těžké uvěřit pro každodenní vědomí západního obyvatele, odhánějícího pryč jakoukoliv jemu nepříjemnou „mystiku“, ale, pokud v to neuvěří a nezamyslí se, – bojím se, že příjdou další znaky a bohužel neméně tragické. Pánové, vidím vám na očích, že čekáte jasnější objasnění mnou uvedené verze a nějaké důkazy.
Zbytečně: logických důkazů na základě libovolné množiny axiomů ve vyřešení této problematiky být nemůže. Bůh vždy hovořil a hovoří s lidmi jazykem životních okolností. A soudě po vší zkušenosti historie, je to – axiom života, ačkoliv někdo jiný by ho možná vyjádřil přesněji, než já. Ten axiom je buďto přijímán na víru, nebo také „na víru“ odmítán. Nicméně, jak ukazuje krizovost historie, lidé si ve své většině nepřejí naslouchat a nepřejí si chápat nabídky toho jazyka.

Celý soubor mnoha událostí, který se váže na 11. září je výsledkem řízení moci, která se úmyslně nedostala do pole zájmu tradiční politologie, a tak je pro většinu lidí mimo jejich chápání. Neznalost lidí neznamená, že tato moc není svázána s procesy v naší realitě (v našem světě) v podobě MATRIC-PŘEDURČENÍ! Z tohoto důvodu se již používá název MATRIČNÍ ŘÍZENÍ.


Malá nápověda – není náhodou, že v tehdejší době vznikla filmová série Matrix. Ona sama již tenkrát začala naplňovat novou matrici, která postupně ovlivnila svět tím směrem, kterým je od “správců” požadováno! Je tam také mnoho naznačeno, ale aby byl film částečně správně pochopen, tak je potřeba mít alespoň malé povědomí o existující konceptuální moci, tzn. o matričním řízení lidstva.


A ejhle, samé významné události ve světě jako např. pandemie, Afghánistán, podvodné volby v USA atd. a co nás brzy čeká za premiéru? To je ale náhoda, protože do kin brzy přichází pokračování filmové série MATRIX (trailer zde)! Co se Vám snažíme vysvětlit je to, že nám viditelné procesy jsou hlavně součástí dalších procesů řízených z vyšších sfér. Z toho plyne, že není vždy pravdou to co opravdu vidíme, protože naše schopnost “vidět” může být na velmi nízké úrovni. Úroveň vidění si můžete zvedat pouze učením, samostudiem atd.


Matrix 4

Jedno je jisté – to, co vidíte v televizi není pravda! Televize má jenom zařídit, abyste si nezvedali svoje schopnosti možného pravdivého “vidění”.


Závěrem


Pravdu pravdoucí o pravém úkolu a smyslu “11. září” si troufáme tvrdit pochopí málokdo z nás. Každá ta viděná individuální pravda kterýmkoliv člověkem je pouze výsledkem jeho skutečné schopnosti “vidět”. Možnost přiblížit se k té konečné pravdě pravdoucí prostě souvisí s velikostí skutečného stupně “vidění” matričního řízení, tzn. kolik nad sebou nadřazených matric u jednotlivého jevu dovedete rozpoznat a pochopit.


I výše citovaný závěr námi dnes probíraného jevu z jedné matrice má samozřejmě nad sebou nadřazenější matrici, která zase spadá pod nějakou další. Skoro by se dalo říct, že čím dále se ve schopnosti rozpoznávání nadřazených matric (předurčení) dostanete, tak jste blíže k “tvůrci světa”, “bohu”?


My jsme také samozřejmě na začátku snah toto vše pochopit a určitě nejsme neomylní, ale při snaze porozumět tomuto způsobu moci, který spoluovládá lidstvo, se snažíme tyto projevy “vidět” v našem každodenním životě. Tento způsob “vidění” řízení světa jsme se už snažili naznačit třeba v těchto článcích zde [1], [2], [3]. Možnost si přečíst mysticko-filozofický politický detektivní román, který trochu přibližuje matriční způsob řízení světa je zde.


Zdroje: youtube.com, kniha Poslední gambit


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Maďarsko – současná hlavní hnací síla nového regionu

Maďarsko je opravdu v současné době hlavní hnací sílou při budování plánovaného nového středovýchodoevropského regionu často také označovaného jako Trojmoří nebo Mezimoří. Bilaterální jednání v Moskvě mezi Ruskou federací a Maďarskem nás jen v tomto našem názoru utvrdilo. Viditelný rozvoj spolupráce mezi těmito zeměmi není samozřejmě žádnou náhodou. Z tiskové konference Vladimíra Putina a Viktora Orbána si vnímavý člověk odnesl pocit, že rozvoj a stabilita Maďarska je důležitým aspektem blízkého budoucího vývoje evropského kontinentu. Je

Číst dál »

Andrej Babiš prezidentem ČR?!

Zamyšlení nad budoucím výsledkem prezidentských voleb uveřejňujeme v noci z 27. na 28. ledna, tedy v době, kdy mají voliči před sebou ještě celou volební sobotu. Na základě událostí, které se udály nejenom mezi prvním a druhým kolem, predikujeme, že vítězem a novým šéfem Hradu se stane Andrej Babiš. Proč si to myslíme? Za posledních 14 dní se v průměru změnila pozice občana ČR ve vnímání osobních rizik vyplývajících z vývoje ukrajinského konfliktu. To je

Číst dál »

Přímočarý Orbán jasně signalizuje …

Český politolog Petr Fiala neustále vysílá nějaké signály, kterým nikdo v Evropě nepřisuzuje žádnou váhu, a to ani v době českého předsednictví EU! Ale pak jsou také politické signály, ke kterým má potřebu se vyjadřovat každý, protože je vysílá politická figura, která pracuje zcela na jiné úrovni. Na tomto “levelu” pracuje zajisté nějaký Viktor Orbán!   Při nedělním přátelském fotbalovém zápase Maďarska proti Řecku se maďarský premiér prezentoval před objektivy MSM šálou, která okamžitě vyvolala

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Listopad 2023
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru