Informace pro čtenáře

AKTUALIZACE dne 2. dubna 2023

 

Musíme ještě učinit závěrečné prohlášení k prezidentským volbám. Po prozkoumání maximálního počtu dostupných informací z veřejných zdrojů musíme konstatovat, že VOLIMCESKO se přiklání k názoru, že Andrej Babiš s velkou pravděpodobností volby vyhrál.


Toto konstatování vůbec nic nemění na naší původní chybě, protože nějaké naše interní zjištění není vůbec DŮLEŽITÉ! Podstatný je pouze takový výsledek voleb, který je oficiálně uznán celým mezinárodním společenstvím. A tak se i stalo! Za vítěze byl dosazen agent Pávek, který pravděpodobně vůbec netuší, jaké hry je součástí. Prostě IQ 107 je až příliš limitní karta na vstup do vysoké hry …


Jsme přesvědčeni, že předem ztraceného boje si byl vědom i samotný Andrej, ale musel poctivě odehrát svou roli, zrovna tak, jako při Covidu a kauze Vrbětice.


K našim zjištěným informacím se někdy možná v budoucnu dostaneme, ale určitě až ve chvíli, kdy bude na tuto konfrontaci vhodná doba. Už musíme mít na paměti ten náš zásadní poznatek: SPRÁVNÉ ČASOVÁNÍ!


Tady pouze malá ochutnávka pro přemýšlející s IQ pravděpodobně vyšším než je 107 bodů. 

Původní text:

 

Z celého srdce zdravíme všechny naše pravidelné i nepravidelné čtenáře.

 

Z důvodu výsledku prezidentských voleb a hlavně našeho textu v předešlém příspěvku musíme učinit adekvátní reakci, a tak přichází nevyhnutelné. Naše analýza vývoje voleb byla očividně špatná a výsledek se ani trochu nepřiblížil naší predikci. V tuto chvíli lze učinit pouze jediný závěr, a to takový, že od této chvíle pozastavujeme činnost naší webové stránky do odvolání!

 

Rozhodnutí v žádném případě není výsledkem nějakého emočního pohnutí, ale logickým vyústěním nastalé situace. Myslíme si, že naše odhady vývoje řídících procesů na Zemi nejsou na špatné úrovni, ale prozatím nejsou na vysoké! Naše hodnocení a predikce Covid globálního procesu se z drtivé většiny naplňuje, odhad dynamiky celosvětového ukončování PAX AMERICANA, až na určité odchylky, také. Dále jsme také přesvědčeni, že naše celkové vnímání budoucího vývoje na evropském kontinentu je správné a varianta budování nových říší se bude rozhodně realizovat.


V našich prognózách je ale jedno podstatné ALE! My si ho uvědomuje, ale v naší poslední analýze se to „ALE“ projevilo s maximální razancí. Vše je dáno nedokonalou analýzou určení správného ČASOVÁNÍ jakéhokoliv námi zkoumaného procesu! Je to způsobené pouze povrchní znalostí toho, jak dělat objektivně správnou analýzu.


Pokud máte prozatím ještě malou znalost, tak se Vám může lehce stát, že sklouznete k PROPAGANDĚ. Nám se to v minulém příspěvku stalo, a tak vznikla propaganda procesu, který očekáváme, že nastane, ale nedali jsme si poctivou práci s tím, v jaké skutečné fázi se onen proces v danou chvíli nachází. Chyba jako PRASE!


To, že fašizace společnosti má svůj nějaký vrchol, je jasné. My jsme si námi vypozorované poslední události/fakta v ČR vyložili tak, že již prezidentská volba je tím jejím vrcholem a Babiš (moc, kterou prezentuje) je právě tím elementem, který už zahajuje proces určitého odfašizování směrem k budování nových evropských říší.


Teď je jasné, že fašizační vrchol je ještě před námi a český národ musí přes ten ZADEK teprve dostat, bohužel! To není dobrá zpráva, ale alespoň víme, kde se nyní v tomto procesu nacházíme.


Co v následujících týdnech a měsících musí udělat kolektiv VC? Je to jednoduché – učit se, učit se a učit se. Sednout ke knihám a z povrchní znalosti se pokusit udělat maximální odbornost! Budeme se snažit, abychom získali ty adekvátní „zbraně“ pro nekončící boj za zachování českého národa a jeho kultury. Nesmíme ztratit naději na její uchování a hlavně na její další rozvoj.


Co říci závěrem? Omluvit se za tu špatnou analýzu, popřát Vám všem neutuchající hlad po těch správných znalostech a doufat, že se v dohledné době opět společně setkáme na stránkách VOLIMCESKO. Slibujeme, že se vrátíme! Přístup na web bude zachován, ale pro tu potřebnou studijní dobu nebude vůbec aktualizován.

 

Kolektiv VC

Obohatil Vás něčím tento článek? Pokud ANO, zvažte příspěvek na provoz portálu. Děkujeme.


Poznámka – Prosíme, tolerujte ještě určité nedostatky aktualizovaného designu webu, postupem času snad vše doladíme. Děkujeme

Přejít nahoru