Izraelsko-palestinský konflikt

Probíhající izraelsko-palestinský konflikt jako začátek finálního holocaustu etnických Židů nebo pouze snaha o jeho provedení? Je tento řídící manévr počátkem rozpadu EU a zároveň také startovním výstřelem pro další přerozdělení Evropy na námi již dříve avizované nové regiony?

 

V druhém díle našeho seriálu o pandemii jsme na konci článku [1] lehce nadhodili také židovskou otázku. Nemysleli jsme si, že takto brzy nás okolnosti donutí, věnovat se tomuto tématu detailněji. Asi jsme nebyli v našem prvotním odhadu situace tak daleko od pravdy, bohužel!

 

Náboženství a úkoly Židovského národa

 

Náboženství je zbraň, která je používána k ovládání národů! Způsob řízení světa, tisíci lety prověřeným systémem „ROZDĚL A PANUJ“, nám právě ukazuje, že náboženství není víc než mocenský nástroj k nekonečnému ovládání. Společná víra je víc než státní příslušnost, a tak právě neustále dokola a dokola umožňuje nově státy ukončovat, zakládat, pravidelně destabilizovat či měnit jejich hranice. Je to opravdu geniální! O systému fungování států jsme psali [2].

 

Židovská víra propůjčuje jejich příslušníkům možnost dominovat nad ostatními národy, což byla ta hlavní okolnost, která je úmyslně předurčovala pro život v diaspoře. Při jejich odborném vzdělanostním náskoku tak neměli Židé problém se většinově chopit těch nejdůležitějších vedoucích pozic v konkrétních zemích. V ten moment víte, jako skutečný správce Země, že vlastníte armádu na klíčových pozicích světa, která vám pomůže získat kontrolu nad většinou planetárních zdrojů (přírodních i lidských atd.)

 

Jejich podstatná úloha při tomto úkolu byla splněna, a tak zmizel důvod, z pohledu správce Země, pro jejich existenci! Vlivem neplánovaného a neočekávaného výsledku WWII, kdy SSSR porazil nacismus a neodevzdal svoje veškeré zdroje správci Země, tak ani nedošlo k naplnění snah správce, a to odstranění etnických Židů z této planety Gaia. Dá se říci, že asi od té doby můžeme datovat existenci plánu na finální holocaust.

 

Star – Židovská hvězda

 

Stát Izrael

 

Tento státní útvar vznikl rozhodnutím OSN 14. května 1948 [3], a to na dobu určitou, což tenkrát oficiálně samozřejmě vyřčeno nebylo. Henry Kissinger (globální kádr) kdysi prohlásil, že stát Izrael byl vyprojektován na 70 let. Zjednodušeně se dá říci, že Izrael už nemá spoluovládat světové procesy a dříve mu přisouzená role končí zrovna tak, jako role světového policajta USA.

 

V tomto ukončovacím procesu se tak může Židům připsat veškeré současné i historické zlo, celý svět si oddechne a již může pouze vzhlížet k lepším zítřkům! Tento omyl a cíleně řízený podvod s sebou ponese (již nese) obrovské důsledky v podobě celosvětových změn. Židé bezesporu vykonali mnoho zlého při svém spoluřízení, ale rozhodně nenesou veškerou odpovědnost za současný stav Země. Proces začíná běžet obdobně jako ve 30. letech 20. století a vypadá to, že těch vytyčených 70 let postačuje k tomu, aby obyvatelstvo Země zapomnělo!!

 

Ve vedení izraelského státu jsou jak lidé, kteří pracují ze všech svých sil pro zachování Izraele, tak i politici, kteří svou činností evidentně napomáhají k provedení finálního holocaustu. Pro kterou partu asi pracuje Benjamin Netanjahu? Odpovězte si sami.

 

Evropa a její postoj ke konfliktu

 

Postoj obyvatel evropských států k tomuto konfliktu je velmi rozdílný. Třeba bývalé Československo bylo nejenom oficiálně či historicky spjato se státem Izrael (viz. např. [4]), ale také většina současných občanů na těchto územích projevuje sympatie směrem k židovskému národu. Obecně by se určitě dalo říci, že lidé ze střední a východní Evropy spíše preferují židovské náboženství před islámem. Praha a Vídeň, jako reakci na probíhající konflikt, nechaly vyvěsit na svých úřadech izraelskou státní vlajku, což mělo za následek zrušení cesty íránského ministra zahraničí do Rakouska.

 

Naopak, samozřejmě hlavně vlivem současné postupné islamizace, země na západ od nás již tak jednoznačné v reakci nejsou! Z oficiálních míst sice ještě stále zaznívají známé fráze proti antisemitismu, ale agresivní ULICE už dnes dává najevo svůj zcela opačný názor, viz. třeba [5].

 

Malá nápověda k rozřešení tohoto procesu, kterého jsme svědky. V západní Evropě jsou jediné dva státy, které mají ve své vlajce černou barvu. Černá barva symbolizuje jaké náboženství? Kterépak státy to asi jsou, co? Neřídí náhodou celý ten západoevropský proces islamizace? Že by náhoda? Náhody neexistují!

 

Vlajky – mapa Evropy

 

Proces nového přerozdělení Evropy se urychluje

 

Nepřehlédnutelný různorodý postoj obyvatel zemí Evropy jakoby ukázal možnou linii nového vznikajícího uspořádání starého kontinentu. Poslední dny byly opravdu bohaté na odkazy probíhajících dlouhodobých procesů. Pro alespoň trochu zasvěcené pozorovatele začíná být vše očividné!

 

Budoucí roli Íránu k nynější západní Evropě si teď vysvětlovat nebudeme, ale že ten íránský ministr zahraničí „zrovinka“ náhodou musel zrušit TEĎ cestu do Vídně, to je tak symbolické pro očekávaný vývoj, že to snad ani více nejde! 

 

Co to vše pro ČR znamená? Hlavně to, že s velkou pravděpodobností zde stále bude dominovat křesťanství, judaismus a také ateismus jako jiná určitá forma víry. Zemanovo a Kurzovo vlajkové gesto dává světu na srozuměnou, že ve vznikajícím novém středovýchodoevropském regionu jsou všichni izraelští Židé vítáni a mohou zde začít pokračovat ve svých životech, když to bude jejich situace vyžadovat.

 

Zdroje: pikpng.com, cs.wikipedia.org, G.cz, idnes.cz, wallhere.com

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru