Skutečná role Volodymyra Zelenského a Miloše Zemana?

Jaká je skutečná role Volodymyra Zelenského a Miloše Zemana? Jak budeme jednou hodnotit jejich politické kariéry? Je správné současné hodnocení jejich přívrženců nebo odpůrců? Nebo je vše úplně jinak? Jaké jejich činy zvolit jako konstanty pro hodnocení? Máme znalosti k tomu, abychom vůbec mohli někoho takového vyhodnocovat? Doopravdy rozumíme politickým skutkům, které učinili, činí nebo budou ještě činit?


“Alternativní” Aeronet publikoval opravdu velmi zajímavý článek [1], který přináší informace o změnách kyjevského režimu v přístupu k ukrajinské mobilizaci. Hlavním přínosem onoho příspěvku je to, že nás čtenáře informuje o masivní mobilizaci ukrajinských mužů na územích, které obývají nejvášnivější přívrženci fašisty Bandery a obecně obyvatelé nacistického smýšlení.


Abychom se mohli maximálně zodpovědně zamyslet nad rolí obou politiků na globální úrovni, tak je potřeba si připomenout základní princip fungování států v mezinárodním společenství. Příspěvek o tom jsme napsali v době úplného začátku našich stránek [2]. Dnes bychom ten princip popisovali asi jiným způsobem, začínali jsme, ale věříme, že podstatu věci vysvětluje správně. 


Zjednodušeně asi takto: SOUČASNÉ státy (přesněji státnosti) světa jsou hlavně NÁSTROJEM pro SPRÁVU (globální řízení) aktuální civilizace na Zemi! Bez pochopení této skutečnosti není možné složit mozaiku fungování života na planetě. O tom jsme přesvědčeni!


Volodymyr Zelenskyj


Absolutně vůbec se nebudeme zaobírat jeho minulostí, jeho původní profesí, tzn. jeho celým profesním životopisem. To není smyslem příspěvku a hlavně to nemá vliv na jeho působení v řízení kyjevského režimu. Je jasné, že není svým pánem, ale plní zadání, které je podstatným článkem v soukolí přestavby světa. Jestli rozumí plně všem politickým krokům, které činí, není důležité. Jeho jméno je potřebné vnímat jako politickou figuru, která ve jménu “někoho” přijímá rozhodnutí v operaci “Ukrajina” ať už plně vědomě nebo nevědomě.


Přiznáme se, že my preferujeme, že vědomě, protože jeho celé politické působení spíše působí dojmem “KÁDRA”, ale opravdu to není podstatné. Často jsme přemýšleli nad jeho skutečnou rolí a co je vlastně pravdivým cílem! Začínáme si myslet, že pravda vychází na povrch a skutečným posláním této jeho role je očistit ukrajinský národ od zakořeněného fašismu.


Řízení armády

Většina jeho politických kroků při řízení ukrajinsko (EU/NATO)-ruského konfliktu není prospěšná “ukrajinské” armádě a pokud se chronologicky podíváte zpětně na jeho vojenské rozkazy, tak uvidíte určitý nenáhodný destrukční vzorec. Tento částečný destrukční vzorec je viditelný i při řízení ruských operací, ale opravdu si nemůžeme myslet, že se jedná o totální neschopnost řídících kádrů, ale právě naopak. Tyto destrukční prvky spíše působí jako promyšlené sesynchronizování velení obou armád během řízení celého konfliktu za účelem dávno předpřipraveného cíle.


Seriál – Sluha národa

Je dávno již prokázané, že “Správci” nás pravidelně o svých záměrech předem informují! Pravdou ale také je, že jen někteří z nás obyčejných lidí dokáží jejich vzkazy číst tzv. on-line. My, kteří se vážně zajímáme o globální politiku, to většinou pochopíme až s určitým časovým odstupem a někdy onen vzkaz neodhalíme vůbec. Čím více se nám bude dařit snižovat tuto časovou prodlevu a minimalizovat veškerá přehlédnutí, tak tím spíše budeme schopni prožívat vlastní život bez jakýchkoliv krizových situací – známá to poučka.


Teď se vší vážností můžeme tušit, že seriál [3], kde Volodymyr ztvárnil hlavní roli, vlastně úplně napřímo odhaluje skutečnou náplň jeho budoucí politické kariéry. Metodu léčení vlastního národa samozřejmě nestanovil on, ale “Správci”, on ji pouze pod patřičným dohledem zavádí do praxe a skutečného života. Víme, je to drsné a v žádném případě zde nevyjadřujeme tomuto jasnou podporu, zaujímáme naprosto neutrální postoj. Naše pozice spočívá v subjektivním popisování řídících procesů na Zemi.


Seriál byl natočen s jasným cílem a celý řídící proces oznamuje dopředu! Buďme si jistí, že ti, co měli včas pochopit, tak také včas pochopili …


Feťák a despota

Není žádným tajemstvím, že Zelenskyj je již pravděpodobně závislý na omamných látkách. Nebudeme ho v žádném případě obhajovat nebo jeho činy omlouvat, protože si stále myslíme, že tu svou individuální cestu životem si na samém prvopočátku zvolil zcela sám! Pointa spočívá jinde, a to v tom, že pokud ve Vás zbyla alespoň špetka lidskosti, tak nejste schopni tuto řídící agendu bez drog pravděpodobně ustát a vydržet. Ten tlak na jeho osobu ze všech stran musí být tak nepředstavitelný a téměř neúnosný, že asi ani není jiná cesta, než se tím feťákem skutečně stát!A ještě jedna důležitá poznámka – on si je určitě dobře vědom, že svůj osud po skončení tohoto globálního řídícího manévru nikdy nebude mít ve svých rukou. A postupujícím časem už asi ani neumí odhadovat, jaký ten konec vlastně bude.


Medaile z rukou prezidenta Miloše Zemana již začíná dostávat zcela jiný rozměr, že? O tom ale až níže …


Miloš Zeman


Náš bývalý prezident je v nynější době vnímán jako kontroverzní politik, a to jak ze strany jeho příznivců, tak z řad jeho odpůrců! Proč tomu tak je? Čím si to vysloužil? Pravděpodobným důvodem vzniku onoho vnímání bude to, že průměrný občan jakéhokoliv politického přesvědčení nemá konceptuální znalosti o řízení světa na takové úrovni, aby dokázal jeho politické angažmá alespoň částečně správně vyhodnotit.


Úhly pohledu

My se zde pokusíme předestřít nějaké indicie, které nás všechny mohou nasměrovat k trochu jinému zauvažování nad jeho výkonem v prezidentském úřadu. Předprezidentské období teď necháme trochu stranou. Berte to jako návod k tomu, že pro hodnocení skutků kohokoliv existuje vícero možných úhlů pohledu. V žádném případě netvrdíme, že tento je ten jediný správný! Z logiky věci to ani není možné.


Pokusíme se “vypíchnout” některé jeho postoje, přidat k nim náš komentář a výsledkem bude jasně viditelný právě náš subjektivní úhel pohledu. Jdeme na to …


Snaha o podporu českého průmyslu

Miloš Zeman se vždy snažil podporovat v každé situaci český průmysl a tím držet nezaměstnanost českého lidu na přijatelné úrovni. Snažil se maximálně rozvíjet obchodní styky s téměř všemi státy světa včetně Ruska i USA. Svou osobností dělal vše, aby podpořil export českých výrobků do zahraničí a zároveň vyvíjel snahu zajistit zahraniční investice do českého průmyslu. Jako hlava českého státu bral na své zahraniční cesty velký počet našich důležitých podnikatelů.


Rusko a Čína

Jeho obecně vlídnější postoj k Rusku a Číně podle nás vycházel hlavně ze znalosti budoucího vývoje globální politiky. Usuzujeme, že si byl velmi dobře vědom blížícího se přechodu globální moci od Anglosasů směrem k Číně a rostoucího vlivu Ruské federace. Podezřívat ho z toho, že byl celoživotní rusofil je absolutní nesmysl. Miloš Zeman podle nás vždy preferoval davo-elitářskou společnost a nikdy se netajil obdivem k Winstonu Churchillovi, což byl dle našeho názoru fašista par excellence. V tomto vidění světa se s panem prezidentem naprosto rozcházíme! Od nás obdiv k Velké Británii opravdu nezaznamenáte.


Čínské investice

Myslíme si, že jako globální kádr byl, a stále ještě je, zastáncem akceptace přechodu globální moci z VB do Číny. Byl pragmatik, takže pochopil tuto preferenci “Správců” a věděl, že není jeho posláním to rozporovat. Naopak se snažil z této blízké danosti “vytřískat” maximální finanční a politický kapitál ve prospěch českého lidu. Z toho pramenila jeho aktivita ve prospěch čínských investic do ČR. Dejme mu to ke cti, i když se to moc nepovedlo – bylo asi příliš brzy, špatné načasování, ale uvažování určitě správné.


Útok na americkou ambasádu v Praze

Americké “prase”, pardon velvyslanec, Andrew Schapiro v roce 2015 rozzlobil Zemana [4]. Důvodem Zemanova rozhořčení byl velvyslancův komentář k jeho účasti na oslavách 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě. Schapiro upozornil, že Zeman se účastní jako jediný státník z EU. Už tenkrát se z jeho účasti dalo vydedukovat, co on tušil nebo dokonce věděl. Ostatní evropské národní kádry byly kompletně zalezlí v americké pr….!


Z jeho politických kroků a výroků je evidentní, že byl obeznámen již dávno s odchodem USA hegemona z globálního hřiště a snažil se svou politickou vahou ovlivňovat osvobození se Evropy z okupace USA. Všichni víme, že řízení svých kolonií uskutečňují Američané právě přes svá velvyslanectví. Možná to byl svého druhu první odvážný politický útok na toto zastaralé americké vyděračské řízení od evropského politika. Prostě všechna čest. Zeman nebyl sluha PAX AMERICANA, ale byl a je sluhou vyššího řízení, a to tady všechny protinárodní proamerické podržtašky hrozně štvalo. Pro nás byl tehdejší Zemanův pohlavek tomu “praseti” na úrovni hrdinského činu!


Migrace

Zeman nikdy nebyl podporovatelem migrace afričanů do Evropy. Vždy v zásadě mluvil o tom, že lidé z jiného civilizačního okruhu nejsou adaptabilní pro život na starém kontinentu. Naše chápání jeho postoje je následující. V době, kdy byl tento projekt ohledně přesunu černochů do Evropy organizován, byl spíše projektem či nástrojem přívrženců PAX AMERICANA za účelem zničení a přeformátování evropských národů! Jinak řečeno – v danou chvíli tuto agendu prosazovali zastánci hegemonie USA a jejich cílem bylo, aby Evropa byla maximálně nestabilní a tím jednodušeji ovladatelná.Výsledkem celé  migrace do Evropy je to, že nejpočetnější část migrantů se nachází v její západní části. Pro asi? Chalífát v Evropě bude, ale na našem území nikoliv! Pamatujete si na tehdejší chování našich vlád? Těch proamerických podržtašků? Těch vazalů? Zeman se vyslovil proti a vypoklonkoval z Prahy i Merkelovou. Prezident republiky vyjádřil názor, že pokud si Německo pozvalo ilegální migranty, nemůže formou uprchlických kvót přenášet odpovědnost na země, které je nepozvaly [5]


“Správci” měli již v tu dobu pro uspořádání Evropy trochu jiné řešení, což asi Zeman věděl, a tak šéfku okupovaného německého území poslal někam …


Kauza Vrbětice

Podle nás opět akce řídící struktury PAX AMERICANA, která stále ještě měla a asi dodnes má dominantní roli v řízení české státnosti, a tak byl Babiš nucen sklopit hlavu a dělat ze sebe opravdu totálního debila před celým národem. Neskutečná fraška, že stud nám procházel celým tělem. Jediný Zeman se zmohl na určitý odpor a snažil se bruslit na tenkém ledě. Psali jsme [6].


Zeman hlavu nesklopil a ze všech sil se snažil zneužití české státnosti ve prospěch amerických elit zmírnit. Bravo!


Očkování Covid-19

Tohle je strašně složité téma a je jasné, že za celým tímto řídícím manévrem stojí “Správci”. Kdokoliv z národních elit na celém světě se nepodřídil, zaplatil životem. Hodnocení procesu má několik možných vrstev, a tak se do toho ani v tuto chvíli nechceme pouštět. Miloš Zeman neměl žádný prostor k manévrování a my si dokonce myslíme, že byl podporovatelem vědomě. Proč?


Dáme tomu jednu větu a každý ať přemýšlí sám. Z maximálně možného vysokého pohledu se jedná o očistu Země a přípravnou fázi na novou epochu fungování civilizace. Jsme absolutní kritici onoho podvodu, stále o tom zde píšeme, ale pravdu asi tušíme, viz. třeba ten náš starý článek [7] nebo také na naší stránce “Zajímavosti” – sekce “V Egyptě již vše znali?”. K tomuto prozatím asi vše …


Válečný konflikt na Ukrajině

Tímto konfliktem jsme se v našich příspěvcích zabývali již mnohokrát. Operace “Správců” za účelem přestavby celého světa, ukončení hegemonie USA a kompletní přestavba evropského kontinentu. Maximálně to zkrátíme: Aby byly proveditelné tak zásadní změny ve fungování civilizace, tak musíte své všechny nástroje (státy) dostat do těch naplánovaných POZIC. K tomuto právě slouží ten ukrajinský konflikt a každý národní lídr musí bezchybně odehrát svou přidělenou roli.


Role současné české státnosti je maximální podpora Ukrajiny až do konečného rozvratu našeho státu! Je evidentní, že se to týká všech zemí EU a vlastně celého západního bloku. Tím se nakonec úplně přetrhají atlantické vazby, tzn. konec vazalství směrem k USA, nefunkční evropské státy a úplně vystrašení lidé, kteří přijmou své nové začlenění do nových naplánovaných evropských říší. Zeman pouze přesně zahrál svou předurčenou roli v tomto transformačním období. Byla (a je) to nutnost z důvodu osamostatnění se Evropy a pro vybudování nových politických vztahů mezi evropskými národy. Evropa, Rusko, Čína a vlastně i USA realizují předem připravený scénář za účelem nutné přestavby světa. To je důvod, proč se ze Zemana najednou stal totální protiruský politik. To je celé …


Medaile Zelenskému

Všichni z Vás, kteří dočetli až sem, tak už si asi uvědomili, proč Zelenskyj dostal od prezidenta Zemana medaili. Dříve jsme to také nechápali, vlastně jsme byli v šoku a na Miloše naštvaní! On ale za naši hloupost opravdu nemůže. Raději ještě vysvětlíme pro ty, kteří jsou svým IQ pod úrovní našeho současného prezidenta, což je 107 a ještě tomu stále úplně nerozumí.


Prezident Zeman předal medaili Zelenskému z jasného důvodu. Důvodem bylo to, že Volodymyr Zelenskyj má ze všech viditelných politických účastníků tohoto krvavého divadelního představení tu absolutně nejtěžší roli!


Zeman a jeho vztahy k sousedním zemím

Myslíme si, že Miloš Zeman se účelově zasazoval za co nejlepší vztahy s Polskem, Německem a Rakouskem. Kladl na to důraz, protože již delší dobu znal skutečné plány pro uspořádání nových evropských říší. Jsou to státy, jejichž minimálně některé současné územní části se stanou součástí naší nové společné říše. My stále věříme, že šéfem této říše bude Praha. Nakonec se ale může stát, že to “přiťuknou” Vídni. Uvidíme …


Prezident Miloš Zeman a jeho nenáhodná fotka

Nedá se nic dělat, ale musíme připomenout jedno foto z našeho téměř přesně rok starého článku z 04/2022 [8]. Miloš Zeman budoval, a my myslíme, že stále ještě buduje, základy Nové říše římské! Opakování je matka moudrosti:Naše interpretace obrazového vjemu/vzkazu je asi takováto:

  1. Blíží se konec NATO a slovo Prahy na evropském území bude brzy mít větší váhu. Praha jde do popředí!
  2. Demonstrace brzké důležitosti Prahy v Nové říši římské minimálně jako za dob Českého království!
  3. ACER – Praha jako budoucí ESO a šéf!

Určitě bychom mohli zmínit i jiné postoje prezidenta Zemana, ale my jsme vybrali právě tyto, protože se z nich dá pochopit jeho světonázor, politickou orientaci a komu opravdu sloužil. Možná je asi dobré také zmínit jeho omluvu srbskému národu. To byl čin hodný skutečného státníka!


Závěrem


Pánem obou politiků jsou “Správci”. Z toho vyplývá, že oba politikové se účastní globální “hry” na té nejvyšší úrovni! Oba dva se podílejí na ukončování PAX AMERICANA a očistě vlastního národa. Nejdříve skládají účty svému pánovi a v druhém pořadí až svému lidu. Jiná varianta ani není možná!


Z lidského hlediska nemůžeme souhlasit s metodami zvolenými k očistě světa, ale z pohledu ŘÍZENÍ se jeví vše trochu jinak, že? Otázkou zůstává, jestli nás ve výsledku řídí LIDÉ! Toť otázka za všechny prachy světa …


Pokusili jsme se s nejvyšší mírou odpovědnosti vylíčit náš subjektivní názor na oba pány, ale je jasné, že správné a 100%-ní rekapitulace jejich politické činnosti to být nemůže. Berte to hlavně jako návod k zamyšlení a snahu doručit Vám i jiný úhel pohledu.


Zdroje: aeronet.news, csfd.cz, idnes.cz, irozhlas.cz


Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Pokud padne dolar, padne i americká armáda, Izrael, Argentina a všichni ostatní blázni ...
Strach systémových stran roste

Náhodný výběr

Ruská říše v novém formátu CCCP 2.0?

Jsme svědky ohlášení počátku rekonstrukce Ruské říše na nový formát tzv. CCCP 2.0? Ve čtvrtek 17.3.2022 došlo ve vzdušném prostoru RF k zajímavé události, která podle nás tuto variantu pravděpodobně ohlašuje a dává na vědomí všem, kteří se drží světových “madel” řízení.    Speciální ruská letadla ve vzdušném prostoru    Nárůst ruských speciálních letadel opouštějících Moskvu vyvolal na sociálních sítích velké spekulace. Prvotní zprávu o tomto jevu na svůj server dne 17. března “zavěsil” The

Číst dál »

Ohlášení změny způsobu nadnárodního řízení Slovenska?

O systému fungování států a jejich řízení jsme se už zmiňovali mnohokrát. Dokonce jsme se snažili tento styl ovládání států a národů nějakým způsobem vysvětlit v jednom z prvních článků zde na webu [1] – sice dost krkolomně, ale každý nějak začíná. Dnes bychom to asi popisovali jiným způsobem, ale doufáme, že je tak alespoň vidět nějaký náš progres. Máme další ukázku způsobu ohlašování důležitého řídícího manévru! Změna nadnárodního řízení Slovenska? V některých předchozích článcích

Číst dál »

Kulturní fronta jako nástroj 2

Ve druhém díle seriálu se zaměříme na hlavní funkci televizní zábavy a již ustálené dlouhodobé změny ve vysílacích schématech národních televizí, které svou podstatou zásadně ovlivňují budoucí směřování nových pokolení. Programová skladba televizních stanic jako spolutvůrkyně budoucího podvědomí i vědomí společnosti nebo také konkrétného národa.   Když národ (nebo jakékoliv společenství) systematicky programově a hlavně obrazově vychováváte, tak určujete a řídíte jeho budoucí reakci/e na nějakou očekávanou krizi nebo třeba uměle vyvolanou konkrétní společenskou změnu.

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Dnes 28.11. 2023 nám bylo toto doručeno. Čert nikdy nespí! Tak asi za čas uvidíme "VO CO GO" ...

Vzkaz "vyvolenému"

V 7:22 29.11. jsme již pracovali. Nový systém je potřeba postupně zavádět do praxe, tak nás, prosíme, nechtějte všechny nasrat hned na začátku! Díky

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Robot vyrobený z magnetického slizu může uchopit předměty uvnitř vašeho těla

Kalendář

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ústava ČR

Nejnovější článek

Dozvíme se pravdu o škodlivosti očkování?

My věříme, že pravdu o škodlivosti “vakcín” proti Covid-19 se dozvíme, ale jistě ne úplně celou. Cílem onoho očkování je zcela jistě zajistit vhodný způsob přechodu lidstva z jedné epochy do druhé. Je nutné lidstvo dostat do takového nastavení, že jako celek tuto změnu v chápání života s co nejmenšími problémy zvládne. Očkování je sítem pro budoucí fungování lidské civilizace. Podle nás existuje jediný správný úhel pohledu, aby bylo možné tomuto globálnímu řídícímu manévru porozumět.

Číst dál »
Přejít nahoru