Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Globální Kádr – Karel Schwarzenberg

Na začátku tohoto měsíce bylo možné zaregistrovat zprávu, která dle našeho názoru zavelela ke korekci vztahů s Ruskou federací, a to nikoliv pouze ze směru od ČR, ale také ze směru od většiny evropských států. Určitě není náhodou, že jejím autorem není nikdo jiný než kníže Karel Schwarzenberg (Schwarzenbergové patřili a stále patří mezi prominentní evropské šlechtické rody). Poslední lednový den poskytl rozhovor pro ruskou státní agenturu TASS.

 

O tomto interview informovala i některá media hlavního proudu jako iDNES, Seznam, Novinky, Deník N, ale i např. FORUM24 [1]. Tento internetový deník je znám svým protiruským zaměřením, které hraničí až s nenávistí ke všemu ruskému. Nic proti, prozatím je ještě určitá svoboda slova a je známo, že je to jedno z jeho hlavních poslání, takže tamější pisálkové si musí svou výplatu opravdu v tomto duchu tvrdě odpracovat. Už jenom fakt, že tato informace měla takové široké mediální pokrytí, ukazuje na stále obrovský politický vliv našeho bývalého ministra zahraničí.


Nejsme podporovatelé politiky K.S., ale víme, že je to Kádr, takže jakékoliv poselství tohoto typu je důležité rozpoznat. V těchto případech náhody neexistují!!

 

Objektivní uznání stoupajícího politického vlivu Ruska 


Pokud pomineme popis vztahu knížete a jeho rodiny k ruské kultuře, Rudé armádě atd., který je veden skoro až ve „svazáckém“ stylu, tak zajímavým momentem v tomto rozhovoru je jeho iniciativa pro obnovení Koněvova pomníku na důstojném místě v České republice. Myslíme, že není nutné zmiňovat, jak v nejvyšší politice jsou důležité symboly.


Později deklarovaná podpora prezidenta Zemana, premiéra Babiše a starosty Prahy 6 Koláře tomuto jeho návrhu je pouze razítkem na to, jak důležité vyjádření vzhledem ke globální politice K.S. učinil. Mimo jiné odsoudil zatčení Alexeje Navalného a zatýkání demonstrantů, nicméně označil to za „ruskou záležitost“ – to je také velký posun v rétorice v tomto problému mezi Západem a Ruskem. V podstatě se ukázalo, že lidé typu Alexej Navalnyj, Nadia Savčenková atd. jsou pro politické zájmy Západu jen spotřebním materiálem.


Co na to řeporyjský Pavel Novotný? Odpovíme za něho: On sám ví, že jeho funkce užitečného idiota je zároveň jeho politickým stropem. Ale to jsme odbočili…….


Jsou směšné reakce typu jako např. jeho domovské TOP09 z úst předsedkyně Pekarové Adamové na dotaz Alexandra Mitrofanova [2]. No jo no, nejsou kádry a je to jen totální potvrzení nekompetentnosti vedení této malé údajně pravicové strany. Ve výčtu blábolů na tuto událost z řad našich některých politiků bychom mohli pokračovat dále, ale o to tu nejde.


Smyslem našeho článku je poukázat na rozdíl mezi zahraniční (mezistátní) a globální politikou.

 

Rozdíl mezi globální a zahraniční politikou


Podobnou ukázkou je na první pohled rozpor politiky Německa v otázce dostavby plynovodu Nord Stream 2 a zároveň snahy uvalování sankcí za uvěznění Navalného. V prvním případě se jedná o globální politiku Angely Merkel ve vztahu k surovinovému zabezpečení evropského kontinentu, kdy rozpadající se hegemon, stát USA, již s určitostí nebude schopen nijak zabezpečovat Evropu (brzy ani vojensky). V druhém případě můžeme mluvit o zahraniční politice EU směrem k Ruské federaci. Takže dvě naprosto odlišné věci!


Mapa – NORD STREAM 2


Karel Schwarzenberg nikdy nehájil něčí národní zájmy, ale pouze zájmy globální! Z toho vyplývá, že některé jeho politické kroky byly pro české národní zájmy velmi prospěšné a některé naprosto protičeské. Jeho kontinuální postoj k migraci? Na základě výše uvedeného snad již odpověď znáte sami.


Bez Ruska již dnes nejde dělat globální politiku


Co z toho plyne? Vzrůstající vliv Ruska na dění ve světě, z kterého pramení určitá změna v rétorice globálních hráčů ve snaze demonstrovat ochotu dohodnout se na novém nastavení sfér vlivu v minimálně Euroasijském prostoru. Pro méně chápavé: článek není adorací režimu v Rusku, ale určitá sumarizace faktů a snaha o jejich interpretaci.

Nikde jsme nezaznamenali (možná jsme přehlédli) reakce na tento politický čin K.S. od lidí typu Hřebejk, Jan Hrušínský, Anna Geislerová, Mádl, Cemper, Pánek atd. Bohužel se obáváme, že by to byla příliš velká reklama na debilitu.


Zdroj: FORUM24.cz, Novinky.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Slovensko se stalo třetí zemí, která odmítla Pakt EU o migraci a azylu
Kolaps amerického impéria

Náhodný výběr

Americká úcta ke svým spolupracovníkům v praxi

Při procesu odstavování Spojených států z pozice hegemona světa můžeme být svědky praktik, které tato státnost používala po celou dobu své dominance. My se teď zaměříme konkrétně na jeden způsob chování, a to chování ke svým naverbovaným spolupracovníkům z řad občanů zemí, kde prováděla svoji vojenskou intervenci. Vždy to probíhá jako přes kopírák. Při proceduře stahování jejích kádrů ze světa již máme, a ještě budeme mít, možnost vidět to jako na dlani! Když se Washington

Číst dál »

Fluorid – řízená hromadná otrava?

Dnešní téma je trochu apolitické, ale to jen zdánlivě. V době vedení agresivní zdravotnické agendy vůči lidským obyvatelům planety si začíná kriticky přemýšlivý člověk klást další otázky v souvislosti s péčí o vlastní zdraví. Je až zarážející, kolik dogmat je člověk ochotný bezmyšlenkovitě přijmout, aniž by věnoval trochu času jejich zkoumání!   Obecně více času věnujeme například problematice jízdních vlastností při koupi automobilu, než zkoumání obsahu čehokoliv, co si na základě “svobodného” rozhodnutí vpravujeme do

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

AKTUALIZACE – Není piknik jako piknik …

Co vše můžeme považovat za piknik? Pro správné zamyšlení nad touto otázkou je nejdůležitější znát tu konkrétní definici pro zájmeno “MY”! Kdo “My”? Kdo se ptá? My jako lidé? My jako Lidé? My jako cizí entity? My jako správci třeba městského parku? My jako “Správci” Země?  Pro každou výše uvedenou skupinu bude odpověď ta jejich, tzn. odrážející jejich znalosti a jejich zavedený pojmový aparát! A v tom je ten “vtip”, no vtip, spíše podstata ŘÍZENÍ.

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru