Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Evropa na PRAHU velkých turbulencí

Přechod z jedné ideologie na jinou novou ideologii není nikdy jednoduchý. I v pozdním socialismu bylo potřeba lidové masy na plánovaný dočasný přechod či návrat ze socialistického kolektivismu ke kapitalistickému individualismu náležitě připravit a posléze také náležitě vyprovokovat. Dnes přihlížíme k ukončování euroatlantického fašistického korporátního liberalismu a tento proces s sebou nese samozřejmě určité průvodní jevy. Některým z nich se právě v tomto příspěvku budeme věnovat.


Musíme konstatovat, že Herr Signal a jeho vláda si prozatím vedou výtečně! Tato dosazená protektorátní vláda sestávající se z umně vybraných fašistických neumětelů předčila naše veškerá očekávání. Tato sebranka svým stylem nevládnutí dovede český národ k tomu, že bude po ideové (ideologické) změně nejenom toužit, ale bude o ní po náměstích z posledních sil prosit. Včera 3.9.2022 byl do této “hry” vykopnut pomyslný míč, protože demonstraci pojmenovanou ČESKO NA PRVNÍM MÍSTĚ lze označit jako za její opravdové zahájení.


Ukončování socialistického bloku


Je určitě dobré v krátkosti zmínit, jak byl připravován barevný převrat 1989 ve východní Evropě z pohledu přípravy lidu. Bylo toho napsáno mnoho a naše detailní znalosti této dějinné události zase nejsou na takové úrovni, abychom zde dělali dalekosáhlý rozbor na levelu vědeckého pracovníka. Zaprvé to není ani smyslem a zadruhé si opravdu vystačíme s jednoduchým povrchním zhodnocením.


Poslední dekáda socialismu se vyznačovala několika svými základními rysy, a to uměle vytvořeným nedostatkem spotřebního i základního zboží, úmyslně pěstovanou špatnou kulturou nakupování, nemožností svobodně cestovat a hlavně potlačením přirozené touhy člověka rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. Tímto způsobem se krásně v obyvatelstvu systematicky cíleně vypěstovávala nenávist k tehdejším poměrům a budovala se touha ke změně!


Jako zkušení nositelé nové KONCEPCE si musíte lidovou masu nejdříve hezky nasměrovat do těch správných krizových životních situací, které se stanou katalyzátorem k oné požadované změně, tj. k přijmutí nové koncepce způsobu uspořádání života v dané společnosti. To je fáze, kterou teď procházíme a ještě nějakou dobu procházet budeme! Vždy je to období plné destrukce a špíny všude kolem …


Demonstrace ČESKO NA PRVNÍM MÍSTĚ


Sobotní setkání občanů na Václavském náměstí v Praze je vynikající ukázkou ŘÍZENÍ! Na lusknutí prstu se sešlo v centru hlavního města téměř 100 tisíc lidí, ale v době přímého neskrývaného ohrožování lidí na životě bylo ochotno vyjít do ulic pouze pár tisícovek [1]! “Chvilkaři” dokázali na Letnou přilákat v roce 2019 přes 200 tisíc občanů převážně podporujících politiky, kteří dnes sedí ve Strakovce [2]. Jak je to možné? Je to výsledek skutečného na první pohled neviditelného ŘÍZENÍ, které nažene dav do ulic vždy v dobách příprav na plánované změny v ŘÍZENÍ státnosti ČR a nikoliv v době ŘÍZENÍ onoho davu covidovým procesem. Takto jednoduché to je …


Listopad 1989 a Září 2022

Tento řídící jev je funkční v drtivé většině států a 100% funkční je tam, kde národ neovládá svou vlastní národní centrální banku (v ČR ČNB). Pokud je DAV v tak hojném počtu nahnán na demonstraci, tak si můžete být jistí, že nemalé změny jsou před námi. Politická role Mr. Signal a jeho pětikolky začíná být jasná už i velkému počtu jeho spolustraníků! Dá se charakterizovat jediným slovem, a to DESTRUKCE, DESTRUKCE a zase jenom DESTRUKCE. Všem už začíná být jasné, že odborný a intelektuální potenciál těchto entit není ničeho více schopen.


Neschopnost – jediný a hlavní požadavek na vládu České republiky pro toto turbulentní evropské období během naplánované proxy války mezi USA/GB/EU a Ruskem!


Dále doplníme ještě jednu důležitou poznámku, aby nedošlo k překroucení nebo k nepochopení výše napsaného. Popis řízení davu není výsměchem těm všem, kteří se podobných masových akcí zúčastňují, ale je to konstatování faktu, že konceptuální neznalost toto řízení davu neustále opakovaně umožňuje. Pokud se nezlepší konceptuální vzdělanost mezi obyčejným obyvatelstvem, tak tento způsob ovládání a řízení společnosti bude využíván donekonečna!


Evropské masové nepokoje před námi


Už dlouhou dobu na těchto stránkách prezentujeme náš názor, který spočívá v tom, že celé politické dění ve světě je naplánovaný proces a jeho aktivní neviditelní aktéři (přes viditelné politiky) ho pouze naplňují a v neočekávaných krizích usměrňují zpět do těch předpřipravených kolejí. Toto se samozřejmě netýká všech politiků světa a jejich neviditelných pomocníků, ale pouze a hlavně těch, kteří skutečně drží opratě směřování a vývoje lidstva a samotné planety Země.


A právě z tohoto důvodu předpokládáme, že hlavním evropským průvodním jevem odstavování vlivu USA ve světě je dehonestace proamerických politických loutek ve vedení evropských států. Tyto PAX AMERICANA podržtašky musí být odstraněny z evropské politiky a stane se tak pravděpodobně tím, že ve většině případů “potopí” své současné národní státy. Tímto aktem se plně zdiskreditují před svým vlastním obyvatelstvem, přičemž způsobí rozklad států v nynějších hranicích a takto bude připravena živná půda na vznik nových evropských impérií v té podobě, jak o ní zde již nějakou dobu píšeme. Opakování matka moudrosti: CCCP 2.0, Mezimoří, Nová říše římská a Chalífát.


Tato proamerická sebranka ve vedení evropských zemí se prezentuje jako válečný štváč a nepřítel vlastních občanů. Svým jednáním do svých svěřených národů přinese (už i přináší) energetickou krizi, chudobu (hlad), nezaměstnanost atd. Vznikne obrovské sociální pnutí, z čehož budou pramenit občanské nepokoje. Očekávejme demonstrace, stávky a zvýšenou kriminalitu. Výsledkem těchto evropských turbulencí bude stav po celé Evropě, který umožní vytvořit nové hranice, nová státní uspořádání a evropský dav to s díky přijme.


Závěrem


Pokud jste dočetli až sem, tak je to pro vás dobré znamení. To spočívá v tom, že máte zájem pochopit dění, které se děje kolem vás, což je výborná základní pozice pro rozhodnutí se sebevzdělávat. Žádný alternativní blog vám nemůže zprostředkovat tu opravdovou pravdu o tom, jak svět ve skutečnosti funguje, protože každá alternativa je vždy zkreslena subjektivním pohledem. Je to normální a přirozené!


Z toho vyplývá, že svou pravdu si musí každý vybudovat sám, a to čtením rozdílných subjektivních informací a neustále je porovnávat. Jedině tak pro něj bude mít ta jeho vlastní pravda opravdovou hodnotu, dle které člověk může budovat svůj vnitřní svět a posléze i vlastní život.


Čtení těch správných knih je při nefunkčních anténách prozatím ta jediná cesta

Potom vás nevyvede z míry skutečné pozadí za demonstrací v Praze na Václaváku a nemůže vás ani vykolejit chování současné vlády ČR. Pokud je odhalen hlavní proces, který ční nad malými procesy, tak je vše jasné a vlastně i očekávatelné! Systémová změna může nastat až ve chvíli, kdy se každý jedinec z většinově konceptuálně vzdělané společnosti bude chovat tak, jak má na svém určeném místě! Druhou možností, jak zničit systém, je, že začnou více fungovat “osobní antény” směrem nahoru ….. 


Tak jak je to s tím Zelenským? Masový vrah nebo “lékař” a sluha vlastního národa? Jaký úhel pohledu je správný? Jaký je výsledek “jeho” politiky na Ukrajině? Proč jako prezident UA je v rozporu s armádou? Přijede Trump na bílém koni s “bílým” kloboukem na hlavě za svým spoluspiklencem Putinem a zamávají nám na konci pohádky z plně demokratické TV za přítomného potlesku Diany a Kennedyho?


Pokud někdo z vás čtenářů nezná 100%-ní odpověď alespoň na jednu otázku, tak byl určitě na Václaváku a o sebevzdělávání se dozvěděl teď tady v tomto článku. To vůbec nevadí! Vždy má smysl začít, tak hodně zdaru!


Zdroje: novinky.cz, irozhlas.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Kulturní fronta jako nástroj 2

Ve druhém díle seriálu se zaměříme na hlavní funkci televizní zábavy a již ustálené dlouhodobé změny ve vysílacích schématech národních televizí, které svou podstatou zásadně ovlivňují budoucí směřování nových pokolení. Programová skladba televizních stanic jako spolutvůrkyně budoucího podvědomí i vědomí společnosti nebo také konkrétného národa.   Když národ (nebo jakékoliv společenství) systematicky programově a hlavně obrazově vychováváte, tak určujete a řídíte jeho budoucí reakci/e na nějakou očekávanou krizi nebo třeba uměle vyvolanou konkrétní společenskou změnu.

Číst dál »

Hebrejská bible se vrací domů …

Pravděpodobně nejstarší rukopis hebrejské bible se vrací domů. Ručně psaná 1100 let stará Bible zvaná Codex Sassoon se vrací zpět do Izraele, tzn. zpátky tam, kde ji písař vyhotovil. Vzácný rukopis byl ve středu 17. května 2023 v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů! Je na této informaci něco zvláštního, proč bychom jí měli věnovat větší pozornost? My si myslíme, že ano!   Dokonce si myslíme, že tato informace má obrovský globální význam. Tušíme,

Číst dál »

Historie peněz a uctívání Mammona (3. díl)

V dalším pokračování našeho seriálu o historii peněz a „mamonářství“ si přiblížíme rodinné klany Warburgů a Rothschildů. My, stejně jako vy, samozřejmě víme, že tyto klany jsou pouze viditelný předvoj skutečné moci, ale na jejich historii se dá zase o něco více pochopit systém finančního zotročování lidstva. Jdeme na to … Warburgové Rodina Warburgů se usadila v Benátkách, kde nosili příjmení del-Banco. Historické dokumenty popisují Anselma del Banca jako Žida a jako jednoho z nejbohatších

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Brzký zlom v dynamice globálního procesu?

Dynamika globálního procesu nabírá na obrátkách, protože podle nás došlo v tomto týdnu k ohlášení ukončování amerického petrodolaru a také k ohlášení příštího vývoje ve vojenském konfliktu na Ukrajině. Oba procesy spolu samozřejmě souvisí a zároveň se definitivně ukazuje, že na první pohled pomalý až liknavý postup ruské SVO má své důvody! Začíná být evidentní, že dynamika SVO není řízena na základě ryze vojenských zákonitostí, ale její řízení vychází z faktu, že je pouze jedním z vícero podprocesů nadřazeného probíhajícího globálního procesu na Zemi.    Aktuálně důležitou požadovanou metou v globálním procesu ke zdolání je úplné zastavení globálního vlivu USA včetně všeho, co americký vliv definuje a utváří.   Americký dolar před krachem    Na základě prostudování různých dostupných zdrojů můžeme dnes odhadovat, že 90% veškerých existujících dolarů USA vytiskly za poslední cca 2 roky.

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru