Komentujeme aktuální dění nebo vytváříme analýzy společenských jevů a politických událostí. Využíváme hlavně metodologii popisující kontinuální globální řízení Země, které je viditelné již minimálně od dob fungování staroegyptské civilizace. Více zde.

Informace pro čtenáře

AKTUALIZACE dne 2. dubna 2023

 

Musíme ještě učinit závěrečné prohlášení k prezidentským volbám. Po prozkoumání maximálního počtu dostupných informací z veřejných zdrojů musíme konstatovat, že VOLIMCESKO se přiklání k názoru, že Andrej Babiš s velkou pravděpodobností volby vyhrál.


Toto konstatování vůbec nic nemění na naší původní chybě, protože nějaké naše interní zjištění není vůbec DŮLEŽITÉ! Podstatný je pouze takový výsledek voleb, který je oficiálně uznán celým mezinárodním společenstvím. A tak se i stalo! Za vítěze byl dosazen agent Pávek, který pravděpodobně vůbec netuší, jaké hry je součástí. Prostě IQ 107 je až příliš limitní karta na vstup do vysoké hry …


Jsme přesvědčeni, že předem ztraceného boje si byl vědom i samotný Andrej, ale musel poctivě odehrát svou roli, zrovna tak, jako při Covidu a kauze Vrbětice.


K našim zjištěným informacím se někdy možná v budoucnu dostaneme, ale určitě až ve chvíli, kdy bude na tuto konfrontaci vhodná doba. Už musíme mít na paměti ten náš zásadní poznatek: SPRÁVNÉ ČASOVÁNÍ!


Tady pouze malá ochutnávka pro přemýšlející s IQ pravděpodobně vyšším než je 107 bodů. 

Původní text:

 

Z celého srdce zdravíme všechny naše pravidelné i nepravidelné čtenáře.

 

Z důvodu výsledku prezidentských voleb a hlavně našeho textu v předešlém příspěvku musíme učinit adekvátní reakci, a tak přichází nevyhnutelné. Naše analýza vývoje voleb byla očividně špatná a výsledek se ani trochu nepřiblížil naší predikci. V tuto chvíli lze učinit pouze jediný závěr, a to takový, že od této chvíle pozastavujeme činnost naší webové stránky do odvolání!

 

Rozhodnutí v žádném případě není výsledkem nějakého emočního pohnutí, ale logickým vyústěním nastalé situace. Myslíme si, že naše odhady vývoje řídících procesů na Zemi nejsou na špatné úrovni, ale prozatím nejsou na vysoké! Naše hodnocení a predikce Covid globálního procesu se z drtivé většiny naplňuje, odhad dynamiky celosvětového ukončování PAX AMERICANA, až na určité odchylky, také. Dále jsme také přesvědčeni, že naše celkové vnímání budoucího vývoje na evropském kontinentu je správné a varianta budování nových říší se bude rozhodně realizovat.


V našich prognózách je ale jedno podstatné ALE! My si ho uvědomuje, ale v naší poslední analýze se to “ALE” projevilo s maximální razancí. Vše je dáno nedokonalou analýzou určení správného ČASOVÁNÍ jakéhokoliv námi zkoumaného procesu! Je to způsobené pouze povrchní znalostí toho, jak dělat objektivně správnou analýzu.


Pokud máte prozatím ještě malou znalost, tak se Vám může lehce stát, že sklouznete k PROPAGANDĚ. Nám se to v minulém příspěvku stalo, a tak vznikla propaganda procesu, který očekáváme, že nastane, ale nedali jsme si poctivou práci s tím, v jaké skutečné fázi se onen proces v danou chvíli nachází. Chyba jako PRASE!


To, že fašizace společnosti má svůj nějaký vrchol, je jasné. My jsme si námi vypozorované poslední události/fakta v ČR vyložili tak, že již prezidentská volba je tím jejím vrcholem a Babiš (moc, kterou prezentuje) je právě tím elementem, který už zahajuje proces určitého odfašizování směrem k budování nových evropských říší.


Teď je jasné, že fašizační vrchol je ještě před námi a český národ musí přes ten ZADEK teprve dostat, bohužel! To není dobrá zpráva, ale alespoň víme, kde se nyní v tomto procesu nacházíme.


Co v následujících týdnech a měsících musí udělat kolektiv VC? Je to jednoduché – učit se, učit se a učit se. Sednout ke knihám a z povrchní znalosti se pokusit udělat maximální odbornost! Budeme se snažit, abychom získali ty adekvátní “zbraně” pro nekončící boj za zachování českého národa a jeho kultury. Nesmíme ztratit naději na její uchování a hlavně na její další rozvoj.


Co říci závěrem? Omluvit se za tu špatnou analýzu, popřát Vám všem neutuchající hlad po těch správných znalostech a doufat, že se v dohledné době opět společně setkáme na stránkách VOLIMCESKO. Slibujeme, že se vrátíme! Přístup na web bude zachován, ale pro tu potřebnou studijní dobu nebude vůbec aktualizován.

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte finanční dar na provoz portálu. Děkujeme.

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu a jeho další rozvoj. Děkujeme

Peněžitým darem podpoříte nezávislost našeho portálu. Děkujeme

Naše zprávy

Alandra vyrostl v mocném satanském kultu: zde vypráví o svých děsivých zážitcích
Židovský profesor zakázaný v campusu

Náhodný výběr

Prigožinova nehoda posunula “HRU” na další úroveň

V posledních dnech byla hlavním tématem MSM letecká tragédie v Rusku, a to konkrétně v oblasti Tver. Prigožinova nehoda v sobě skrývá tolik poselství, že není možné to ignorovat. Brzy pochopíte, že vůbec není podstatou to, jestli Prigožin někde v závětří žije, nebo se stal skutečnou obětí tohoto významného globálního řídícího manévru. Jdeme na to! Ještě na začátku příspěvku musíme avizovat tu skutečnost, že z mnoha důvodů nebudeme vysvětlovat veškeré detaily, ale spíše naznačovat a

Číst dál »

Pohled o úroveň výše …

V tomto příspěvku se pokusíme zamyslet nad probíhajícími procesy ve světě z o mnoho vyšší perspektivy. Každý samostatný proces se dá hodnotit z různých úhlů pohledu a z rozdílné perspektivy. Myslíme si, že mít šanci „dotknout“ se pravdy o skutečném fungování života na Zemi, je dosáhnout úrovně znalostí z co možná nejvyšší perspektivy. Podle nás jedinou cestou, jak dospět k tomuto levelu, je postupně neustále rozporovat nabyté nové vědomosti a hledat na nově vzniklé otázky

Číst dál »

Slovenská hokejová radost

Slovenské hokejové vítězství nad USA jako řídící manévr na uklidnění národa v době rozjitřených emocí? Argentinské fotbalové vítězství na MS v Mexiku nad Anglií roku 1986, vítězné hokejové zápasy československých hokejistů nad SSSR na MS 1969, letošní Djokovičovo vzepření se anglosasům na tenisovém AO – podobnost čistě náhodná?   V posledních několika dnech se událo tolik zajímavých událostí, že je těžké vybrat konkrétně tu, u které tušíte, že je více než zajímavá. Nás nejvíce zaujal

Číst dál »

Archivy

.

K zamyšlení

Není moc co dodat ...
Čas (11) a červeně GUNY - zaúřadovala MATRICE?
Karma říká..
Pokud máte pocit, že přicházíte o všechno, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy, přesto stojí a čekají na lepší dny.

Zajímavosti

V SEKCI Videa ze světa - Biden vypadl z role

Ústava ČR

Nejnovější článek

Prohlášení o situaci platformy VOLIMCESKO

Kolektiv VOLIMCESKO musí dnes učinit závažné prohlášení:   Dnešním dnem zastavujeme informační projekt VOLIMCESKO. V těchto chvílích nejsou reálné podmínky pro jeho další fungování. Jestli bude ještě někdy v budoucnu pokračovat, nebo obnoven v trochu jiné podobě, nám nyní není SROZUMITELNÉ …   Pokud pocítíš byť jen zlehka závan pýchy na své nabyté znalosti, tak víš, že už jdeš špatným směrem! Ignorování této vzniklé situace může i zabíjet …   Prozatím je v plánu, že

Číst dál »

Společnost

Vše souvisí s maximální podporou INDIVIDUALISMU! Od toho se odvíjí naprosto všechno. Uspokojuj maximálně všechny své nejnižší (zvířecí) pudy a na nic jiného se neohlížej! Výsledkem je totální sobectví a nezájem o věci veřejné.
Když jsi hlavně sobec, tak nemáš úctu k rodičům, k partnerovi a ani ke svým dětem. Pokračuje to nezájmem o vlastní národ, dále o bílou rasu a vrcholí to nulovým vztahem k lidské rase jako takové. Když nic z toho opravdu nemiluješ, tak nemáš, co bránit a je z tebe opravdu jenom „uspokojovač“ vlastních primitivních zvířecích potřeb.
Když nemiluješ lidskou rasu (ČLOVĚKA), tak ani nerozpoznáš riziko transhumanismu, očkování atd. Dokonce přestaneš mít i ten původní přirozený strach o sebe, protože tvým středobodem vnímání propůjčeného života tady na Zemi je právě jenom to uspokojování nízkých potřeb. Nedokážeš cítit LÁSKU k ničemu a k nikomu.
Pokud nejsi schopen cítit lásku (neplést si s nějakou sexuální zamilovaností), tak nemáš v životě žádný vyšší smysl pro bytí a stáváš se tím bezduchým OTROKEM! Když jsi otrokem, tak nejsi schopný rozpoznat již žádný prostředek řízené depopulace. Tím je cesta pro parazita k jakékoliv regulaci lidské rasy úplně volná. Záchrana lidstva i této civilizace spočívá v udržení si schopnosti prožívat skutečnou LÁSKU! To je smyslem bytí lidstva, bez udržení si schopnosti prožívat a vnímat onen cit, ČLOVĚK skončí pouze jako ubohá součást stroje (transhumanismus) bez vlastní vůle na zachování lidské rasy.

Doporučujeme

Kdo všechno je součástí experimentu Covid-19?

Jaké nejčastější způsoby úmrtí jsou důsledkem celosvětového hromadného očkování včetně hromadných restrikcí proti Covid-19? Kdo všechno je ve skutečnosti účastníkem tohoto experimentu? Blížíme se k jeho konci? Čeho všeho se experiment týká? Je to opravdu otázka depopulace, nemorálního obchodu, zavedení totální kontroly obyvatelstva nebo je zde také nějaký vyšší plán? Co vše je tím sledováno nebo zkoušeno?    Mnoho otázek, na které není jednoduché odpovědět, ale pokusíme se společně nasměrovat k nějakým možným a logickým odpovědím. Vlivem postupujícího času, a vlivem neustále na povrch se deroucích nových skutečností, si každý přemýšlivý člověk svůj názor na probíhající experiment bez přestání pravidelně poupravuje. To není známka nepevnosti názorů, ale dřívější absence vstupních dat (jevů) pro komplexnější analýzu a následný závěr.   Jak se vstupní data mění a pořád přibývají nová, tak se celková mozaika “příběhu” stává zaostřenější

Číst dál »
© 2024 VOLIMCESKO
Přejít nahoru