Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

09/11/2001 – Teroristický útok, podvod, konec nebo začátek?

11. září 2001 je důležité datum důležité události důležitého procesu. Na tom se shodne většina pozorovatelů, kteří mají zájem nějak pochopit tehdejší událost, která ovlivnila a dále ovlivňuje vývoj směřování celé planety. Uplynulo již 20 let a dá se říci, že máme na stole několik možných výkladů, které ji vysvětlují. Každá varianta má v sobě skrytou motivaci jejích nejhlasitějších šiřitelů. Kromě jedné varianty není u zbylých nabízených možností hlavním důvodem hledat pravdu.


Vyjmenujeme si hlavní alternativy nejčastěji se vyskytující ve veřejném prostoru:


  1. Teroristický útok
  2. Fingovaný teroristický útok
  3. Počátek konce řízení světa podle biblické koncepce

Teroristický útok na USA


Toto je způsob vysvětlení, který je donekonečna omílán MSM. Je to z důvodu toho, že na tomto uměle vybudovaném rádoby faktu se dále odvíjela, a prozatím ještě částečně odvíjí, světová politika transatlantické části světa. Touto částí prezentovaná politika udávala a určovala celosvětový trend, kdy jejím posledním lídrem a hlavním prosazovatelem byly USA.


Tato vnucovaná lež o teroristickém útoku spáchaném proti “svobodné” Americe se stala základním pilířem k možnosti prodloužení její umírající dominance nad ostatními národy a státy! Že opak je pravdou si vysvětlíme později. Na základě tohoto vyfabrikovaného narativu bylo možné rozpoutat několik válek ve snaze udržet si světovou nadvládu a pokračovat v neomezeném okrádání zbytku světa.


Že to byla past a nepochopení amerických elit podstaty onoho jevu, vidíme dnes např. v událostech kolem odchodu z Afghánistánu. Demolice “DVOJČAT” měla v sobě úplně jiné poslání a nese jiné poselství! Předkládat tady důkazy o tom, že to nebyl akt islámských teroristů, to my dělat nebudeme. Na internetu je množství jasných technických zpráv o nemožnosti spáchat tento údajný čin tímto způsobem, který do nás 20 let “cpou” MSM. Toto už je na ctižádosti každého jedince, aby si příslušné informace sám vyhledal a dospěl k tomuto závěru. Náš názor je, že se v žádném případě nejednalo o nějaký útok z náboženských důvodů, a že podsouvaný dlouhodobý oficiální narativ je LEŽ.


Údajný strůjce teroristického útoku – Usáma bin Ládinn

Fingovaný teroristický útok


Druhá nejrozšířenější možnost, jak vysvětlovat tuto událost je ta, že celá akce byla fingovaná. To je teze, která je propagována nejvíce alternativními médii. Pokud se na tento celý řídící manévr budeme dívat pouze optikou znalostí o řízení světa nabytých v nějakém systémem zřízeném vzdělávacím institutu, tak by to celé smysl dávalo! To by znamenalo, že americké elity si doma před svojí i světovou veřejností zinscenovaly důvod svojí následné vojenské expanze. To má smysl a při absenci dalších znalostí o řízení, bychom to mohli bez výtek akceptovat.


Ukázka falešného obrázku

Ale veškeré školství vychází úmyslně z faktu, že každé řízení na Zemi vychází z nějaké struktury. To není celá pravda, protože se zamlčuje další způsob ovlivňování chodu událostí na planetě Gaia, a to vlivem cíleného působení na kolektivní vědomí lidstva. My víme, že mnoho z Vás si teď klepe na čelo, ale požádáme Vás, abyste trochu popustili uzdu své fantazii.


Ve skutečnosti je svět řízen tímto způsobem, kdy je s kolektivním vědomím celého lidstva dlouhodobě manipulováno ve prospěch těch, kteří toto řízení lidstva ovládají tisíce let. Takto se nastavují dlouhodobé (nízkofrekvenční) procesy na Zemi. Pokud si tuto variantu alespoň na chvíli připustíte, tak Vám další nabídka možného pochopení událostí spojených s pádem budov v New Yorku nebude připadat tak jako ze sci-fi filmu.


Tuto pasáž můžeme ukončit konstatováním, že se jednalo opravdu o podvod, ale strůjce podfuku se sám stal obětí daleko vyšší hry z mnohem vyšších sfér řízení Země. Stal se nevědomým iniciátorem ukončování nadvlády transatlantického křídla řízení světa.


Počátek konce řízení světa podle biblické koncepce


Teď se již můžeme detailněji zmínit o poslední málo známé variantě toho, proč proběhla takováto mediálně sledovaná událost. Není důvod zde vše vypisovat svými slovy, když si můžeme vypomoct citací z knihy Poslední gambit, která ve stylu sci-fi románu nastiňuje onen vyšší způsob řízení obyvatelstva naší planety. Doslovné znění popisu důvodů demolice “dvojčat” v New Yorku z této knihy zní takto:

Takže, pánové, jsem přesvědčen, že teroristická akce v New Yorku a Washingtonu ne náhodou vyšla na den useknutí hlavy Jana
Křtitele. Účty je třeba platit: kruh se uzavřel, algoritmus mýtu o Akrísiovi a jeho vnuku Perseovi, jehož první etapou byla navenek
neškodná fotografie v novinách „Práce“, se o šestnáct let později završil krvavým rozuzlením, které mohl v přímém přenosu sledovat celý svět. Západní civilizace, považující se za křesťanskou, je ve své podstatě civilizací biblickou, ale její počátek byl položen ne ukřižováním Spasitele, jak to tvrdí teologický kánon a jak to podporuje oficiální historie, ale „useknutím“ hlavy Jana Křtitele. 11. září 2001 vypršel čas této civilizace. Dva tisíce let trvala epocha „Ryb“, za ní, jak je známo následuje epocha „Vodnáře“. „Ryba“ je symbol biblické civilizace a tento symbol – „mrtvou rybu“ – vidíte mezi obrázky „Post historického pikniku“. Co může ten symbol označovat? — Jedině konec biblické civilizace. Tomu je těžké uvěřit pro každodenní vědomí západního obyvatele, odhánějícího pryč jakoukoliv jemu nepříjemnou „mystiku“, ale, pokud v to neuvěří a nezamyslí se, – bojím se, že příjdou další znaky a bohužel neméně tragické. Pánové, vidím vám na očích, že čekáte jasnější objasnění mnou uvedené verze a nějaké důkazy.
Zbytečně: logických důkazů na základě libovolné množiny axiomů ve vyřešení této problematiky být nemůže. Bůh vždy hovořil a hovoří s lidmi jazykem životních okolností. A soudě po vší zkušenosti historie, je to – axiom života, ačkoliv někdo jiný by ho možná vyjádřil přesněji, než já. Ten axiom je buďto přijímán na víru, nebo také „na víru“ odmítán. Nicméně, jak ukazuje krizovost historie, lidé si ve své většině nepřejí naslouchat a nepřejí si chápat nabídky toho jazyka.

Celý soubor mnoha událostí, který se váže na 11. září je výsledkem řízení moci, která se úmyslně nedostala do pole zájmu tradiční politologie, a tak je pro většinu lidí mimo jejich chápání. Neznalost lidí neznamená, že tato moc není svázána s procesy v naší realitě (v našem světě) v podobě MATRIC-PŘEDURČENÍ! Z tohoto důvodu se již používá název MATRIČNÍ ŘÍZENÍ.


Malá nápověda – není náhodou, že v tehdejší době vznikla filmová série Matrix. Ona sama již tenkrát začala naplňovat novou matrici, která postupně ovlivnila svět tím směrem, kterým je od “správců” požadováno! Je tam také mnoho naznačeno, ale aby byl film částečně správně pochopen, tak je potřeba mít alespoň malé povědomí o existující konceptuální moci, tzn. o matričním řízení lidstva.


A ejhle, samé významné události ve světě jako např. pandemie, Afghánistán, podvodné volby v USA atd. a co nás brzy čeká za premiéru? To je ale náhoda, protože do kin brzy přichází pokračování filmové série MATRIX (trailer zde)! Co se Vám snažíme vysvětlit je to, že nám viditelné procesy jsou hlavně součástí dalších procesů řízených z vyšších sfér. Z toho plyne, že není vždy pravdou to co opravdu vidíme, protože naše schopnost “vidět” může být na velmi nízké úrovni. Úroveň vidění si můžete zvedat pouze učením, samostudiem atd.


Matrix 4

Jedno je jisté – to, co vidíte v televizi není pravda! Televize má jenom zařídit, abyste si nezvedali svoje schopnosti možného pravdivého “vidění”.


Závěrem


Pravdu pravdoucí o pravém úkolu a smyslu “11. září” si troufáme tvrdit pochopí málokdo z nás. Každá ta viděná individuální pravda kterýmkoliv člověkem je pouze výsledkem jeho skutečné schopnosti “vidět”. Možnost přiblížit se k té konečné pravdě pravdoucí prostě souvisí s velikostí skutečného stupně “vidění” matričního řízení, tzn. kolik nad sebou nadřazených matric u jednotlivého jevu dovedete rozpoznat a pochopit.


I výše citovaný závěr námi dnes probíraného jevu z jedné matrice má samozřejmě nad sebou nadřazenější matrici, která zase spadá pod nějakou další. Skoro by se dalo říct, že čím dále se ve schopnosti rozpoznávání nadřazených matric (předurčení) dostanete, tak jste blíže k “tvůrci světa”, “bohu”?


My jsme také samozřejmě na začátku snah toto vše pochopit a určitě nejsme neomylní, ale při snaze porozumět tomuto způsobu moci, který spoluovládá lidstvo, se snažíme tyto projevy “vidět” v našem každodenním životě. Tento způsob “vidění” řízení světa jsme se už snažili naznačit třeba v těchto článcích zde [1], [2], [3]. Možnost si přečíst mysticko-filozofický politický detektivní román, který trochu přibližuje matriční způsob řízení světa je zde.


Zdroje: youtube.com, kniha Poslední gambit


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Vojenská analýza konfliktu na Ukrajině

Podruhé za fungování našeho webu jsme nuceni porušit interní pravidlo, které spočívá v tom, že veškeré články na tomto webu jsou tvořeny autorskými texty. Poprvé jsme tak učinili v době maximální snahy o zprostředkování těch z našeho pohledu nejdůležitějších informací ohledně genových injekcí mRNA [1]. Nyní tak činíme z důvodu vojenské analýzy zveřejněné na portálu cf2r.org [2], autorem je Jacques Baud, což je bývalý plukovník generálního štábu, bývalý člen švýcarské strategické rozvědky, specialista na východoevropské

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (2. díl)

V druhém dílu našeho seriálu o historii peněz a “mamonářství” si přiblížíme základní fakta moderního bankovnictví, dále něco o Warlord Banking Families a také o počátku modelu centrálních bank. Moderní bankovnictví Původní moderní banky byly „obchodní banky“, které ve středověku vynalezli italští obchodníci s obilím. Jak lombardští obchodníci a bankéři rostli na základě síly obilných plodin na lombardských pláních, mnoho vysídlených Židů prchajících před španělskou perzekucí přitahovalo bankovnictví v Itálii. Židé nemohli držet půdu v

Číst dál »

Rusko – globální duchovní velmoc poslední instance?

Rusko učinilo další razantní krok proti pedofilům! Zákonodárci přijali zákon, který trestá vězením všechny ty, kteří spáchají zločin proti “sexuální integritě nezletilých”. Zatímco míra mravní zkaženosti v liberálním světě se neustále zhoršuje, tak ve většinově pravoslavném Rusku přijímají opatření na ochranu zdravého vývoje společnosti. Pojďme se podívat na rozdílné přístupy Ruska a Západu, tzn. liberální společnosti k této problematice. Zákon č. 1248305-7, který upravuje maximální trest na doživotí pro pedofily   Podle této aktualizované legislativy,

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru