Historie peněz a uctívání Mammona (3. díl)

V dalším pokračování našeho seriálu o historii peněz a „mamonářství“ si přiblížíme rodinné klany Warburgů a Rothschildů. My, stejně jako vy, samozřejmě víme, že tyto klany jsou pouze viditelný předvoj skutečné moci, ale na jejich historii se dá zase o něco více pochopit systém finančního zotročování lidstva. Jdeme na to …


Warburgové


Rodina Warburgů se usadila v Benátkách, kde nosili příjmení del-Banco. Historické dokumenty popisují Anselma del Banca jako Žida a jako jednoho z nejbohatších obyvatel Benátek na počátku 16. století. V roce 1513 bylo del Bancovi benátskou vládou poskytnuta listina, která povolovala půjčování peněz na úrok. Del Banco odešel se svou rodinou poté, co byla na židovskou komunitu uvalena další omezení včetně založení židovského ghetta. Rodina se usadila v Bologni a posléze pokračovala do německého města Warburg, kde následně přijala jméno tohoto města jako své vlastní příjmení.


Rodina Warburgů se v 17. století znovu usadila v Altoně nedaleko Hamburku a právě tam byla v roce 1798 založena MM Warburg & Co., jedna z nejstarších dosud existujících investičních bank na světě. Mezi další banky vytvořené členy rodiny patří: MMWarburg & Co., Warburg Pincus, SG Warburg & Co. a UBS Warburg.


Rodina se tradičně dělí na dvě prominentní linie, Alsterufer Warburgové a Mittelweg Warburgové. Alsterufer Warburgové pocházeli ze Siegmunda Warburga (1835-1889) a Mittelweg Warburgové pocházeli z jeho bratra Moritze M. Warburga (1838-1910). Své přezdívky převzali z příslušných adres bratrů v hamburské čtvrti Rotherbaum. Bratři byli vnuci Mojžíše Marcuse Warburga. Siegmund George Warburg byl z linie Alsterufer; pět bratrů Abraham M., Max M., Paul M., Felix M. a Fritz Moritz Warburg byli z linie Mittelweg.


Bratři Moses Marcus Warburg (1763-1830) a Gerson Warburg (1765-1826) založili v roce 1798 bankovní společnost MM Warburg & Co. Pra-pravnuk Mosese Warburga Siegmund George Warburg založil investiční banku SG Warburg & Co. Londýn v roce 1946. Siegmundův bratranec z druhého kolena, Eric Warburg, založil Warburg Pincus v New Yorku v roce 1938. Syn Erica Warburga Max Warburg je v současnosti jedním ze tří partnerů MM Warburg & Co. Starší bratr Maxe Warburga Aby Warburg použil své peníze v roce 1934 k založení Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg v Hamburku a Warburg Institute v Londýně. Paul Warburg je nejznámější jako obhájce amerického Federálního rezervního systému, založeného v roce 1913.


Felix a Paul Warburgovi emigrovali do Spojených států. Felix Warburg se oženil s Friedou Schiffovou, dcerou Jacoba H. Schiffa, bankéře, který vyrostl ve Frankfurtu. Schiff financoval části amerického železničního systému prostřednictvím své investiční banky Kuhn Loeb. Dům Felixe Warburga v New Yorku je nyní Židovským muzeem a Kfar Warburg v Izraeli je po něm pojmenován. Jeho bratr Paul Warburg si vzal Ninu Loeb, dceru Solomona Loeba. Paul Warburg byl hlavním plánovačem amerického Federálního rezervního systému v roce 1913. Zúčastnil se jako americký zástupce konference Versailleské smlouvy, kde byl jeho bratr Max na německé straně vyjednávacího stolu.


Max Warburg


Počínaje rokem 1933 sloužil Max Warburg ve správní radě nacistické Reichsbank, podléhal přímo Hjalmaru Schachtovi, než v roce 1938 emigroval. Před druhou světovou válkou působil Max Warburg ve správní radě Interessen Gemeinschaft Farben nebo IG Farben, obří německé chemické firmě, která vyráběla plyn Cyklon B používaný v nacistických koncentračních táborech. Jeho bratr Paul Warburg sloužil v představenstvu stoprocentně vlastněné americké dceřiné společnosti IG Farben, která byla rovněž spojena se Standard Oil. IG Auschwitz, založenou v Katovicích (33 km severozápadně od města Osvětim), kde měl vlastní podnikový tábor otroků s názvem Buna/Monowitz, kde byli zaměstnáni vězni z Osvětimi.


Zpráva výboru Kilgore z roku 1942 tvrdila, že všichni členové představenstva IG Farben měli přesné znalosti o tom, že Cyklon B byl používán k vraždění civilistů v koncentračních táborech, aniž by došlo k nějakému pokusu zastavit výrobu insekticidu. IG Farben, financovaný prostřednictvím Wall Street, byl nápomocný při směřování finančních prostředků pro vzestup nacistické strany k moci. Tvrdilo se, že IG Farben také vybudoval průmyslové a válečné schopnosti Německa, jakmile byli nacisté u moci.


Současně se pokoušel omezit průmyslové výrobní materiály pro země, které byly plánované pro invazi nacistického Německa. Všichni němečtí členové správní rady vyjma Maxe Warburga byli po druhé světové válce obviněni jako váleční zločinci.

Před rokem 1938 prakticky všichni členové německé rodiny Warburgů uprchli do Spojených států nebo Velké Británie. Bratr Maxe Warburga Fritz Warburg však již žil v exilu ve Švédsku, kam se k němu v roce 1938 připojila jeho dcera Eva.


Rothschildové


Moderní bankovní praktiky, včetně bankovnictví částečných rezerv a vydávání bankovek a nekrytých měn se objevily v 17. století. V té době začali bohatí obchodníci ukládat své zlato u londýnských zlatníků, kteří měli soukromé trezory a účtovali si za jejich službu poplatek. Výměnou za každé ložisko drahého kovu vystavili zlatníci potvrzení o množství a čistotě kovu, který měli jako bailee v držení; tyto účtenky nemohly být přiděleny, pouze původní vkladatel mohl vyzvednout uložené zboží pomocí starého benátského bankovního triku zavedeného během křížových výprav.


Postupně zlatníci začali půjčovat peníze jménem vkladatele, což vedlo k rozvoji moderních bankovních praktik; směnky (ze kterých se vyvinuly bankovky) byly vydávány za peníze uložené jako půjčka zlatníkovi. Tyto praktiky vytvořily nový druh „peněz“, které byly ve skutečnosti dluhem, tedy dluhem zlatníků spíše než stříbrem nebo zlatou mincí, komoditou, která byla regulována a kontrolována monarchií. Tento vývoj si vyžádal přijetí v obchodě zlatnických směnek splatných na požádání.


Přijetí zase vyžadovalo obecné přesvědčení, že mince budou dostupné; a k tomuto účelu normálně sloužila částečná rezerva. Přijetí rovněž vyžadovalo, aby držitelé dluhu mohli legálně vymáhat bezpodmínečné právo na platbu; vyžadovalo, aby směnky byly obchodovatelné nástroje. Koncept obchodovatelnosti se na evropských peněžních trzích objevil pomalu, ale v 17. století byl dobře rozvinut. Přesto byl v roce 1704 vyžadován zákon parlamentu v Londýně, aby zrušil soudní rozhodnutí, podle nichž se o bankovkách zlatníků navzdory „zvykům obchodníků“ nedalo vyjednávat.


První bankou, která zahájila permanentní vydávání legálních, vládou schválených bankovek, byla Bank of England v roce 1695. Zpočátku ručně psané a vydávané na vklad nebo jako půjčku deklarovaly, že na požádání zaplatí nositeli hodnotu bankovky. V roce 1745 se tiskly standardizované tištěné bankovky v rozmezí od 20 do 1 000 liber. Plně tištěné bankovky, které nevyžadovaly jméno příjemce a podpis pokladníka, se poprvé objevily v roce 1855.


Díky volně plynoucí nekryté měně a důvěře lidí používajících tyto „falešné peníze“ se bankovní rodiny zabývaly vším od upisování dluhopisů až po poskytování zahraničních půjček, které usnadňovaly růst obchodu, těžily z nově vznikající dominance Anglie v námořním obchodu a války. Dvě válečné bankovní rodiny, Rothschild a Baring, založily obchodní bankovní firmy v Londýně na konci 18. století a v příštím století začaly již ovládat světové bankovnictví. Někteří tvrdí, že centrální banky Rothschildů dodnes dominují světovému bohatství.


Rodina Rothschildů byla na počátku 19. století průkopníkem mezinárodního financování a dokonce poskytovala půjčky Bank of England a nakupovala vládní dluhopisy na akciových trzích. V roce 1804 začal Nathan Mayer Rothschild obchodovat na londýnské burze s finančními nástroji, jako jsou zahraniční směnky a vládní cenné papíry. Od roku 1809 začal Rothschild obchodovat se zlatými pruty a rozvinul je jako základní kámen svého podnikání. Jeho čtyři bratři pomáhali koordinovat aktivity po celém kontinentu a rodina si vytvořila síť agentů, dopravců a kurýrů pro přepravu zlata a „inteligence“ po Evropě.


Erb Rothschildů


Rodina Rothschildů byla nápomocná při podpoře železničních systémů po celém světě a při komplexním vládním financování projektů tak velkých, jako je Suezský průplav. Rothschildové financovali založení De Beers, stejně jako Cecil Rhodes na jeho výpravách v Africe a vytvoření kolonie Rhodesia. V letech 1919 až 2004 hrála Rothschildova banka v Londýně roli jako zdroj denního stanovování cen zlata a stříbra. Prostřednictvím své zpravodajské sítě shromáždili ceny zlata a stříbra a poté stanovili „spravedlivou“ cenu jako okamžitou cenu pro daný den. Později dokonce stanovili cenový index Liber pro kontrolu bank. Prostřednictvím těchto Rothschildových bank, korporací, podvodů se zlatem a stříbrem a kontroly národních měn prostřednictvím centrálních bank benátského stylu pomohli tito váleční bankéři rozpoutat každou válku v moderní době.


Nizozemský dům Orange založil Bank of Amsterdam v roce 1609 jako první centrální banku na světě. Princ Vilém Oranžský se oženil do anglického rodu Windsorů a za nevěstu si vzal dceru krále Jakuba II., Marii. Bratrstvo oranžového řádu, které podnítilo protestantské násilí v Severním Irsku, dosadilo Viléma III. na anglický trůn, kde vládl Holandsku i Británii. V roce 1694 se William III spojil s britskou aristokracií, aby založili soukromou Bank of England. Rothschildové a jejich partneři postupně ovládli Bank of England a také každodenní londýnské „fixování zlata“, které probíhalo v NM Rothschild Bank až do roku 2004.


Mayer Amschel Rothschild prodal britské vládě německé hesenské žoldáky, aby bojovali proti americkým revolucionářům, a výtěžek přesměroval svému bratru Nathanovi do Londýna, kde byla založena NM (Nathan a Mayer) Rothschild & Sons. Mayer založil své jmění na penězích zpronevěřených Williamem IX., královským správcem regionu Hesensko-Kassel. Barings Bank ovládaná Rothschildy, financovala čínské obchody s opiem a africkými otroky. To také financovalo nákup Louisiany. Když několik států nesplácelo své půjčky, Barings podplatil Daniela Webstera, aby pronesl projevy zdůrazňující přednosti splácení půjčky. Státy se držely své pozice, a tak Rothschildův dům v roce 1842 přerušil peněžní kohoutek a uvrhl USA do hluboké deprese. Často se říkalo, že bohatství Rothschildů závisí na bankrotu národů.


Rod Rothschildů financoval pruskou válku, krymskou válku a pokus Britů zmocnit se Suezského průplavu. Nathan Rothschild udělal obrovskou finanční sázku na Napoleona v bitvě u Waterloo a zároveň financoval poloostrovní tažení vévody z Wellingtonu proti Napoleonovi. Mexická válka i občanská válka byly pro rodinu zlatými doly.


Jedna biografie rodiny Rothschildů zmiňuje setkání v Londýně, kde se „Mezinárodní bankovní syndikát“ rozhodl postavit americký sever proti jihu jako součást strategie „rozděl a panuj“. Německý kancléř Otto von Bismarck jednou prohlásil: „O rozdělení Spojených států na federace stejné síly bylo rozhodnuto dlouho před občanskou válkou. Tito bankéři se báli, že Spojené státy naruší jejich finanční nadvládu nad světem. Hlas Rothschildů zvítězil.“ Rodinný životopisec Niall Ferguson zaznamenal „podstatnou a nevysvětlenou mezeru“ v soukromé Rothschildově korespondenci mezi lety 1854-1860. Říká, že všechny kopie odchozích dopisů napsaných londýnskými Rothschildy během tohoto období občanské války „byly zničeny na příkaz po sobě jdoucích partnerů“.


Synové Mayera Rothschilda byli známí jako Frankfurtská pětka. Nejstarší – Amschel – vedl se svým otcem rodinnou frankfurtskou banku, zatímco Nathan řídil operace v Londýně. Nejmladší syn Jacob si založil obchod v Paříži, zatímco Salomon vedl pobočku ve Vídni a Karl odjel do Neapole. Autor Frederick Morton odhaduje, že v roce 1850 měli Rothschildové hodnotu přes 10 miliard dolarů. Někteří vědci se domnívají, že jejich jmění dnes přesahuje 100 bilionů dolarů.


Warburgové, Kuhn Loebs, Goldman Sachs, Schiffs a Rothschildové se provdali do jedné velké bankovní rodiny. Rodina Warburgů – která ovládá Deutsche Bank a BNP – se spojila s Rothschildy v roce 1814 v Hamburku, zatímco velmoc Kuhn Loeb Jacob Schiff sdílel ubytování s Rothschildy v roce 1785. Schiff emigroval do Ameriky v roce 1865. Spojil své síly s Abrahamem Kuhnem a oženil se se Solomonem Loebova dcera. Loeb a Kuhn si vzali navzájem sestry a dynastie Kuhn Loeb byla dovršena. Felix Warburg si vzal dceru Jacoba Schiffa. Dvě dcery Goldman si vzaly dva syny rodiny Sachs, čímž vytvořili Goldman Sachs. V roce 1806 se Nathan Rothschild oženil s nejstarší dcerou Leviho Barenta Cohena, předního finančníka v Londýně.


Dnes Rothschildové ovládají vzdálené finanční impérium, které zahrnuje většinové podíly ve většině národních nebo soukromých centrálních bank. Klan Edmond de Rothschild vlastní Banque Privee SA v Luganu ve Švýcarsku a Rothschild Bank AG v Curychu. Rodina Jacoba Rothschilda vlastní mocnou Rothschild Italia v Miláně. Podle The New Federalist Newspaper (1994) v článku nazvaném The Coming Fall of the House of Windsor od Henery Makow, Rothschildovi jsou zakládajícími členy exkluzivního klubu Club of the Isles v hodnotě 10 bilionů dolarů – který ovládá korporátní giganty Royal Dutch Shell, Imperial Chemical Industries, Lloyds of London, Unilever, Barclays, Lonrho, Rio Tinto Zinc, BHP Billiton a Anglo -Američtí DeBeers prostřednictvím složité řady vzájemně propojených ředitelských funkcí. Dominuje světovým zásobám ropy, zlata, diamantů a mnoha dalších životně důležitých surovin. Club of the Isles poskytuje kapitál pro George Soros’ Quantum Fund NV – který v letech 1998-99 zabil a zničil měny Thajska, Indonésie a Ruska.


NM Rothschild & Sons byla v epicentru skandálu Bank of Credit & Commerce International (BCCI), ale unikla záři reflektorů, když v době, kdy Rothschildy kontrolovaná Bank of England uzavřela BCCI, shořel sklad plný dokumentů. Nedávné Rothschildovy snahy zahrnují podporu ruského oligarchy Michaila Chodorkovského, kontrolu nad Blackstone Group a převzetí obřího švýcarského obchodníka s ropou Glencore.


Snad největším úložištěm bohatství Rothschildů je dnes Rothschilds Continuation Holdings AG – tajná švýcarská bankovní holdingová společnost. Koncem 90. let byli potomky globálního impéria Rothschildů baroni Guy a Elie de Rothschild ve Francii a Lord Jacob a Sir Evelyn Rothschildovi v Británii. Evelyn byla předsedkyní Economist a ředitelkou ve společnostech DeBeers a IBM UK. Jacob převzal kontrolu nad ropnými akciemi JUKOS Chodorkovského těsně předtím, než ho ruská vláda zatkla. V roce 2010 se Jacob připojil k Rupertu Murdochovi (a dalším) v partnerství pro těžbu břidlicové ropy v Izraeli prostřednictvím Genie Energy – dceřiné společnosti IDT Corporation.


Ostatní díly


Zdroje: britannica.com


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Sebevražda – léčebná kúra pro fašisty

Kolik času ještě zbývá do veřejného lynčování vládních činitelů, členů MeSES, všech těch prorežimních epidemiologů podporujících experimentální očkování a podílejících se na tomto podvodu gigantických rozměrů? Jaký čeká osud tyto fašistické kreatury? Je pro ně smysluplným řešením sebevražda? Celosvětově vládami držená jedna linie v účelově vykonstruovaném problému Covid-19 již začíná dostávat v některých částech planety neopravitelné trhliny a stále dokola obehrávaná oblbovací pohádka pro občany přestává mít ten původně zamýšlený efekt. Pomalu, ale jistě nám

Číst dál »

Trump i Seagal – optimalizace nastavení pozic pokračuje

Nastavování pozic pro jednotlivé globální hráče před závěrečnou scénou ukončení jednopolárního světa pokračuje. Současný hegemon se nemíní vzdát bez boje a svou totální hysteričnost demonstruje ostřelováním Záporožské jaderné elektrárny. Tímto aktem si zaprvé podepsal urychlení svého rozpadu a zadruhé, bohužel, si zvolil ten krvavější způsob, kterým bude doveden k ukončení své státnosti! Projevila se při záběrech na Stevena Seagala matrice vývoje nového uspořádání Evropy? Je vůbec možné, aby to byla náhoda? Snažíme se opravdu držet

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru