Evropa na PRAHU velkých turbulencí

Přechod z jedné ideologie na jinou novou ideologii není nikdy jednoduchý. I v pozdním socialismu bylo potřeba lidové masy na plánovaný dočasný přechod či návrat ze socialistického kolektivismu ke kapitalistickému individualismu náležitě připravit a posléze také náležitě vyprovokovat. Dnes přihlížíme k ukončování euroatlantického fašistického korporátního liberalismu a tento proces s sebou nese samozřejmě určité průvodní jevy. Některým z nich se právě v tomto příspěvku budeme věnovat.


Musíme konstatovat, že Herr Signal a jeho vláda si prozatím vedou výtečně! Tato dosazená protektorátní vláda sestávající se z umně vybraných fašistických neumětelů předčila naše veškerá očekávání. Tato sebranka svým stylem nevládnutí dovede český národ k tomu, že bude po ideové (ideologické) změně nejenom toužit, ale bude o ní po náměstích z posledních sil prosit. Včera 3.9.2022 byl do této „hry“ vykopnut pomyslný míč, protože demonstraci pojmenovanou ČESKO NA PRVNÍM MÍSTĚ lze označit jako za její opravdové zahájení.


Ukončování socialistického bloku


Je určitě dobré v krátkosti zmínit, jak byl připravován barevný převrat 1989 ve východní Evropě z pohledu přípravy lidu. Bylo toho napsáno mnoho a naše detailní znalosti této dějinné události zase nejsou na takové úrovni, abychom zde dělali dalekosáhlý rozbor na levelu vědeckého pracovníka. Zaprvé to není ani smyslem a zadruhé si opravdu vystačíme s jednoduchým povrchním zhodnocením.


Poslední dekáda socialismu se vyznačovala několika svými základními rysy, a to uměle vytvořeným nedostatkem spotřebního i základního zboží, úmyslně pěstovanou špatnou kulturou nakupování, nemožností svobodně cestovat a hlavně potlačením přirozené touhy člověka rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. Tímto způsobem se krásně v obyvatelstvu systematicky cíleně vypěstovávala nenávist k tehdejším poměrům a budovala se touha ke změně!


Jako zkušení nositelé nové KONCEPCE si musíte lidovou masu nejdříve hezky nasměrovat do těch správných krizových životních situací, které se stanou katalyzátorem k oné požadované změně, tj. k přijmutí nové koncepce způsobu uspořádání života v dané společnosti. To je fáze, kterou teď procházíme a ještě nějakou dobu procházet budeme! Vždy je to období plné destrukce a špíny všude kolem …


Demonstrace ČESKO NA PRVNÍM MÍSTĚ


Sobotní setkání občanů na Václavském náměstí v Praze je vynikající ukázkou ŘÍZENÍ! Na lusknutí prstu se sešlo v centru hlavního města téměř 100 tisíc lidí, ale v době přímého neskrývaného ohrožování lidí na životě bylo ochotno vyjít do ulic pouze pár tisícovek [1]! „Chvilkaři“ dokázali na Letnou přilákat v roce 2019 přes 200 tisíc občanů převážně podporujících politiky, kteří dnes sedí ve Strakovce [2]. Jak je to možné? Je to výsledek skutečného na první pohled neviditelného ŘÍZENÍ, které nažene dav do ulic vždy v dobách příprav na plánované změny v ŘÍZENÍ státnosti ČR a nikoliv v době ŘÍZENÍ onoho davu covidovým procesem. Takto jednoduché to je …


Listopad 1989 a Září 2022

Tento řídící jev je funkční v drtivé většině států a 100% funkční je tam, kde národ neovládá svou vlastní národní centrální banku (v ČR ČNB). Pokud je DAV v tak hojném počtu nahnán na demonstraci, tak si můžete být jistí, že nemalé změny jsou před námi. Politická role Mr. Signal a jeho pětikolky začíná být jasná už i velkému počtu jeho spolustraníků! Dá se charakterizovat jediným slovem, a to DESTRUKCE, DESTRUKCE a zase jenom DESTRUKCE. Všem už začíná být jasné, že odborný a intelektuální potenciál těchto entit není ničeho více schopen.


Neschopnost – jediný a hlavní požadavek na vládu České republiky pro toto turbulentní evropské období během naplánované proxy války mezi USA/GB/EU a Ruskem!


Dále doplníme ještě jednu důležitou poznámku, aby nedošlo k překroucení nebo k nepochopení výše napsaného. Popis řízení davu není výsměchem těm všem, kteří se podobných masových akcí zúčastňují, ale je to konstatování faktu, že konceptuální neznalost toto řízení davu neustále opakovaně umožňuje. Pokud se nezlepší konceptuální vzdělanost mezi obyčejným obyvatelstvem, tak tento způsob ovládání a řízení společnosti bude využíván donekonečna!


Evropské masové nepokoje před námi


Už dlouhou dobu na těchto stránkách prezentujeme náš názor, který spočívá v tom, že celé politické dění ve světě je naplánovaný proces a jeho aktivní neviditelní aktéři (přes viditelné politiky) ho pouze naplňují a v neočekávaných krizích usměrňují zpět do těch předpřipravených kolejí. Toto se samozřejmě netýká všech politiků světa a jejich neviditelných pomocníků, ale pouze a hlavně těch, kteří skutečně drží opratě směřování a vývoje lidstva a samotné planety Země.


A právě z tohoto důvodu předpokládáme, že hlavním evropským průvodním jevem odstavování vlivu USA ve světě je dehonestace proamerických politických loutek ve vedení evropských států. Tyto PAX AMERICANA podržtašky musí být odstraněny z evropské politiky a stane se tak pravděpodobně tím, že ve většině případů „potopí“ své současné národní státy. Tímto aktem se plně zdiskreditují před svým vlastním obyvatelstvem, přičemž způsobí rozklad států v nynějších hranicích a takto bude připravena živná půda na vznik nových evropských impérií v té podobě, jak o ní zde již nějakou dobu píšeme. Opakování matka moudrosti: CCCP 2.0, Mezimoří, Nová říše římská a Chalífát.


Tato proamerická sebranka ve vedení evropských zemí se prezentuje jako válečný štváč a nepřítel vlastních občanů. Svým jednáním do svých svěřených národů přinese (už i přináší) energetickou krizi, chudobu (hlad), nezaměstnanost atd. Vznikne obrovské sociální pnutí, z čehož budou pramenit občanské nepokoje. Očekávejme demonstrace, stávky a zvýšenou kriminalitu. Výsledkem těchto evropských turbulencí bude stav po celé Evropě, který umožní vytvořit nové hranice, nová státní uspořádání a evropský dav to s díky přijme.


Závěrem


Pokud jste dočetli až sem, tak je to pro vás dobré znamení. To spočívá v tom, že máte zájem pochopit dění, které se děje kolem vás, což je výborná základní pozice pro rozhodnutí se sebevzdělávat. Žádný alternativní blog vám nemůže zprostředkovat tu opravdovou pravdu o tom, jak svět ve skutečnosti funguje, protože každá alternativa je vždy zkreslena subjektivním pohledem. Je to normální a přirozené!


Z toho vyplývá, že svou pravdu si musí každý vybudovat sám, a to čtením rozdílných subjektivních informací a neustále je porovnávat. Jedině tak pro něj bude mít ta jeho vlastní pravda opravdovou hodnotu, dle které člověk může budovat svůj vnitřní svět a posléze i vlastní život.


Čtení těch správných knih je při nefunkčních anténách prozatím ta jediná cesta

Potom vás nevyvede z míry skutečné pozadí za demonstrací v Praze na Václaváku a nemůže vás ani vykolejit chování současné vlády ČR. Pokud je odhalen hlavní proces, který ční nad malými procesy, tak je vše jasné a vlastně i očekávatelné! Systémová změna může nastat až ve chvíli, kdy se každý jedinec z většinově konceptuálně vzdělané společnosti bude chovat tak, jak má na svém určeném místě! Druhou možností, jak zničit systém, je, že začnou více fungovat „osobní antény“ směrem nahoru ….. 


Tak jak je to s tím Zelenským? Masový vrah nebo „lékař“ a sluha vlastního národa? Jaký úhel pohledu je správný? Jaký je výsledek „jeho“ politiky na Ukrajině? Proč jako prezident UA je v rozporu s armádou? Přijede Trump na bílém koni s „bílým“ kloboukem na hlavě za svým spoluspiklencem Putinem a zamávají nám na konci pohádky z plně demokratické TV za přítomného potlesku Diany a Kennedyho?


Pokud někdo z vás čtenářů nezná 100%-ní odpověď alespoň na jednu otázku, tak byl určitě na Václaváku a o sebevzdělávání se dozvěděl teď tady v tomto článku. To vůbec nevadí! Vždy má smysl začít, tak hodně zdaru!


Zdroje: novinky.cz, irozhlas.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Přejít nahoru